Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. jaanuar 2013

Maanteetransport: Uus Euroopa juhiluba

Alates 19. jaanuarist 2013 on kõik ELis välja antavad juhiload plastist ja pangakaardi suurused. See on uus standardne Euroopa formaat, mis tagab ka suurema turvalisuse. Uus Euroopa juhiluba hakkab järk-järgult asendama rohkem kui 100 erinevat paberist ja plastist mudelit, mida praegu kasutab üle 300 miljoni sõidukijuhi ELis. See on üks osa jõustuvast meetmete paketist (ELi kolmas juhiloadirektiiv), millega kavatsetakse parandada vaba liikumist, võidelda juhiloapettuste vastu ja suurendada liiklusohutust terves Euroopa Liidus.

Euroopa liikluspolitseinikud peavad praegu ära tundma rohkem kui 100 erinevat tüüpi paberist ja plastist juhiluba. Juhiloal olev foto võib olla vananenud, lubatud kategooriad ebaselgelt esitatud ning neid dokumente võib olla kerge võltsida. Võltsitud juhiluba on aga ühiskonnale väga ohtlik. Seetõttu vajame juhilube, mis on kergesti loetavad ja mõistetavad ning mida on väga keeruline võltsida.”

Peamised muutused, mis 19. jaanuaril 2013 kehtima hakkavad, on järgmised.

Standardne Euroopa formaat

Kõik uued Euroopa juhiload antakse välja uues formaadis. Need meenutavad plastist pangakaarti, millel on foto ja standardne info – kerge ära tunda ja mõista üle kogu ELi (vt foto allpool). Kõik alates 19. jaanuarist 2013 välja antavad juhiload on sellised.

Olemasolevaid juhilube muutus ei puuduta, kuid need vahetatakse uue formaadi vastu välja nende uuendamise käigus või hiljemalt aastal 2033. Euroopa juhiloale võib iga liikmesriik lisada oma riiklikud sümbolid.

Suurem turvalisus

Uuel juhiloal on mitmed turvaelemendid, et vältida nii andmete kui ka juhilubade endi võltsimist.

Lisaks kasutatakse Euroopa elektroonilist andmevahetussüsteemi, mis lihtsustab teabe vahetamist liikmesriikide ametiasutuste vahel. Lihtsamaks muutub ka juhilubade haldamisprotsess inimeste puhul, kes kolivad ühest liikmesriigist teise. Uus süsteem aitab vältida juhiloaturismi ja pettusi. Näiteks võib kasutada rangemaid keelde, nii et liikmesriik ei saa anda välja juhiluba inimesele, kellelt teine liikmesriik on juhiloa ära võtnud, kelle juhtimisõiguse peatanud või seda piiranud.

Juhiloa regulaarne uuendamine

Pettuste vastu võitlemiseks ja liiklusohutuse parandamiseks on vajalik juhilubade regulaarne uuendamine terves ELis. Uute eeskirjade kohaselt tuleb nii mootorratta- kui ka autojuhilube uuendada sõltuvalt liikmesriigist 10–15 aasta tagant. Bussi- ja veoautojuhtide load vahetatakse välja iga viie aasta järel ning uue loa saamiseks tuleb läbida tervisekontroll.

See on üksnes haldustoiming, millega ei kaasne täiendavaid eksameid. Uus süsteem aitab tagada, et teave juhtimisõiguse kohta ja foto on ajakohased, turvaelemendid uuele tehnoloogiale vastavad ning seda, et liikmesriikidel on pidevalt uuendatud teave ringluses olevate lubade kohta.

Riskialtimate juhtide kaitse

Euroopa juhiloa süsteem tugevdab kõige riskialtimate liiklejate kaitset. See hõlmab järgmist.

  • Kõige võimsamate mootorrataste juhtimisõiguse otsese saamise (sooritades teooria- ja juhieksami) vanusepiiri tõstetakse 21 eluaastalt 24-le.

  • Juhiõiguse astmelise saamise vanusepiiri tõstetakse samuti ning lisatakse ka täiendavaid tingimusi. Uue süsteemi kohaselt peab omama neli aastat kogemust (varem kaks aastat) vähem võimsate mootorratastega, enne kui saab kõige võimsamate mootorrataste juhtimisõiguse.

  • Mopeedid moodustavad uue sõidukikategooria ning mopeedijuhiloa taotlejad peavad läbima teooriaeksami. Liikmesriigid võivad kasutada ka oskuste ja käitumise teste ning tervisekontrolli. EL sätestab minimaalseks soovituslikuks vanuseks 16 eluaastat, mille puhul kõik liikmesriigid juhiluba tunnustavad (liikmesriigid võivad oma territooriumil rakendada vanusepiiri 14 eluaastat). Eelnevalt mopeedide puhul minimaalseid ELi nõudeid ei kohaldatud.

Miinimumstandardid sõidueksami vastuvõtjatele

Sõidueksami vastuvõtjad peavad vastama miinimumstandarditele oma algse kvalifikatsiooni ja perioodilise koolituse osas. Selle meetmega tagatakse uue süsteemi kvaliteedikontroll.

Liikmesriigid ja Euroopa Parlament võtsid juhilube käsitleva direktiivi 2006/126/EÜ vastu 2006. aastal. Direktiiv tuli liikmesriikidel üle võtta 19. jaanuariks 2011 ning see muutub täielikult kohaldatavaks 19. jaanuaril 2013.

Lisateave: MEMO/13/10

http://www.youtube.com/watch?v=sE9ZG--lEYE

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar