Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 22. marca 2013

Digitalna agenda: Komisija začela posvetovanji o svobodi in pluralizmu medijev ter neodvisnosti regulativnih organov avdiovizualnih medijev

Evropska komisija je danes začela dve javni posvetovanji, ki bosta potekali do 14. junija 2013. Zanju se je odločila na podlagi razprave, začete s priporočili, ki jih je januarja 2013 predstavila neodvisna skupina za svobodo in pluralizem medijev na visoki ravni. To skupino je sestavila Komisija.

Na prvem in širšem posvetovanju bodo zbrana mnenja o vprašanjih, kot je pristojnost EU na področju zaščite svobode medijev, vloga javnih organov in vloga samoregulacije ali zaščita novinarskih virov v Evropi. Komisija bo na podlagi rezultatov posvetovanj ugotovila, ali obstaja široka podpora na evropski ali nacionalni ravni na področjih, zajetih v pogodbah EU.

Drugo posvetovanje bo posebej omejeno na priporočilo skupine na visoki ravni, da morajo biti regulativni organi avdiovizualnih medijev neodvisni. Predpisi EU že urejajo avdiovizualne medije. Na tem posvetovanju se zastavlja vprašanje, ali bi se neodvisnost lažje zagotovila z revizijo člena 30 Direktive EU o avdiovizualnih medijskih storitvah.

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je povedala: „V EU so ogrožene naše temeljne svoboščine, kot sta svoboda in pluralizem medijev po vsej Evropi. Skupina na visoki ravni je bila zelo jasna, da moramo odločno ukrepati, če želimo v prihodnosti zagotoviti svobodo in pluralizem naših medijskih storitev. Pluralizem medijev je pomemben del demokracije. Na teh posvetovanjih z veseljem pričakujem vaše prispevke.“

Ozadje

Z Direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah naj bi se vzpostavila enotni trg avdiovizualnih medijskih storitev in pravna varnost za evropsko televizijsko in avdiovizualno področje. Uvaja enake pogoje tako za radiodifuzijo kot tudi za čezmejne avdiovizualne medijske storitve na zahtevo, si prizadeva za kulturno različnost, zaščito otrok in potrošnikov, varovanje pluralizma medijev ter boj proti sovraštvu na podlagi rase, spola, narodne pripadnosti in veroizpovedi.

Uporabne povezave

Spletna stran digitalne agende

Spletna stran Neelie Kroes

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju

Twitterjeva oznaka z lojtro: #mediafreedomEU

Kontakti:

Ryan Heath (+32 22961716)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar