Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. kovo 22 d., Briuselis

Kova su neteisėta šaunamųjų ginklų prekyba. Komisija siūlo ratifikuoti JT protokolą ir imtis tolesnių veiksmų

Priėmus naujas Europoje ir už jos ribų galiojančias šaunamųjų ginklų prekybos, jų laikymo ir perdavimo taisykles ES yra pasirengusi ratifikuoti JT šaunamųjų ginklų protokolą. Šiandien Europos Komisija pateikia šį pasiūlymą ir pabrėžia, kad reikalingi tolesni veiksmai.

JT šaunamųjų ginklų protokolo tikslas – stiprinti bendrą kovą su mažų šaunamųjų ginklų, tokių kaip rankiniai ginklai ir pistoletai, neteisėta gamyba ir prekyba jais. Iš šios prekybos visame pasaulyje organizuoto nusikalstamumo struktūros gauna apie 180 mln. EUR per metus.

„Neteisėta šaunamųjų ginklų prekyba kelia vis didesnę grėsmę Europos piliečių saugumui; tai pelningas organizuotų nusikaltėlių gaujų verslas. Turime sugriežtinti šaunamųjų ginklų įvežimo į ES, apyvartos joje ir išvežimo kontrolę, kad jie nebūtų naudojami ne pagal paskirtį. Sudarydama JT šaunamųjų ginklų protokolą ES patvirtina savo įsipareigojimą saugoti piliečius nuo rizikos, kurią kelia smurtingas šaunamųjų ginklų naudojimas ES ir už jos ribų,“ – sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

Protokolo tekste yra šios nuostatos:

  1. išsamiai registruoti šaunamųjų ginklų importo, eksporto ir tranzito judėjimą;

  2. pradėti taikyti tarptautinę šaunamųjų ginklų žymėjimo juos pagaminus ir kiekvieną kartą juos importuojant sistemą;

  3. sukurti suderintą šaunamųjų ginklų importo, eksporto, tranzito ir reeksporto licencijavimo sistemą;

  4. sugriežtinus eksporto kontrolę, sustiprinus eksporto punktus ir pasienio kontrolę užkirsti kelią šaunamųjų ginklų vagystėms, jų praradimui ar naudojimui ne pagal paskirtį;

  5. dalytis informacija apie įgaliotus gamintojus, prekiautojus, importuotojus ir eksportuotojus, neteisėtos prekybos maršrutus, geriausius kovos su neteisėta prekyba pavyzdžius, tuo būdu didinant valstybių gebėjimus užkirsti kelią neteisėtai šaunamųjų ginklų prekybai, aptikti ją ir ištirti jos atvejus.

Tolesni veiksmai

Taryba, Europos Parlamentui sutikus, turėtų pritarti pasiūlymui ratifikuoti JT šaunamųjų ginklų protokolą. Komisija iki 2013 m. pabaigos pateiks komunikatą, kaip sumažinti šaunamųjų ginklų keliamą pavojų ES vidaus saugumui.

Pagrindiniai faktai

Komisija Europos vardu derėjosi ir pasirašė JT šaunamųjų ginklų protokolą 2002 m. Pabaigti šį procesą – ratifikuoti patį protokolą – nutarta vėliau, nes reikėjo atnaujinti ES teisės aktus ir suderinti juos su protokolo nuostatomis. Paskui ES priėmė šiuos teisės aktus:

  1. Direktyvą 2008/51/EB (iš dalies keičiančia Direktyvą 91/477/EEB), kuria nustatomos ES valstybių narių atliekamos šaunamųjų ginklų įsigijimo ir laikymo bei jų perdavimo kitai ES valstybei narei kontrolės taisyklės.

  2. Reglamentą 258/2012 (IP/12/225), kuriuo nustatomi eksporto, importo ir tranzito licencijų reikalavimai, leisiantys lengviau sekti ginklų judėjimą. Jie taikomi civiliniam naudojimui skirtiems šaunamiesiems ginklams, jų sudedamosioms dalims ir esminiams komponentams bei šaudmenims. Tai negalioja kariniams tikslams naudojamiems ginklams.

Naudingos nuorodos

Cecilios Malmström svetainė

Komisijos narės Cecilios Malmström Twitter

Vidaus reikalų generalinio direktorato svetainė

Vidaus reikalų generalinio direktorato Twitter

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone +32 2298 0963

Tove Ernst +32 2298 6764


Side Bar