Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 22. maaliskuuta 2013

Digitaalistrategia: Komissio käynnistää kuulemiset median vapaudesta ja moniarvoisuudesta sekä audiovisuaalialan sääntelyn riippumattomuudesta

Euroopan komissio käynnistää tänään kaksi julkista kuulemista, joihin voi osallistua 14. kesäkuuta 2013 saakka. Kuulemisilla jatketaan virallisessa muodossa keskustelua, joka käynnistyi komission koolle kutsuman, tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta käsittelevän korkean tason työryhmän annettua suosituksensa tammikuussa 2013.

Ensimmäisessä, laaja-alaisemmassa kuulemisessa pyydetään näkemyksiä muun muassa EU:n toimivallan laajuudesta tiedotusvälineiden vapauden suojaamisessa, viranomaisten ja itsesääntelyn asemasta sekä toimittajien lähdesuojan varmistamisesta Euroopassa. Komissio voi kuulemismenettelyissä saamiensa tulosten avulla selvittää, saisivatko EU:n tai jäsenvaltioiden toimet laajaa kannatusta EU:n perussopimusten soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

Toinen kuuleminen koskee ainoastaan korkean tason työryhmän suositusta, jonka mukaan audiovisuaalialan sääntelyelinten olisi oltava riippumattomia. Audiovisuaalialaa säännellään jo EU:n säännöksillä. Kuulemisessa kysytään, voidaanko riippumattomuus varmistaa paremmin tarkistamalla audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin 30 artiklaa.

Euroopan komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin mukaan perusvapauksiin, kuten tiedotusvälineiden vapauteen ja moniarvoisuuteen, kohdistuu EU:ssa uhkia. ”Korkean tason työryhmä on antanut selkeän viestin siitä, että EU:n on ryhdyttävä määrätietoisiin toimiin varmistaakseen eurooppalaisten mediapalvelujen vapauden ja moniarvoisuuden tulevaisuudessa”, Kroes toteaa ja jatkaa: ”Tiedotusvälineiden moniarvoisuus on tärkeä osa demokratiaamme. Sen vuoksi kehotan teitä osallistumaan näihin kuulemisiin.”

Taustaa

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin tavoitteena on toteuttaa tällaisten palvelujen sisämarkkinat ja taata oikeusvarmuus Euroopan televisio- ja audiovisuaalialalle. Direktiivillä luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset valtioiden rajojen yli audiovisuaalisille mediapalveluille, joita tarjotaan televisiolähetyksinä tai jotka ovat tilattavissa. Sillä pyritään myös säilyttämään kulttuurinen monimuotoisuus, suojelemaan lapsia ja kuluttajia, turvaamaan viestintävälineiden moniarvoisuus sekä torjumaan rotuun, sukupuoleen, kansalaisuuteen tai uskontoon kohdistuva viha.

Hyödyllisiä linkkejä

Digitaalistrategiaa käsittelevät verkkosivut

Neelie Kroesin verkkosivut

Neelie Kroes Twitterissä

Twitterin aihetunnisteet: #mediafreedomEU

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32-2) 296 17 16

Linda Cain (+32-2) 299 90 19


Side Bar