Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE IT

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 maart 2013

Staatssteun: Commissie eist dat exportkrediet-verzekeraars Delcredere (België) en SACE BT (Italië) deel staatssteun terugbetalen

De Europese Commissie heeft haar diepgaande onderzoek afgerond in twee zaken waarin overheidsbedrijven hun respectieve dochterondernemingen steun hadden verleend: de Belgische Nationale Delcrederedienst (ONDD) aan zijn dochter Delcredere en het Italiaanse SACE aan haar dochter SACE BT. In het geval van SACE BT kwam de Commissie tot de bevinding dat een deel van de steun in overeenstemming was met de EU-staatssteunregels, omdat de steun op marktvoorwaarden was toegekend. In het geval van Delcredere stelde de Commissie dan weer vast dat met een deel van de maatregel activiteiten werden gesteund die niet voor concurrentie openstaan, en dat het dus niet om staatssteun ging. Toch bleek in beide gevallen een deel van de staatssteun in strijd met de EU-staatssteunregels te zijn verleend, omdat daarmee verzekeringsproducten werden gesubsidieerd die gemakkelijk beschikbaar zijn bij particuliere spelers op de markt. Hiermee werd dus een ongeoorloofd economisch voordeel aan de betrokken ondernemingen verleend, dat zij nu moeten terugbetalen aan de Italiaanse resp. de Belgische overheid.

"Kortlopende exportkredietverzekering is een markt waar particuliere en publieke spelers met elkaar concurreren. Staatssteun gebruiken om kunstmatig een nieuwe speler te creëren of een minder doelmatige speler in leven te houden, drukt levensvatbare concurrenten die zonder overheidssubsidies moeten opereren, uit de markt. Dit gaat uiteindelijk ten koste van de tarieven, de kwaliteit en de dienstverlening in de sector," aldus Joaquín Almunia, vicevoorzitter van de Commissie en belast met het mededingingsbeleid.

SACE BT

De Commissie kwam tot de conclusie dat de 105,8 miljoen EUR startkapitaal die SACE BT in 2004 kreeg, in lijn is met de EU-staatssteunregels. Het kapitaal werd namelijk geïnjecteerd in een nieuw opgerichte dochteronderneming die, naast andere commerciële activiteiten, kortlopende exportkredietverzekering op marktvoorwaarden moest gaan aanbieden. Daarbovenop kwamen er in 2009 echter kapitaalinjecties en een herverzekeringsdekking voor SACE BT, samen goed voor 70,2 miljoen EUR. Bij die transacties hield de publieke moedermaatschappij geen risico met het risicoprofiel van de investering. Zij handelde dan ook niet als een particuliere investeerder in een markteconomie, waardoor SACE BT een ongeoorloofd economisch voordeel verleend kreeg.

Delcredere

De Commissie gaf goedkeuring voor 113,4 miljoen EUR van de 150 miljoen EUR die Delcredere in 2004 aan startkapitaal ontving. Dit bedrag diende namelijk voor producten die niet (of beperkt) werden aangeboden door particuliere spelers. Het onderzoek van de Commissie leerde echter ook dat voor de resterende 36,6 miljoen EUR ten behoeve van activiteiten die openstonden voor concurrentie, het van die investering verwachte rendement ontoereikend was. De publieke moedermaatschappij handelde niet als een particuliere investeerder in een markteconomie en verleende zo een ongeoorloofd economisch voordeel aan Delcredere.

Achtergrond

Delcredere biedt Belgische bedrijven verzekeringsdekking tegen kortlopende exportkredietrisico's, terwijl SACE BT deze dekking aanbiedt aan Italiaanse bedrijven. Na een klacht van een concurrent is de Commissie in februari 2011 een diepgaand onderzoek begonnen (zie IP/11/213).

Volgens de EU-staatssteunregels gelden maatregelen van overheidsinstanties bij ondernemingen die economische activiteiten verrichten, niet als staatssteun indien een particuliere speler die op normale marktvoorwaarden opereert, daarmee zou kunnen instemmen (het zgn. beginsel van de particuliere investeerder in een markteconomie). Wordt dit beginsel niet nageleefd, dan is volgens de EU-regels met de overheidsmaatregel staatssteun gemoeid, omdat de begunstigde van de steun hiermee een ongeoorloofd economisch voordeel kreeg dat zijn concurrenten niet hebben ontvangen. In dat geval zal de Commissie verder onderzoeken of dit soort steun verenigbaar kan worden verklaard met de gemeenschappelijke EU-regels die bepaalde categorieën steun toestaan.

De markt voor kredietverzekering van kortlopende risico's is geleidelijk opengesteld voor concurrentie sinds eind jaren 1990, toen de Commissie een mededeling goedkeurde die een eind moest maken aan de concurrentiedistorsies veroorzaakt door staatssteun in deze sector (zie IP/97/538). Dit betekent echter niet dat lidstaten bijvoorbeeld geen steun mogen verlenen in de vorm van garanties wanneer er voor exportkredietrisico's tijdelijk geen dekking op de markt beschikbaar is, zoals het geval was tijdens de financiële crisis (zie IP/10/1636) of voor risico's op afnemers in niet-OESO-landen.

De niet-vertrouwelijke versie van de besluiten van vandaag, komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummers SA.23420 en SA.23425. Een overzicht van de recentste staatssteunbesluiten die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News

Contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar