Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 21. martā

ES paziņo par jauniem finanšu līdzekļiem, kuru mērķis ir veicināt izaugsmi un pieeju energoresursiem Klusā okeāna reģionā

Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien paziņoja par jauniem ES finanšu līdzekļiem 10 miljonu eiro apmērā, kuru mērķis ir veicināt pieeju ilgtspējīgai enerģijai Klusā okeāna salās. Savā runā pirms Klusā okeāna reģiona augstākā līmeņa sanāksmes par enerģētiku, kas 24. un 25. martā notiks Oklendā (Jaunzēlandē), komisārs uzsvēra, ka finansējums nodrošinās nabadzīgajiem iedzīvotājiem piekļuvi cenu ziņā pieejamai un drošai enerģijai dažos visattālākajos Klusā okeāna apgabalos, tādējādi palīdzot ievērojami uzlabot tirdzniecības un izaugsmes iespējas šajā reģionā.

Jaunais atbalsts papildina līdzekļus, kas līdz šim ir piešķirti no Ieguldījumu mehānisma Klusā okeāna reģionam (IFP); šā mehānisma mērķis ir novērst projektu finansējuma nepietiekamību, apvienojot dotācijas ar finanšu iestāžu un privātā sektora piešķirtajiem līdzekļiem. Sākotnējais IFP piešķīrums, par ko tika paziņots pagājušajā gadā, ir 10 miljoni eiro, un nākotnē ir iespējams palielināt līdzekļu summu (līdz 10 miljoniem eiro). Tādējādi IFP palīdzēs piesaistīt ievērojamus papildu līdzekļus, galvenokārt pievēršoties ieguldījumiem tādās infrastruktūras jomās kā, piemēram, enerģētika, klimata pārmaiņas un ūdensapgāde.

Saistībā ar paziņojumu komisārs Piebalgs teica: „Klusā okeāna reģiona attīstību šobrīd kavē tā nomaļā atrašanās vieta un nepietiekamā pieeja enerģijai. Ir skaidrs, ka attīstība nav iespējama bez ilgtspējīgas un cenu ziņā pieejamas enerģijas. Vienlaikus šajā jomā pastāv ievērojamas iespējas privātajam sektoram. Šā iemesla dēļ mūsu jaunais ieguldījumu mehānisms ir tik svarīgs un sniedz līdzekļu devējiem, finanšu iestādēm un uzņēmumiem lielisku izdevību apvienoties un samazināt nabadzību, veicot ieguldījumus ilgtspējīgos un videi draudzīgos projektos. Izmantosim pilnībā šā reģiona milzīgo potenciālu un vēl vairāk virzīsim Klusā okeāna reģionu uz izaugsmes ceļa.”

Klusā okeāna salu izolētā atrašanās vieta un no tā izrietošās lielās izmaksas par degvielas importu rada situāciju, kad trūkst reālas piekļuves cenu ziņā pieejamai un ilgtspējīgai enerģijai. Tam ir ievērojama ietekme uz veselību, izglītību un tirdzniecības iespējām reģionā. Uzskata, ka apmēram 46 % procenti iedzīvotāju Klusā okeāna reģionā atrodas nelabvēlīgā situācijā.

Komisārs Piebalgs 3. un 4. aprīlī piedalīsies ES un Klusā okeāna salu valsts iestāžu pārstāvju augsta līmeņa sanāksmē Samoa, lai apspriestu ES un Klusā okeāna reģiona sadarbības prioritātes turpmākajiem gadiem.

Vispārīga informācija

Eiropas Savienība pašlaik atbalsta enerģētikas nozari Klusā okeāna reģionā ar 100 miljoniem eiro, kurus plānots izmantot par labu 100 000 cilvēkiem.

ĀKK un ES Enerģijas mehānisms tika izveidots, lai apgādātu Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstis ar cenu ziņā pieejamu enerģiju. 2008.–2013. gada laikposmā Eiropas Savienība Enerģijas mehānisma ietvaros ir piešķīrusi 140 miljonus eiro vairāk nekā 150 projektiem, un paredzams, ka labumu no tā gūs vairāk nekā 15 miljoni cilvēku.

Jaunais atbalsts tiek finansēts no ES iniciatīvas „Enerģija attīstībai” (tā ir daļa no ANO iniciatīvas „Ilgtspējīga enerģija visiem”); Komisija par šo ES iniciatīvu paziņoja pagājušā gada pavasarī augstākā līmeņa sanāksmē, kurā piedalījās ANO ģenerālsekretārs Bans Ki Mūns. Iniciatīvā ir paredzēts nodrošināt 500 miljoniem cilvēku pieeju ilgtspējīgai enerģijai.

Papildu informācija

Faktu lapa „Enerģija Klusā okeāna salās – kā ES nodrošina enerģijas pieejamību ikvienam” (Energy in the Pacific Islands: How the EU is providing access to energy for all):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/documents/factsheet_energy-in-pacific-islands_2013_en.pdf

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersona:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)


Side Bar