Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 22 marca 2013 r.

Agenda cyfrowa: Komisja rozpoczyna konsultacje w sprawie wolności i pluralizmu mediów oraz niezależności organów ds. regulacji mediów

Komisja rozpoczyna dziś dwie konsultacje społeczne, które potrwają do 14 czerwca 2013 r. Jest to formalna kontynuacja debaty wokół zaleceń opublikowanych w styczniu 2013 r. przez niezależną Grupę Wysokiego Szczebla w Sprawie Wolności i Pluralizmu Mediów ustanowioną przez Komisję.

W ramach pierwszej, szerszej konsultacji Komisja zachęca do wypowiadania się na temat takich zagadnień, jak zakres kompetencji UE do podejmowania działań w celu ochrony wolności mediów, rola organów publicznych w tej dziedzinie, samoregulacja i ochrona źródeł dziennikarskich w Europie. Na podstawie wyników tej konsultacji Komisja będzie mogła ustalić, jakie europejskie lub krajowe działania w obszarach objętych traktatami UE spotkałyby się z dużym poparciem.

Druga konsultacja dotyczy jednego z zaleceń grupy wysokiego szczebla, zgodnie z którym organy ds. regulacji rynku audiowizualnego powinny cieszyć się niezależnością. Media audiowizualne już podlegają unijnym przepisom. W konsultacji tej zadawane jest pytanie czy niezależność można by lepiej zagwarantować, zmieniając art. 30 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała: „Mamy w UE do czynienia z zagrożeniem naszych podstawowych wolności, takich jak wolność i pluralizm mediów w Europie. Grupa wysokiego szczebla dała nam jasno do zrozumienia, że musimy podjąć zdecydowane działania, aby zapewnić wolność i pluralizm naszych mediów w przyszłości. Pluralizm mediów jest ważnym elementem demokracji, a zatem wzywam do wzięcia udziału w tych konsultacjach i wyrażenia swojej opinii.”.

Kontekst

Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych ma na celu stworzenie jednolitego rynku takich usług. Ma także zwiększyć pewność prawa na unijnym rynku telewizyjnym i audiowizualnym. Dyrektywa stwarza równe warunki działania dla nadawców i dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie, którzy prowadzą działalność ponad granicami. Przepisy te służą także ochronie różnorodności kulturowej, ochronie dzieci i konsumentów, a także zagwarantowaniu pluralizmu mediów i zwalczaniu nienawiści na tle rasowym, ze względu na płeć, narodowość i religię.

Przydatne linki

Strona internetowa poświęcona agendzie cyfrowej

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes

Neelie Kroes na Twitterze

Hashtagi pozwalające śledzić konwersację tematyczną na Twitterze: #mediafreedomEU

Kontakt :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar