Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 21. maaliskuuta 2013

Jäsenmaiden koulutusbudjetit paineen alla

Euroopan komissio tutki kriisin vaikutuksia vuoden 2010 jälkeisiin koulutusbudjetteihin. Tutkimuksen mukaan 25 jäsenmaasta kahdeksassa koulutusinvestoinnit laskivat. Italiassa1, Kreikassa, Liettuassa, Portugalissa ja Unkarissa2, investoinnit laskivat yli 5 prosentilla, kun taas Espanjassa, Puolassa3, Virossa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Skotlanti) lasku oli 1 ja 5 prosentin välillä. Viidessä jäsenmaassa investoinnit kuitenkin kasvoivat 1 prosentilla. Nämä maat olivat Itävalta, Luxemburg, Malta, Ruotsi ja Tanska. Lisäksi investoinnit kasvoivat Belgian saksankielisellä alueella. Alankomaista ja Saksasta ei saatu vuotta 2010 koskevia tietoja.

Muissa jäsenmaissa investointien suuntaukset vaihtelevat. Joissakin maissa budjetti kasvoi yhtenä vuonna ja laski seuraavana vuonna tai päin vastoin. Belgiassa (ranskankielinen yhteisö), Irlannissa, Kyproksella, Latviassa, Ranskassa, Sloveniassa, Suomessa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Wales) sekä tulevassa jäsenmaassa Kroatiassa koulutusbudjetti kasvoi vuosien 2010 ja 2011 välillä mutta pienentyi vuosien 2011 ja 2012 välillä. Tilanne oli päinvastainen Bulgariassa, Romaniassa, Slovakiassa ja Tšekissä, joissa koulutusbudjettia leikattiin vuosien 2010 ja 2011 välillä mutta kasvatettiin taas seuraavalla kaudella. Belgian flaaminkielisessä yhteisössä budjetti pysyi vakaana molempina vuosina.

”Vaikka valtioiden varat ovat niukat näinä aikoina, julkiset koulutusinvestoinnit on silti toteutettava johdonmukaisesti, sillä koulutus on avain nuorten tulevaisuuteen ja talouden kestävään elpymiseen pitkällä aikavälillä”, totesi koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou. ”Mikäli jäsenmaat eivät tee tarvittavia investointeja koulutuksen ja osaamisen modernisoimiseksi, jäämme jälkeen kansainvälisistä kilpailijoistamme ja nuorisotyöttömyysongelmat jäävät ratkaisematta.”

Tutkimuksessa analysoitiin rahoitusta kaikilla koulutustasoilla esiasteen koulutuksesta korkeakoulutukseen 35 kansallisessa ja alueellisessa koulutusjärjestelmässä. Tutkimus osoittaa, että vuosina 2011 ja 2012 opettajien palkkoja ja palkkioita alennettiin tai ne jäädytettiin 11 maassa (Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Portugali, Unkari ja Viro). Opettajien palkat muodostavat yli 70 prosenttia koulutusbudjeteista.

Leikkaukset ovat johtaneet myös opetushenkilöstön määrän vähenemiseen 10 jäsenmaassa (Bulgaria, Italia, Kypros, Latvia, Liettua, Portugali, Ranska, Romania, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta). Henkilöstöleikkauksiin vaikutti kriisin lisäksi myös opiskelijoiden määrän vähentyminen. Toisaalta opettajankoulutuksen rahoitus kasvoi 18 Euroopan maassa, mikä on merkittävä kehitys ajatellen opetuksen laadun ja opiskelijoiden tulosten yhteyttä.

Useimmissa maissa kriisi ei vaikuttanut vuosina 2011 ja 2012 julkisen sektorin opiskelijoille myöntämään tukeen, kuten avustuksiin, lainoihin ja perhelisiin. Kahdeksassa jäsenmaassa (Irlanti, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Portugali ja Saksa) on tarjolla erityistä rahoitustukea työttömille tai heikosti koulutetuille taitojen parantamista tai uusien taitojen hankkimista varten. Useimmissa tapauksissa näihin investointeihin saadaan rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.

Tausta

Tutkimuksessa (Funding of Education in Europe: The Impact of the Economic Crisis) keskitytään seuraaviin seikkoihin:

  • taloudellinen tilanne

  • julkiset koulutusmenot ja kansallisten budjettien kehitys koulutuksen osalta

  • suuntaukset henkilöstöön liittyvissä menoissa (palkat ja muut meot)

  • koulutusinfrastruktuuria ja tukijärjestelmiä koskevat kansalliset budjetit

  • rahoituksen viimeisimmät suuntaukset ja kansallisen politiikan muutokset oppilaille ja opiskelijoille myönnettävän tuen osalta

Tutkimus kattaa seuraavat maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Turkki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta. Alankomaista ja Saksasta ei saatu vuotta 2010 koskevia tietoja. Yhdistyneen kuningaskunnan osalta tiedot saatiin Skotlannista ja Walesista mutta ei Englannista eikä Pohjois-Irlannista.

Eurydice

Tutkimuksen on tehnyt komissiolle Eurydice-verkosto, joka koostuu 36 maassa sijaitsevista 40 kansallisesta yksiköstä. Nämä maat ovat EU:n 27 jäsenmaata, Euroopan vapaakauppa-alueen (EFTA) jäsenmaat Sveitsi, Liechtenstein, Norja ja Islanti sekä Turkki, Kroatia, Serbia, Montenegro ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia. Eurydice-verkostoa koordinoi ja hallinnoi EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto.

Lisätietoja

Tutkimus on saatavana englanninkielisenä Eurydicen verkkosivustolla.

Euroopan komissio: Koulutus

Androulla Vassilioun sivusto

Androulla Vassiliou Twitterissä @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:Dennis Abbott (+32) 2 295 92 58 Dina Avraam (+32 2) 295 96 67

Liite

Kuva 1: Koulutusbudjettien muutokset kaikilla koulutustasoilla4, 2010–2012

vuonna 2011 verrattuna vuoteen 2010 vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2011

kasvu tai lasku
kasvu yli 5 %
lasku yli 5 %

alle 1 %

kasvu 1–5 %
lasku 1–5 %
ei saatavilla

Lähde: Eurydice

Kuva 2: Opettajien ja rehtoreiden sääntömääräisten palkkojen absoluuttinen kehitys julkisella sektorilla, 2010–2012

vuonna 2011 verrattuna vuoteen 2010 vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2011

kasvu palkkauudistuksen johdosta
kasvu erityisten opettajille tehtyjen
ainoastaan mukautus

mukautusten johdosta elinkustannusten

nousun johdosta

palkat jäädytetty
alennettu
ei saatavilla

Lähde: Eurydice

Kuva 3: Koulutukseen liittyvien julkisten kokonaismenojen suuntaukset 2000–2010

Huom: X-akseli = viitevuodet, 2000–2010

Y-akseli = suhteellinen prosentuaalinen kasvu, vuosi 2000 = 100

":" = ei tietoja

Lähde: Eurostat, kansantalouden tilinpitotilastot (tiedot marraskuulta 2012).

1 :

Koulutusbudjetti pienentyi Italiassa 1–5 prosenttia vuonna 2011 vuodesta 2010 ja yli 5 prosenttia vuonna 2012 vuodesta 2011.

2 :

Unkarin osalta tiedot koskevat vuosien 2011 ja 2010 välistä vertailua.

3 :

Puolan osalta tiedot koskevat vuosien 2011 ja 2010 välistä vertailua.

4 :

Kuvan 1 tiedot esitetään 'kiinteinä hintoina', joissa otetaan huomioon inflaatioasteiden erot.


Side Bar