Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. március 21.

Munkakörülmények: a Bizottság sürgeti a tagállamokat, hogy hajtsák végre a háztartási alkalmazottakról szóló ILO-egyezményt

Az Európai Bizottság bemutatta azt a tanácsi határozatjavaslatot, amely engedélyezi a tagállamoknak, hogy ratifikálják a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a háztartási alkalmazottak tisztességes munkakörülményeiről szóló, 2011. évi egyezményét (189. sz. egyezmény). Az ILO-egyezményt ratifikáló tagállamok tisztességes és méltányos munkakörülményeket biztosítanak a háztartási alkalmazottaknak azzal, hogy védik a munkához kapcsolódó alapvető jogaikat, megelőzik kizsákmányolásukat és az ellenük elkövetett erőszakot, illetve biztosítékokat hoznak létre a fiatal háztartási alkalmazottak védelmére.

„A személyes szolgáltatások terén a Bizottságnak fontos célja a munkakörülmények javítása” – jelentette ki Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős biztos. – „Sürgetem a tagállamokat, hogy a lehető leggyorsabban ratifikálják az egyezményt, amivel egyúttal az emberkereskedelem elleni uniós stratégia megvalósításához is hozzájárulnak.”

A tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatra azért van szükség, mert a tagállamok a Tanács felhatalmazása nélkül, önállóan nem ratifikálhatják az ILO-egyezményeket azon részeik tekintetében, amelyek az EU hatáskörébe tartoznak. Maga az EU szintén nem ratifikálhat ILO-egyezményeket, mert azokat csak államok írhatják alá.

Az egyezményt megerősítő államoknak intézkedésekkel kell biztosítaniuk a háztartási foglalkoztatásban a tisztességes és méltányos munkakörülményeket, valamint a kizsákmányolás, az erőszak és a gyermekmunka megelőzését. Biztosítaniuk kell, hogy a háztartási alkalmazottak a többi munkavállalóval egyenlő bánásmódban részesüljenek az ellentételezések és kedvezmények tekintetében, például anyaság esetén. Az egyezmény azt a kötelezettséget is bevezeti, hogy a munkavállalókat tájékoztatni kell alkalmazásuk feltételeiről és részleteiről. További rendelkezések biztosítják, hogy a háztartási alkalmazottak védve legyenek a diszkrimináció ellen, tisztességes életkörülményeket kínáljanak nekik, és könnyen hozzáférjenek a panaszkezelési mechanizmusokhoz. Az egyezmény végül a külföldi munkaerő-toborzást is szabályozza.

Az ILO-egyezmény néhány vonatkozását az EU jogszabályai már rendezik. Az egyezmény rendelkezései az uniós joghoz hasonló megközelítésűek, és a kettő jórészt összeegyeztethető egymással. Az EU joga sok esetben nagyobb védelmet nyújt, mint az egyezmény. Az egyezmény azonban – a háztartási alkalmazottak jogszabályi meghatározásában és a háztartási munka néhány más vonatkozásában – részletesebb az uniós jogszabályoknál.

Háttér

Az alapvető munkaügyi normákról szóló ILO-egyezmények és az ILO által naprakésznek minősített más egyezmények ratifikációját és eredményes végrehajtását az EU – és minden szakpolitikája – támogatja.

A 2012-es foglalkoztatási csomagban a Bizottság kiemelte, hogy a háztartási alkalmazottakról szóló egyezmény végrehajtása fontos szerepet játszik a személyi szolgáltatásokban dolgozók munkakörülményeinek javításában.

2012 júniusában az emberkereskedelem felszámolására irányuló európai uniós stratégia keretében a Bizottság sürgette a tagállamokat, hogy ratifikáljanak minden olyan releváns nemzetközi eszközt, megállapodást és jogszabályi kötelezettséget – így a háztartási alkalmazottakról szóló egyezményt is –, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy eredményesebb, összehangoltabb és koherensebb módon lehessen fellépni az emberkereskedelem ellen.

Ezen túlmentően a szakszervezetek és a nem kormányzati szervezetek nemzetközi kampányt szerveztek a háztartási alkalmazottakról szóló egyezmény ratifikációjáért.

Számos tagállam jelezte, hogy a háztartási alkalmazottakról szóló egyezményt szeretné gyorsan ratifikálni. Ezért van szükség arra, hogy a tagállami ratifikációk előtti jogi akadályok uniós szinten megszűnjenek.

Három további, az elmúlt évtizedben elfogadott ILO-egyezmény tekintetében, amelyeknek bizonyos részei az EU hatáskörébe tartoztak, a Tanács feljogosította a tagállamokat, hogy az Unió érdekében az Unió hatáskörébe tartozó részeket ratifikálják. A Bizottság 2012. november 20-án egy hasonló tanácsi határozatjavaslatot fogadott el a vegyi anyagok biztonságos munkahelyi használatáról szóló, 1990. évi 170. számú egyezmény ratifikációjáról.

További információ

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO): Tisztességes munka a háztartási alkalmazottaknak (angol)

Andor László honlapja (magyar)

Kövesse Andor Lászlót a Twitteren

Feliratkozás az Európai Bizottság ingyenes elektronikus hírlevelére (foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás)

Kapcsolattartók:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar