Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 21. března 2013

Digitální agenda: Evropská komise zahájila veřejné konzultace o svobodě a pluralitě sdělovacích prostředků a o nezávislosti regulačních orgánů pro sdělovací prostředky

Evropská komise dnes zahájila dvě veřejné konzultace, které budou probíhat do 14. června 2013. Konzultacemi se formalizuje diskuse, která se rozvinula na základě doporučení předložených v lednu 2013 nezávislou Skupinou na vysoké úrovni pro svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků, jež byla svolána Komisí.

První, mnohem širší konzultace se týká například otázky, do jaké míry má mít EU pravomoc zasahovat v zájmu ochrany svobody sdělovacích prostředků, nebo otázky role veřejných orgánů v této oblasti, samoregulace a ochrany novinářských zdrojů v Evropě. Na základě příspěvků zaslaných v rámci konzultací bude moci Komise zjistit, zda existuje široká podpora přijetí evropských či vnitrostátních opatření v oblastech upravených Smlouvami EU.

Druhá konzultace se zaměřuje pouze na doporučení Skupiny na vysoké úrovni, aby byly audiovizuální regulační orgány nezávislé. Evropské právní předpisy upravující audiovizuální sdělovací prostředky již existují. Konzultací se Komise snaží zjistit, zda by byla nezávislost těchto regulačních orgánů lépe zajištěna přepracováním článku 30 směrnice o audiovizuálních mediálních službách (též AVMSD).

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise k tomu uvedla: „V EU stojíme tváří v tvář hrozbám, jež se týkají našich základních svobod, jako je svoboda a pluralismus sdělovacích prostředků v celé Evropě. Skupina na vysoké úrovni vyslala jasný signál, že musíme učinit rozhodné kroky, abychom svobodu a pluralitu našich mediálních služeb zajistili i do budoucna. Pluralita sdělovacích prostředků tvoří důležitou součást naší demokracie, a proto bych vás ráda požádala, abyste se těchto konzultací zúčastnili a vyjádřili svůj názor.“

Souvislosti

Cílem směrnice o audiovizuálních mediálních službách je vytvořit jednotný trh s audiovizuálními mediálními službami a zajistit právní jistotu pro evropský televizní a audiovizuální průmysl. Směrnice vytváří spravedlivé podmínky pro přeshraniční vysílání i audiovizuální mediální služby na vyžádání. Přitom chrání děti a spotřebitele, zachovává kulturní diverzitu, zabezpečuje pluralitu médií a bojuje proti podněcování k nenávisti na základě rasy, pohlaví, náboženského vyznání či státní příslušnosti.

Užitečné odkazy

Digitální agenda – internetové stránky

Neelie Kroesová – internetové stránky komisařky

Neelie Kroesová na Twitteru

Hashtagy na Twitteru: #mediafreedomEU

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar