Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 22. marts 2013

Bekæmpelse af handel med skydevåben: Kommissionen foreslår ratifikation af FN-protokol og yderligere indsats

EU er parat til at ratificere FN's våbenprotokol, efter at der er vedtaget nye regler for salg, besiddelse og overførsel af skydevåben både inden for og uden for Europa. Europa-Kommissionen fremlægger i dag et forslag til dette formål, samtidig med at den understreger behovet for yderligere handling.

Formålet med FN's våbenprotokol er at styrke samarbejdet mod ulovlig fremstilling og handel med håndvåben, herunder pistoler. På verdensplan indbringer denne handel ca. 180 millioner EUR om året til den organiserede kriminalitet.

"Ulovlig handel med skydevåben repræsenterer en stadig større trussel mod EU-borgernes sikkerhed og en indbringende forretning for organiserede bander. Vi er nødt til at styrke kontrollen med skydevåben, der indføres i, er i transit i og udføres af EU, for dermed at forhindre misbrug. Konklusionen på FN's våbenprotokol bekræfter EU's engagement i at beskytte borgerne mod risikoen for skyderier i og uden for EU", sagde EU-kommissær for indre anliggender Cecilia Malmström.

Teksten til protokollen indeholder bestemmelser med henblik på at:

  1. sikre, at der føres detaljerede registre over indførsel og udførsel af våben og våben i transit

  2. indføre et internationalt system til mærkning af skydevåben på tidspunktet for deres fremstilling, og hver gang, de indføres

  3. indføre et harmoniseret licenssystem for indførsel og udførsel af skydevåben og skydevåben i transit samt genudførsel af skydevåben

  4. forhindre tyveri eller tab af skydevåben, eller at de ender på det illegale marked ved at styrke kontrollen med udførslen, udførselsstederne og grænsekontrollen

  5. udveksle oplysninger om autoriserede producenter, forhandlere, importører og eksportører, de ruter, ulovlige våbenhandlere anvender, og bedste praksis for bekæmpelse af våbenhandel for derved at øge staternes evne til at forebygge, opdage og efterforske ulovlig våbenhandel.

Næste skridt

Rådet bør nu vedtage forslaget til ratificering af FN's våbenprotokol med Europa-Parlamentets godkendelse. Kommissionen vil inden udgangen af 2013 udarbejde en meddelelse om, hvordan man begrænser truslen fra skydevåben mod EU's indre sikkerhed.

Baggrund

Kommissionen forhandlede og undertegnede FN's våbenprotokol i 2002 på vegne af EU. Afslutningen af denne proces, dvs. den reelle ratificering af protokollen, blev udskudt til et senere tidspunkt, fordi EU-lovgivningen først skulle ajourføres og bringes i overensstemmelse med protokollens bestemmelser. EU vedtog derefter følgende lovgivning:

  1. Direktiv 2008/51/EF (om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF) fastlægger reglerne for EU-medlemsstaternes kontrol med erhvervelse og besiddelse af skydevåben og overførslen til en anden EU-medlemsstat.

  2. Forordning nr. 258/2012 (IP/12/225) indeholder bestemmelser om eksport-, import- og transitlicenser, og det bliver lettere at spore våben. Den finder anvendelse på skydevåben og dele, væsentlige komponenter og ammunition hertil til civil brug. Den omfatter ikke militære våben.

Nyttige links

Cecilia Malmströms website

Følg kommissær Cecilia Malmström på Twitter

Websted for Generaldirektoratet for Indre Anliggender

Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter

Kontakter:

Michele Cercone (+32-2 2980963)

Tove Ernst (+32-2 2986764)


Side Bar