Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. tammikuuta 2013

Uusi eurooppalainen ajokortti

Kaikki EU:ssa myönnettävät uudet ajokortit ovat 19. tammikuuta 2013 alkaen muovisia ja luottokortin kokoisia. Niiden malli on standardoitu koko EU:n alueella, ja ne ovat paremmin suojattuja. Uusi eurooppalainen ajokortti korvaa asteittain yli 100 erilaista paperista ja muovista korttimallia, joita käyttää yli 300 miljoonaa kuljettajaa kaikkialla EU:ssa. Uusi ajokortti on osa laajempaa voimaantulevaa toimenpidekokonaisuutta (kolmatta ajokorttidirektiiviä), jonka tavoitteena on lisätä vapaata liikkuvuutta, torjua ajokorttipetoksia ja parantaa liikenneturvallisuutta koko EU:ssa.

”Eri puolilla Eurooppaa toimivien liikennepoliisien odotetaan tällä hetkellä tunnistavan yli 100 erilaista paperista ja muovista ajokorttia. Kortissa oleva valokuva saattaa olla vanha, ajoneuvoluokat, joihin kuljettajalla on ajo-oikeus, epäselviä, ja kortti voi olla helppo väärentää. Väärennetty ajokortti on vaarallinen. Siksi ajokortti on oltava helppo lukea ja ymmärtää ja erittäin vaikea väärentää."

Tärkeimmät 19. tammikuuta 2013 voimaan tulevat muutokset ovat seuraavat:

Standardoitu eurooppalainen malli

Kaikki uudet eurooppalaiset ajokortit myönnetään uuden mallin mukaisina, muovisina luottokortin kokoisina kortteina, joissa on valokuva ja vakiotiedot. Ne on helppo tunnistaa ja lukea kaikkialla EU:ssa (ks. kuva jäljempänä). Kaikki uudet ajokortit annetaan tässä muodossa 19. tammikuuta 2013 alkaen.

Olemassa olevat ajokortit säilyvät tässä vaiheessa ennallaan, mutta ne on muutettava uuden mallin mukaisiksi kortin uusimisen yhteydessä tai viimeistään vuonna 2033. Eurooppalaiseen ajokorttiin voidaan sisällyttää kansallisia tunnuksia kunkin jäsenvaltion oman päätöksen mukaan.

Parempi turvallisuus

Uusi ajokortti sisältää joukon turvaominaisuuksia sen suojaamiseksi väärinkäytöltä ja väärentämiseltä.

Lisäksi sen tueksi perustetaan eurooppalainen sähköinen tiedonvälitysverkosto, joka helpottaa tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden hallintoelinten välillä. Järjestelmä yksinkertaistaa asuinpaikkansa jäsenvaltiosta toiseen vaihtavien ihmisten ajokorttien hallinnointiprosessia ja helpottaa merkittävästi ajokorttiturismin ja petosten torjumista. Sen avulla voidaan ottaa käyttöön uusia tiukempia kieltoja: jäsenvaltiota voidaan esimerkiksi kieltää antamasta ajokorttia henkilölle, jonka ajokortin toinen jäsenvaltio on jo poistanut, peruuttanut tai rajoittanut.

Ajokorttien säännöllinen uusiminen

Keskeinen tekijä petosten torjumisessa ja liikenneturvallisuuden parantamisessa on se, että ajokortti on uusittava kaikkialla EU:ssa säännöllisin väliajoin. Uusien sääntöjen mukaan henkilöauton ja moottoripyörän kuljettajien on uusittava ajokorttinsa joka 10–15 vuosi jäsenvaltiosta riippuen. Linja- ja kuorma-auton kuljettajien ajokortti on uusittava viiden vuoden välein, ja uusiminen edellyttää lääkärintarkastusta.

Kyseessä on hallinnollinen uusiminen, joka ei edellytä uutta ajokoetta. Sen avulla varmistetaan, että ajokorttitiedot, valokuvat jne. pysyvät ajan tasalla, turvaominaisuuksia voidaan päivittää säännöllisesti uusimman teknologian mukaan ja jäsenvaltioilla on jatkuvasti ajantasaiset tiedot käytössä olevista ajokorteista.

Riskialtteimpien kuljettajien suojeleminen

Eurooppalainen ajokorttijärjestelmä parantaa onnettomuuksille altteimpien tienkäyttäjäryhmien suojelua. Tähän sisältyy seuraavia toimenpiteitä:

  • Alaikäraja suoran ajo-oikeuden saamiseksi (teoria- ja ajokokeen kautta) kaikkein tehokkaimpiin moottoripyöriin nostetaan nykyisestä 21 vuodesta 24 vuoteen.

  • Portaittaisen ajo-oikeuden saamisen alaikärajaa nostetaan ja menettelyyn lisätään uusia vaiheita. Uusi järjestelmä edellyttää vähintään neljän vuoden ajokokemusta (kahden sijasta) pienempitehoisilla moottoripyörillä ennen ajokortin myöntämistä tehokkaimpien moottoripyörien kuljettamista varten.

  • Mopot muodostavat uuden ajoneuvoluokan, ja mopoajokortin hakijoiden on vastedes läpäistävä teoriakoe. Jäsenvaltiot voivat myös vaatia ajotaitoa ja ajotapaa koskevia kokeita ja lääkärintarkastuksia. EU asettaa 16 vuoteen suositellun alaikärajan, jolloin kaikki jäsenvaltiot tunnustavat ajokortin vastavuoroisesti (jäsenvaltiot voivat laskea alaikärajan 14 vuoteen oman maansa alueella). Mopoille ei ole aikaisemmin ollut alaikärajaa koskevia EU:n vaatimuksia.

Kuljettajantutkinnon vastaanottajia koskevat vähimmäisvaatimukset

Kuljettajantutkinnon vastaanottajien on täytettävä perustason ammattipätevyyttä ja jatkokoulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset. Tämä toimenpide tuo laadunvalvonnan uuteen järjestelmään.

Jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti hyväksyivät vuonna 2006 ajokortteja koskevan direktiivin 2006/126/EY. Se oli määrä saattaa osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä viimeistään 19. tammikuuta 2011, ja sitä sovelletaan täysimääräisesti 19. tammikuuta 2013 lähtien.

Lisätietoja: MEMO/13/10

http://www.youtube.com/watch?v=sE9ZG--lEYE

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar