Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 22. marca 2013

Digitálna agenda: Komisia otvára konzultácie o slobode médií a pluralizme a o nezávislosti orgánov zodpovedných za reguláciu médií

Európska komisia dnes začína dve verejné konzultácie, ktoré potrvajú do 14. júna 2013. Konzultácie formalizujú diskusiu v nadväznosti na odporúčania, ktoré nezávislá skupina na vysokej úrovni pre slobodu a pluralitu médií, ktorú zvolala Komisia, uviedla vo svojej správe z januára 2013.

V rámci prvej konzultácie so širším záberom Komisia vyzýva zainteresované strany, aby predkladali príspevky týkajúce sa záležitostí, ako sú rozsah právomoci EÚ konať v záujme ochrany slobody médií, príslušné úlohy verejných orgánov a sebaregulácia či ochrana novinárskych zdrojov v Európe. Závery konzultácie umožnia Komisii určiť, či existuje široká podpora pre európske alebo vnútroštátne opatrenia v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o EÚ.

Druhá konzultácia sa osobitne zameriava na odporúčanie skupiny na vysokej úrovni týkajúce sa nezávislosti regulačných orgánov v audiovizuálnej oblasti. Audiovizuálne médiá sú oblasťou, ktorú už upravujú právne predpisy EÚ. Cieľom konzultácie je zistiť, či by ich nezávislosť bolo možné dosiahnuť prepracovaním znenia článku 30 smernice o audiovizuálnych mediálnych službách.

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie, v tejto súvislosti uviedla: „V EÚ čelíme hrozbám, ktoré sa týkajú našich základných slobôd, ako je sloboda a pluralita médií. Skupina na vysokej úrovni vyslala jasný signál, že ak chceme zabezpečiť slobodu a pluralitu mediálnych služieb v budúcnosti, musíme prijať rozhodné opatrenia už teraz. Pluralita médií je dôležitou súčasťou demokracie, preto vás vyzývam, aby ste sa zapojili do týchto konzultácií.“

Kontext

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách obsahuje ustanovenia o jednotnom trhu pre audiovizuálne mediálne služby a právny rámec pre európske televízie a audiovizuálny priemysel. Upravuje podmienky cezhraničného pôsobenia poskytovateľov voľne šíreného vysielania a audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie; zachovania kultúrnej rozmanitosti, ochrany detí a spotrebiteľov, zabezpečenia plurality médií a takisto zákaz podnecovania k nenávisti vo vysielaní na základe rasy, pohlavia, náboženstva alebo národnosti.

Užitočné odkazy

Webová lokalita venovaná Digitálnej agende

Webová lokalita Neelie Kroesovej

Neelie Kroesová na Twitteri

Témy na Twitteri: #slobodamédiíEÚ

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar