Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 22 март 2013 г.

Програма в областта на цифровите технологии: Комисията започва консултации за плурализма и свободата на медиите и за независимостта на аудиовизуалните регулаторни органи

Днес Европейската комисия започва две обществени консултации, които ще бъдат отворени до 14 юни 2013 г. Консултациите са официално продължение на дебата, започнал в резултат на направените през януари 2013 г. препоръки от независимата група на високо равнище за медийната свобода и плурализма, свикана от Комисията.

С първата по-широка консултация заинтересованите страни се приканват да изразят мнения относно обхвата на компетенциите на ЕС за защита на свободата на медиите, съответните роли на публичните власти и саморегулирането или защитата на журналистически източници в Европа. Резултатите от консултациите ще позволят на Комисията да разбере дали съществува широка подкрепа за действия на европейско или национално равнище в области, включени в договорите на ЕС.

Втората консултация е насочена конкретно към препоръката на групата на високо равнище за гарантиране на независимостта на аудиовизуалните регулаторни органи. Аудиовизуалните медии вече се регулират на равнище ЕС. С консултацията се търси отговор на въпроса дали може да им бъде осигурена по-голяма независимост, ако се преразгледа член 30 от Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (АМУ).

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия, заяви: „В ЕС сме изправени пред заплахи за нашите основни свободи, като например плурализма и свободата на медиите в цяла Европа. Групата на високо равнище изпрати ясен сигнал, че е необходимо да предприемем действия за гарантиране на плурализма и свободата на медийните си услуги в бъдеще. Медийният плурализъм е важна част от демокрацията и затова ви призовавам да изразите своите виждания във връзка с горепосочените консултации.“

Контекст

Директивата за АМУ има за цел изграждането на единен пазар за аудиовизуални медийни услуги и постигането на правна сигурност за телевизионната и аудиовизуалната индустрия в Европа. Тя осигурява равни условия за аудиовизуалните медийни услуги, разпространявани традиционно или по заявка, през граница; цели да опази културното разнообразие, да защити децата и потребителите, да запази медийния плурализъм и да се пребори с омразата на основание на раса, пол, националност и религия.

Полезни връзки

Уебсайт на програмата в областта на цифровите технологии

Уебсайт на Нели Крус

Следете Нели Крус в Twitter

Twitter хаштагове: #mediafreedomEU

За контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar