Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa komisjon

Pressiteade

Brüssel, 22. märts 2013

Digitaalarengu tegevuskava: Euroopa Komisjon algatab meediavabadust ja selle mitmekesisust ning meediat reguleeriva asutuse sõltumatust käsitleva konsulteerimise

Euroopa Komisjon algatab täna kaks üldsusega konsulteerimist, milles võib osaleda kuni 14. juunini 2013. Konsulteerimistega antakse ametlik vorm arutelule, mis algatati 2013. aasta jaanuaris komisjoni kokkukutsutud sõltumatu kõrgetasemelise meediavabaduse ja -mitmekesisuse töörühma esitatud soovituste alusel.

Esimese ja laiema konsulteerimise käigus kutsutakse üles avaldama arvamust sellistel teemadel nagu ELi pädevuse ulatus meediavabaduse kaitsmisel, ametiasutuste ja iseregulatsiooni roll ning ajakirjanike teabeallikate kaitsmine Euroopas. Konsulteerimiste tulemused võimaldavad komisjonil kindlaks määrata, kas meediavabaduse kaitsmisele suunatud Euroopa või liikmesriikide tasandi meetmete suhtes on ELi aluslepingutega hõlmatud valdkondades laialdane toetus.

Teine konsulteerimine käsitleb konkreetselt kõrgetasemelise töörühma soovitust, mille kohaselt audiovisuaalset valdkonda reguleerivad asutused peaksid olema sõltumatud. Audiovisuaalmeedia on ELis juba reguleeritud. Konsulteerimise käigus tahetakse teada saada, kas kõnealune sõltumatus oleks paremini tagatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi artikli 30 läbivaatamise kaudu.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes ütles: „On tajutav, et meie põhivabadusi, nagu meediavabadust ja selle mitmekesisust ELis ähvardavad mitmed ohud. Kõrgetasemeline töörühm saatis selge signaali, et peame võtma otsustavaid meetmeid meediateenuste vabaduse ja mitmekesisuse tagamiseks tulevikus. Kutsun teid demokraatlike ideaalide nimel esitama kõnealuste konsulteerimiste käigus oma arvamuse.”

Taustteave

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi eesmärk on tagada audiovisuaalmeedia teenuste ühtne turg ning Euroopa televisiooni- ja audiovisuaalse tööstuse õiguskindlus. Direktiiviga luuakse piiriülesed võrdsed tingimused audiovisuaalmeedia teenustele, mida osutatakse ringhäälingus või mida saab tellida. Direktiivi eesmärk on säilitada kultuurilist mitmekesisust, kaitsta lapsi ning tarbijaid, tagada meedia mitmekesisus ning võidelda rassil, sool, usul või rahvusel põhineva vaenu õhutamise vastu.

Kasulikud lingid

Digitaalarengu tegevuskava veebisait

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

Twitteri teemaviited: #mediafreedomEU

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar