Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 maart 2013

Vervoer van gevaarlijke goederen over land: Richtlijn nog niet omgezet - Commissie daagt België voor het Hof

De Europese Commissie heeft vandaag beslist België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen omdat het de richtlijn inzake het vervoer van gevaarlijke goederen nog niet in nationale wetgeving heeft omgezet.

Richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land waarborgt het veilig vervoer van onder meer explosieven, ontvlambare vloeistoffen en giftige stoffen over de weg, per spoor en over de binnenwateren. De richtlijn is in overeenstemming gebracht met de relevante internationale overeenkomsten en voorziet in uniforme en veilige voorwaarden voor alle vervoer van gevaarlijke goederen over land in de EU. De regels worden om de twee jaar in overeenstemming gebracht met de wijzigingen van de internationale overeenkomsten in het licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Bij Richtlijn 2010/61/EU zijn de regels voor de jaren 2011—2013 van toepassing geworden.

De Europese Commissie heeft vandaag beslist België voor het Hof van Justitie te dagen omdat het de richtlijn nog niet volledig in nationale wetgeving heeft omgezet, hoewel dat tegen 30 juni 2011 diende te gebeuren. Deze stap volgt op het formeel verzoek (met redenen omkleed advies), dat de Commissie in juni 2012 naar België heeft gestuurd.

De niet-naleving van gemeenschappelijke normen en voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen kan de veiligheid in het gedrang brengen en een risico vormen voor de mens en het milieu. Voorts moeten de regels voor het vervoer van gevaarlijke goederen in alle lidstaten uniform zijn om tot een billijke en werkende interne markt te komen.

Meer informatie

Over het pakket inbreukbesluiten van maart: MEMO/13/261

Vaak gestelde vragen over inbreukprocedures, zie MEMO/12/12

Toelichting over inbreukprocedures:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_nl.htm

Contact:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar