Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 21 marec 2013

Pritisk na proračune za izobraževanje v državah članicah

Naložbe v izobraževanje so se v osmih od 25 držav članic, ocenjenih v študiji Evropske komisije o vplivih krize na proračune za izobraževanje od leta 2010, zmanjšale. V Grčiji, na Madžarskem1, v Italiji2, Litvi in na Portugalskem so se sredstva zmanjšala za več kot 5 %, v Estoniji, na Poljskem3, v Španiji in Združenem kraljestvu (Škotska) pa od 1 % do 5 %. Na drugi strani je pet držav članic povečalo sredstva za izobraževanje za več kot 1 %: Avstrija, Danska, Luksemburg, Malta in Švedska ter nemško govoreča skupnost v Belgiji. Nemčija in Nizozemska nista predložili podatkov za obdobje od 2010.

Trendi porabe se v drugih državah članicah razlikujejo – nekatere so eno leto proračunska sredstva povečale in jih drugo leto zmanjšale ali obratno. Belgija (francosko govoreča skupnost), Ciper, Latvija, Finska, Francija, Irska, Slovenija in Združeno kraljestvo (Wales) ter prihodnja članica Hrvaška so v obdobju 2010–2011 proračun za izobraževanje povečali, v obdobju 2011–2012 pa zmanjšali. Nasprotno pa so Bolgarija, Češka, Romunija in Slovaška v obdobju 2010–2011 proračun za izobraževanje zmanjšale in ga v naslednjem obdobju povečale. Flamska skupnost v Belgiji je imela obe leti enak proračun.

„Časi za državne blagajne so težki, vendar pri javnih naložbah v izobraževanje in usposabljanje potrebujemo dosleden pristop, saj je to ključno za prihodnost mladih in dolgoročno trajnostno gospodarsko okrevanje. Če države članice ne bodo vlagale v posodobitev izobraževanja in spretnosti, bomo še bolj zaostali za našimi svetovnimi konkurentkami in se še težje spopadali z brezposelnostjo mladih,“ je povedala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade.

V študiji je bilo analizirano financiranje na vseh ravneh izobraževanja, od predšolske do terciarne stopnje, v 35 nacionalnih in regionalnih izobraževalnih sistemih. Rezultati kažejo, da so se plače in dodatki učiteljev leta 2011 in 2012 zmanjšali ali zamrznili v 11 državah (v Bolgariji, na Hrvaškem, v Estoniji, Grčiji, na Madžarskem, Irskem, v Italiji, Latviji, Litvi, na Portugalskem in v Španiji). Plače učiteljev v proračunih za izobraževanje predstavljajo več kot 70 %.

Zmanjševanje proračunskih sredstev je v 10 državah članicah (v Bolgariji, na Cipru, v Estoniji, Franciji, Italiji, Latviji, Litvi, na Portugalskem, v Romuniji in Združenem kraljestvu) povzročilo tudi zmanjšanje števila učiteljev. Na to je poleg krize vplivalo tudi zmanjšanje števila študentov. Po drugi strani pa se je v 18 državah članicah povečalo financiranje za usposabljanje učiteljev, kar je glede na povezanost kakovosti poučevanja in učnih rezultatov zelo pomembno.

V večini držav članic se finančne podpore javnega sektorja za učence in študente, na primer štipendije, posojila in družinski dodatki, v letih 2011 in 2012 niso zmanjšale. Osem držav članic (Avstrija, Nemčija, Grčija, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg in Portugalska) nezaposlenim ali nizkousposobljenim zagotavlja posebno finančno podporo za izboljšanje ali obnovitev spretnosti. V večini primerov te naložbe sofinancira Evropski socialni sklad.

Ozadje

Študija „Financiranje izobraževanja v Evropi: vplivi gospodarske krize“ se osredotoča na:

  • gospodarski okvir,

  • gibanja javnih izdatkov in nacionalnih proračunov za izobraževanje,

  • trende v financiranju osebja (plače in nadomestila),

  • nacionalne proračune za izobraževalno infrastrukturo in podporne sisteme,

  • najnovejše trende financiranja in spremembe nacionalnih politik za finančno podporo učencem in študentom.

Analiza zajema Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Hrvaško, Ciper, Češko, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Nemčijo, Grčijo, Madžarsko, Islandijo, Irsko, Italijo, Latvijo, Litvo, Luksemburg, Malto, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovaško, Slovenijo, Španijo, Švedsko, Turčijo in Združeno kraljestvo. Nemčija in Nizozemska nista predložili podatkov za obdobje 2010–2012. Za Združeno kraljestvo so na voljo samo podatki za Škotsko in Wales, ne pa za Anglijo in Severno Irsko.

Eurydice

Študijo za Komisijo pripravlja mreža Eurydice, ki jo sestavlja 40 nacionalnih enot iz 36 držav (27 držav članic EU, Švica, Lihtenštajn, Norveška in Islandija kot države članice Evropskega združenja za prosto trgovino, Turčija, Hrvaška, Srbija, Črna gora, in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija). Mrežo Eurydice usklajuje Izvajalska agencija EU za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Več informacij

Študija v angleščini je na voljo na spletišču Eurydice.

Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Komisarka Androulla Vassiliou na twitterju: @VassiliouEU

Kontakta:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)

Priloga

Slika 1: Spremembe proračunov za izobraževanje na vseh stopnjah izobraževanja4, 2010-2012

leta 2011 v primerjavi z letom 2010 leta 2012 v primerjavi z letom 2011

povečanje/zmanjšanje za manj kot 1 %
povečanje za več kot 5 %
zmanjšanje za več kot 5 %

povečanje od 1 do 5 %
zmanjšanje od 1 do 5%
ni podatkov

Vir: Eurydice

Slika 2: Razvoj plač učiteljev in ravnateljev v absolutnem smislu v javnem sektorju, 2010-2012

leta 2011 v primerjavi z letom 2010 leta 2012 v primerjavi z letom 2011

povečanje zaradi reforme plač
povečanje zaradi posebnih
samo prilagoditev

prilagoditev za učitelje življenjskih stroškov

plače zamrznjene
zmanjšanje
ni podatkov

Vir: Eurydice

Slika 3: Trendi skupnih javnih izdatkov v izobraževanju v obdobju 2000–2010

Opomba: Os X = referenčna leta; 2000 to 2010

Os Y = relativni odstotek povečanja, leto 2000 = 100

„:“ = ni podatkov

Vir: Eurostat, statistike nacionalnih računov (podatki pridobljeni novembra 2012).

1 :

Podatki za Madžarsko se nanašajo na leto 2011 v primerjavi z letom 2010.

2 :

Med letoma 2010 in 2011 se je v Italiji proračun za izobraževanje zmanjšal za 1–5 %, med letoma 2011 in 2012 pa za več kot 5 %.

3 :

Podatki za Poljsko se nanašajo na leto 2011 v primerjavi z letom 2010.

4 :

V „stalnih cenah“, ki upoštevajo razlike v stopnji inflacije.


Side Bar