Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. januar 2013

Vejtransport: Nyt europæisk kørekort

Fra og med den 19. januar 2013 vil alle nye kørekort, der udstedes i EU, være i form af et plastikkort, der ligner et kreditkort, med et europæisk standardformat og skrappere sikkerhedsforanstaltninger. Det nye europæiske kørekort vil gradvist afløse de mere end 100 forskellige papir- og plastikmodeller, der på nuværende tidspunkt er i brug blandt mere end 300 millioner trafikanter i EU. Kørekortet er en del af den større pakke af tiltag (EU's tredje kørekortsdirektiv), som træder i kraft for at øge den frie bevægelighed, forhindre kørekortsvig og forbedre trafiksikkerheden i EU.

"Færdselspolitiet i de europæiske lande forventes på nuværende tidspunkt at kunne genkende mere end 100 forskellige typer af papir- og plastikkørekort. ID-fotos kan være stærkt forældede, kategorierne for køretøjer, som føreren må køre, kan være uklare, og kortet kan være nemt at forfalske. Forfalskede kørekort øger risikoen for trafikulykker, det er derfor vi har behov for kørekort, som er nemme at aflæse, nemme at forstå og svære at forfalske."

De væsentligste ændringer vil træde i kraft den 19. januar 2013 og er følgende:

Et europæisk standardformat

Alle nye europæiske kørekort vil få et nyt format svarende til et plastikkreditkort med et foto og standardiserede oplysninger – det vil være nemt at genkende og vil kunne aflæses overalt i EU. (se foto nedenfor). Alle nye kørekort vil blive udstedt i dette format fra og med den 19. januar 2013.

Eksisterende kørekort påvirkes ikke, men vil skifte til det nye format, når de fornyes eller senest i 2033. Det europæiske kørekort kan tilpasses således, at det indeholder nationale symboler efter hver medlemsstats eget valg.

Øget sikkerhed

Det nye kørekort indeholder en række sikkerhedselementer, så det ikke kan ændres eller forfalskes.

Det bliver tillige understøttet af oprettelsen af et europæisk dataudvekslingssystem, som skal gøre det lettere for de nationale myndigheder at udveksle oplysninger. Det vil gøre det lettere at administrere kørekort for personer, som flytter fra et medlemsland til et andet. Det vil tillige bidrage til at forhindre "kørekortturisme" og svig, eksempelvis ved at håndhæve det nye mere stringente forbud mod at en medlemsstat udsteder et kørekort til en person, som allerede har fået frakendt sit kørekort af en anden medlemsstat.

Regelmæssig fornyelse af kørekort

Et væsentligt element i at forhindre svig og forbedre færdselssikkerheden er behovet for en regelmæssig fornyelse af kørekort i EU. Efter de nye regler skal kørekort til biler og motorcykler fornyes hvert 10-15 år afhængig af medlemsstaten. Kørekort til busser og lastbiler skal fornyes hvert 5 år, og en fornyelse vil ligeledes kræve en lægeundersøgelse.

Dette er en administrativ fornyelse og vil ikke indebære en test. Det skal sikre, at personlige oplysninger, fotos osv. på kørekortet er ajourførte, at sikkerhedselementer på kørekortet tilpasses regelmæssigt til den nyeste teknologi, og at medlemsstater løbende opdaterer information om de kørekort, der er i cirkulation.

Beskyttelse af sårbare trafikanter

De europæiske kørekortregler styrker beskyttelsen af de mest sårbare kategorier af trafikanter. Det omfatter:

  • En højere aldersgrænse for direkte adgang til kørekort til de største motorcykler (via teoretisk og praktisk køreprøve) fra de nuværende 21 til 24 år.

  • En hævelse af aldersgrænsen og indførelse af gradvis adgang. De nye regler kræver en køreerfaring på minimum fire år (i stedet for to) med mindre motorcykler, før der kan udstedes et kørekort til de største.

  • Knallerter udgør en ny kategori af køretøjer, og kandidater til knallertkørekort vil fremover skulle bestå en teoriprøve. Medlemsstater kan også vælge at indføre færdigheds- og adfærdsprøver og lægeundersøgelser. EU fastsætter en anbefalet minimumsalder på 16 år for, hvornår kørekort kan blive gensidigt anerkendt af samtlige medlemsstater (medlemsstater kan gå ned til 14 år på nationalt plan). Før dette direktiv fandtes der ingen EU-minimumskrav for knallerter.

Minimumskrav til køresagkyndige

Køresagkyndige skal leve op til nogle minimumskrav hvad angår deres grundlæggende kvalifikationer og regelmæssig efteruddannelse. Dette tiltag indfører en kvalitetskontrol i det nye system.

Direktiv 2006/126/EF om kørekort blev vedtaget af medlemsstaterne og Europa-Parlamentet i 2006. Det skulle være gennemført af medlemsstaterne den 19. januar 2011, og det skal fuldt ud anvendes den 19. januar 2013.

Yderligere oplysninger: MEMO/13/10

http://www.youtube.com/watch?v=sE9ZG--lEYE

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar