Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. januarja 2013

Cestni promet: novo evropsko vozniško dovoljenje

Od 19. januarja 2013 bodo vsa nova vozniška dovoljenja, izdana v Evropski uniji, v standardnem evropskem formatu v obliki plastične „kreditne kartice“ s strožjo varnostno zaščito. Novo evropsko dovoljenje bo postopoma nadomestilo več kot 100 različnih papirnih in plastičnih modelov, ki jih trenutno uporablja več kot 300 milijonov voznikov v EU. Novo dovoljenje je del širšega svežnja ukrepov (tretja direktiva EU o vozniških dovoljenjih) za pospeševanje prostega gibanja, boj proti ponarejenim vozniškim dovoljenjem in izboljšanje varnosti v cestnem prometu v EU.

„Od prometnih policistov po vsej Evropi se trenutno pričakuje, da prepoznajo več kot sto različnih vrst papirnih in plastičnih vozniških dovoljenj. Fotografije na dovoljenjih so pogosto zastarele, kategorije, za katere ima voznik izdana dovoljenja, nejasne, nekatere dokumente pa je mogoče zlahka ponarediti. Ponarejena vozniška dovoljenja pomenijo dovoljenje za ubijanje, zato potrebujemo takšna, ki so lahko čitljiva, razumljiva in se zelo težko ponarejajo“.

Glavne spremembe, ki bodo začele veljati 19. januarja 2013, so:

Standardni evropski format

Vsa nova evropska vozniška dovoljenja bodo izdana v novem formatu plastične „kreditne kartice“ s fotografijo in standardnimi zahtevami za informacije; bodo enostavna za prepoznavanje in lahko berljiva po vsej EU (glej sliko v nadaljevanju). Od 19. januarja 2013 bodo vsa nova dovoljenja izdana v tem formatu.

Sprememba ne vpliva na obstoječa dovoljenja, ki bodo nadomeščena z novimi, ko bo čas za njihovo podaljšanje ali najpozneje do 2033. Evropsko vozniško dovoljenje se lahko prilagodi, tako da se vključijo nacionalni simboli po presoji posamezne države članice.

Večja varnost

Novo vozniško dovoljenje vključuje številne varnostne elemente za preprečitev nedovoljenih posegov in ponarejanja.

Poleg tega je podprto z ustanovitvijo evropskega sistema za elektronsko izmenjavo podatkov, s katerim naj bi se olajšala izmenjava informacij med nacionalnimi upravami. To bo poenostavilo postopek upravljanja vozniških dovoljenj za ljudi, ki se preselijo iz ene države članice v drugo. Prav tako bo bistveno pripomoglo k prepovedi „turizma vozniških dovoljenj“ in goljufij, na primer k uveljavitvi nove, strožje prepovedi izdaje dovoljenja v eni državi članici osebi, ki ji je bilo dovoljenje že odvzeto, začasno odvzeto ali omejeno v drugi državi članici.

Redno podaljševanje dovoljenj

Za boj proti goljufijam in izboljšanje varnosti v cestnem prometu je bistveno redno podaljševanje dovoljenj po vsej EU. Po novih pravilih je treba dovoljenja za voznike avtomobilov in motoriste podaljševati vsakih 10–15 let, odvisno od države članice. Dovoljenja za voznike avtobusov in tovornjakov je treba podaljševati vsakih pet let, za podaljšanje pa bo potreben tudi zdravniški pregled.

To je upravno podaljšanje, ki ne zahteva dodatnega preskušanja. Zagotavlja, da se podatki o dovoljenjih, fotografije in druge informacije posodabljajo, varnostni elementi na karticah sledijo novi tehnologiji, države članice pa redno posodabljajo informacije o dovoljenjih v obtoku.

Varstvo ranljivih voznikov

Z ureditvijo evropskega vozniškega dovoljenja se krepi zaščita za najranljivejše kategorije udeležencev v cestnem prometu,vključuje pa:

  • povišanje starostne meje za neposredni dostop (s teoretičnimi in praktičnimi preskusi) do dovoljenj za najmočnejša motorna kolesa s sedanjih 21 na 24 let;

  • dvig starostne meje in uvedbo dodatnih preskusov za postopni dostop; nova ureditev zahteva najmanj štiriletne izkušnje (namesto dveh) z manj zmogljivimi motornimi kolesi, preden se izda dovoljenje za najmočnejša;

  • kolesa z motorjem pomenijo novo kategorijo vozil in kandidati za dovoljenja zanje bodo odslej morali opraviti teoretični preskus; države članice lahko uvedejo tudi preskuse spretnosti in vedenja v prometu ter zdravniške preglede; za vzajemno priznanje dovoljenj v vseh državah članicah EU določa najnižjo priporočeno starost 16 let (države članice lahko v svoji državi mejo znižajo do 14 let); pred tem za kolesa z motorjem ni bilo minimalnih zahtev EU.

Minimalni standardi za člane izpitne komisije

Člani izpitne komisije bodo morali izpolnjevati minimalne standarde glede temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja, kar bo zagotovilo nadzor kakovosti v novem sistemu.

Države članice in Evropski parlament so Direktivo 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih sprejeli leta 2006. Države članice so jo morale do 19. januarja 2011 prenesti v nacionalno zakonodajo, v celoti pa se začne uporabljati 19. januarja 2013.

Več informacij: MEMO/13/10

http://www.youtube.com/watch?v=sE9ZG--lEYE

Kontakti:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar