Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 22 maart 2013

Digitale Agenda: Commissie begint met raadplegingen over vrijheid en pluralisme van de media en over onafhankelijkheid van mediatoezichthouders

De Europese Commissie begint vandaag met twee openbare raadplegingen die lopen tot 14 juni 2013. De raadplegingen vloeien voort uit een debat dat is gevoerd op basis van aanbevelingen die de onafhankelijke groep deskundigen op hoog niveau inzake mediavrijheid en ­pluralisme in januari 2013 heeft gedaan. Deze groep is door de Commissie in het leven geroepen.

De eerste raadpleging is vrij algemeen van aard en gaat onder meer over de reikwijdte van de bevoegdheid die de EU heeft om de vrijheid van de media te beschermen, over de rol van overheden en van zelfregulering alsmede over de bescherming van journalistieke bronnen in Europa. De Commissie zal aan de hand van de uitkomst bepalen of er een breed draagvlak is voor regelgeving op EU- of nationaal niveau op gebieden die onder de EU-verdragen vallen.

De tweede raadpleging betreft een specifieke aanbeveling van de groep deskundigen die behelst dat de regulerende organen voor de audiovisuele media onafhankelijk moeten zijn. De audiovisuele media vallen al onder EU-wetgeving. De centrale vraag is of de onafhankelijkheid van deze organen beter kan worden gewaarborgd als artikel 30 van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMS-richtlijn) wordt herzien.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie, zei hierover het volgende: "De fundamentele vrijheden, zoals vrijheid en pluralisme van de media, staan in Europa onder druk. De groep deskundigen op hoog niveau heeft duidelijk kenbaar gemaakt dat we doeltreffende maatregelen moeten nemen om de vrijheid en het pluralisme van onze mediadiensten ook in de toekomst te waarborgen. Aangezien pluralisme van de media een belangrijk onderdeel van democratie is, is het van groot belang dat we uw mening kennen."

Achtergrond

De AVMS-richtlijn is gericht op een eengemaakte markt voor audiovisuele mediadiensten en op rechtszekerheid voor de tv- en audiovisuele sector in Europa. Daarnaast worden er grensoverschrijdend gelijke voorwaarden gecreëerd voor omroepdiensten en mediadiensten op aanvraag. De richtlijn streeft naar het behoud van culturele diversiteit, het beschermen van kinderen en consumenten, het waarborgen van mediapluralisme en de bestrijding van haat wegens ras, geslacht, nationaliteit en godsdienst.

Nuttige links

Website van de digitale agenda

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie Kroes op Twitter

Hashtags: #mediafreedomEU

Contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar