Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 22. martā

Digitalizācijas programma — Komisija sāk apspriešanu par mediju brīvību un plurālismu un audiovizuālo mediju regulatoru neatkarību

Šodien Eiropas Komisija sāk divas sabiedriskās apspriešanas, kas ilgs līdz 2013. gada 14. jūnijam. Ar apspriešanām tiek oficiāli atklāta diskusija, kas sākās ar Komisijas sasauktās neatkarīgas augsta līmeņa grupas (ALG) mediju brīvības un plurālisma jautājumos 2013. gada janvārī sniegtajiem ieteikumiem.

Pirmajā un plašākajā apspriešanā tiek gaidīti komentāri par tādiem jautājumiem kā ES pilnvaras rīkoties, lai aizsargātu mediju brīvību, publisko iestāžu attiecīgās funkcijas un pašregulējums vai žurnālistu informācijas avotu aizsardzība. Šīs apspriešanas rezultāti ļaus Komisijai noteikt, vai Eiropas vai valsts līmeņa pasākumiem ES Līgumu reglamentētajās jomās ir plašs atbalsts.

Otrā apspriešana attiecas konkrēti uz augsta līmeņa grupas ieteikumu, ka audiovizuālo mediju regulatoriem jābūt neatkarīgiem. Uz audiovizuālajiem medijiem jau tagad attiecas ES regulējums. Apspriešanā Komisija vēlas noskaidrot, vai neatkarību varētu nodrošināt labāk, ja tiktu pārskatīts Audiovizuālo mediju pakalpojumu (AVMP) direktīvas 30. pants.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa paziņoja: "ES mēs saskaramies ar pamatbrīvību – piemēram, mediju brīvības un plurālisma – apdraudējumu visā Eiropā. Augsta līmeņa grupas nostāja ir viennozīmīga — mums ir apņēmīgi jārīkojas, lai garantētu mūsu mediju brīvību un plurālismu nākotnē. Mediju plurālisms ir svarīga demokrātijas daļa, tāpēc mudinu jūs paust savu viedokli šajās apspriešanās."

Vispārīga informācija

Audiovizuālo mediju pakalpojumu (AVMP) direktīvas mērķis ir audiovizuālo mediju pakalpojumu vienots tirgus un garantēta juridiskā noteiktība ES televīzijas un audiovizuālajā nozarē. Tā rada vienādus konkurences apstākļus radioapraides pakalpojumu un audiovizuālo mediju pieprasījumpakalpojumu sniegšanai pāri robežām. Tās mērķis ir kultūras daudzveidības saglabāšana, bērnu un patērētāju aizsardzība, mediju plurālisms un cīņa pret naidu rases, dzimuma, tautības vai reliģiskās pārliecības dēļ.

Noderīgas saites

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne

Nēlī Krusas tīmekļa vietne

Sekot Nēlī Krusai tviterī

Birkas tviterī: #mediafreedomEU

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar