Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 18. janvārī

Autotransports: jauna Eiropas vadītāja apliecība

No 2013. gada 19. janvāra visas ES teritorijā izsniegtās vadītāja apliecības būs plastikāta "kredītkartes" formā - Eiropas standartformātā un ar augstāku drošības aizsardzību. Jaunā Eiropas vadītāja apliecība pakāpeniski aizstās vairāk nekā 100 dažāda parauga papīra un plastikāta apliecības, ko patlaban lieto vairāk nekā 300 miljoni transportlīdzekļu vadītāju visā ES. Tas ietilpst plašākā pasākumu paketē (Trešā direktīva par ES vadītāja apliecību), kas stājas spēkā un izstrādāta, lai uzlabotu brīvu pārvietošanos, risinātu vadītāju apliecību viltošanas problēmu un uzlabotu ceļu satiksmes drošību visā ES.

"Ceļu policijai visā Eiropā patlaban jāatpazīst vairāk nekā 100 dažāda parauga papīra un plastikāta vadītāju apliecības. Dokumenta fotogrāfija var būt jau sen novecojusi, vadītājam piešķirtās kategorijas neskaidras un dokuments viegli viltojams. Viltotas vadītāja apliecības ir kā apliecība atļaujai nogalināt, tieši tādēļ mums vajadzīgas apliecības, kuras būtu viegli nolasāmas, saprotamas un ļoti grūti viltojamas."

Galvenās pārmaiņas, kas stājas spēkā 2013. gada 19. janvārī:

Eiropas standartformāts

Visas jaunās Eiropas vadītāja apliecības tiks izsniegtas atbilstoši jaunajam formātam - plastikāta "kredītkartes" formā ar fotogrāfiju un standarta informācijas prasībām - viegli atpazīstama un nolasāma visā ES teritorijā (sk. attēlu zemāk). Kopš 2013. gada 19. janvārī šādā formātā tiks izsniegtas visas jaunās vadītāja apliecības.

Tas neskar pašreizējās vadītāja apliecības, taču tās tiks nomainītas pret jaunā parauga apliecību atjaunošanas laikā vai vēlākais līdz 2033. gadam. Eiropas vadītāja apliecību var pielāgot, lai tajā iestrādātu katras dalībvalsts izraudzītos nacionālos simbolus.

Paaugstināta drošība

Jaunajā vadītāja apliecībā iekļauti vairāki aizsardzības elementi, lai tās padarītu drošas pret manipulācijām un novērstu viltošanu.

Turklāt apliecību informācija tiks dublēta, izveidojot Eiropas elektronisko datu apmaiņas sistēmu, kas sekmēs informācijas apmaiņu starp valstu iestādēm. Tas atvieglos vadītāja apliecību jautājumu risināšanu cilvēkiem, kuri maina dzīvesvietu no vienas dalībvalsts uz otru. Tāpat tas būtiski palīdzēs izskaust "vadītāja apliecību tūrismu" un krāpšanu, piemēram, īstenot jaunu, bargāku aizliegumu dalībvalstij izsniegt vadītāja apliecību personai, kam vadītāja apliecība jau atņemta, aizturēta vai ierobežota kādā citā dalībvalstī.

Regulāra apliecību atjaunošana

Regulārai vadītāja apliecības atjaunošanai ES ir svarīga loma cīņā ar viltojumiem un ceļu satiksmes drošības uzlabošanā. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem vadītāja apliecība jāatjauno – automobiļu un motociklu vadītājiem ik pa 10-15 gadiem – atkarībā no dalībvalsts. Autobusu un smago kravas automobiļu vadītājiem vadītāja apliecība jāatjauno ik pa 5 gadiem un jaunas apliecības saņemšanai jāaiziet medicīniskā pārbaude.

Tā ir administratīva atjaunošana, kura neparedz papildu pārbaudījumus. Tādējādi tiek nodrošināta vadītāja apliecības un fotogrāfijas atjaunināšana, kā arī iespēja kartē iestrādātos aizsardzības elementus regulāri atjaunināt atbilstoši jaunajām tehnoloģijām, un dalībvalstu rīcībā būs nepārtraukti atjaunināta informācija par vadītāja apliecību apriti.

Mazāk aizsargāto autovadītāju aizsardzība

Eiropas vadītāja apliecību kārtība labāk aizsargā mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku kategorijas. Pie tā pieder:

  • augstāks vecuma slieksnis tiešai piekļuvei (veicot praktisko iemaņu un teorētisko zināšanu pārbaudījumus) visjaudīgāko motociklu vadītāju apliecībām, ko palielina no pašreizējā 21 gada līdz 24 gadiem;

  • vecuma sliekšņa paaugstināšana, kā arī papildu soļu ieviešana progresīvajā piekļuvē. Jaunā kārtība paredz vismaz 4 gadu braukšanas pieredzi (līdzšinējo 2 gadu vietā) ar mazākas jaudas motocikliem pirms vadītāja apliecības saņemšanas braukšanai ar jaudīgākiem motocikliem;

  • mopēdu izdalīšana jaunā transportlīdzekļu kategorijā, un mopēdu vadītāja apliecības saņemšanai tagad būs nepieciešams sekmīgi nokārtot teorētisko zināšanu pārbaudījumu. Dalībvalstis var ieviest arī braukšanas prasmju un stila pārbaudījumus, kā arī medicīniskās pārbaudes. Par minimālo ieteicamo vecumu vadītāja apliecības saņemšanai ES nosaka 16 gadu vecumu, par ko savstarpēji vienojušās visas dalībvalstis (dalībvalstis savā valstī var pazemināt šo slieksni līdz 14 gadiem). Līdz šim attiecībā uz mopēdu vadīšanu nebija nekādu minimālo ES prasību.

Minimālie standarti braukšanas eksāmenu pieņēmējiem

Braukšanas eksāmenu pieņēmējiem jāatbilst minimālajiem standartiem attiecībā uz sākotnējo kvalifikāciju un periodisku apmācību. Šī prasība jaunajā sistēmā nodrošinās kvalitātes kontroli.

2006. gadā dalībvalstis un Eiropas Parlaments pieņēma Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām. Līdz 2011. gada 19. janvārim tai jābūt transponētai dalībvalstīs, un tā stājas spēkā 2013. gada 19. janvārī.

Vairāk informācijas: MEMO/13/10

http://www.youtube.com/watch?v=sE9ZG--lEYE

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar