Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. kovo 22 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija pradeda konsultacijas dėl žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo ir audiovizualinės žiniasklaidos reguliavimo institucijos nepriklausomumo

Šiandien Europos Komisija pradeda dvi viešas konsultacijas, kurios vyks iki 2013 m. birželio 14 d. Pradėjus konsultacijas, diskusija, kurią paskatino Komisijos suburtos nepriklausomos aukšto lygio darbo grupės 2013 m. sausio mėn. pateiktos rekomendacijos dėl žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo, tampa oficiali.

Pirmojoje platesnio masto konsultacijoje kviečiama teikti pastabas dėl tokių klausimų, kaip ES kompetencijos imtis veiksmų, siekiant apsaugoti žiniasklaidos laisvę, atitinkamus valdžios institucijų vaidmenis ir savireguliavimą, mastas arba žurnalistinių šaltinių apsauga Europoje. Konsultacijų rezultatai padės Komisijai nustatyti, ar dideliu mastu remiami Europos arba nacionaliniai veiksmai tose srityse, kurias apima ES sutartys.

Antrojoje konsultacijoje konkrečiai nagrinėjama tik aukšto lygio darbo grupės rekomendacija, kad audiovizualinio reguliavimo įstaigos būtų nepriklausomos. Audiovizualinė žiniasklaida jau reguliuojama ES teisės aktų. Konsultacijoje klausiama, ar peržiūrėjus Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 30 straipsnį būtų galima geriau užtikrinti nepriklausomumą.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „ES gresia pavojai tokioms pagrindinėms laisvėms, kaip žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas Europoje. Aukšto lygio darbo grupė aiškiai nurodė, jog turime imtis ryžtingų veiksmų, kad ateityje užtikrintume savo žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą. Žiniasklaidos pliuralizmas yra svarbi demokratijos dalis, raginu jus pareikšti savo nuomonę dėl šių konsultacijų.“

Pagrindiniai faktai

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva siekiama sukurti audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų bendrąją rinką ir užtikrinti Europos televizijos ir audiovizualinės pramonės teisinį tikrumą. Ja sukuriamos vienodos sąlygos ir transliavimo, ir užsakomosioms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms teikti tarpvalstybiniu mastu. Direktyva siekiama išsaugoti kultūrų įvairovę, apsaugoti vaikus ir vartotojus, užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą ir kovoti su neapykantos skatinimu dėl rasės, lyties, tautybės ir religijos.

Naudingos nuorodos

Skaitmeninės darbotvarkės interneto svetainė

Neelie Kroes interneto svetainė

Neelie Kroes paskyra tinkle „Twitter“

„Twitter“ raktažodžiai: #mediafreedomEU.

Asmenys ryšiams:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar