Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. március 20.

Újabb lépések a gazdasági és monetáris unió tényleges kiteljesítése érdekében

Az Európai Bizottság ma két új közleményt tett közzé, amelyek a valódi és szoros gazdasági és monetáris unió eléréséhez szükséges következő lépéseket vázolják fel. Az intézkedések célja a gazdaságpolitikai koordináció és az integráció megerősítése az euróövezetben. A közlemények azon kötelezettségvállalások eredményeként születtek, melyeket a Bizottság „A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete” című, múlt novemberben megjelent dokumentumban fogalmazott meg, és választ adnak az Európai Tanácsnak az említett két terület fejlesztésére vonatkozó felhívásaira is.

A főbb gazdaságpolitikai reformtervezetek előzetes koordinációjáról szóló közlemény felvázolja, milyen módon lehetne uniós szintű tárgyalásokat folytatni a tagállamok mélyreható gazdaságpolitikai reformjairól, még azelőtt, hogy a reformokkal kapcsolatos végső döntések nemzeti szinten megszületnének. Az egyeztetések szükségességét az indokolja, hogy így megfelelő súllyal, valamint a döntéshozatali folyamat kellően korai pontján lehetne figyelembe venni a reformoknak a többi euróövezeti tagállamra gyakorolt pozitív vagy negatív hatását.

A konvergencia- és versenyképességi eszközről szóló közlemény két új eszköz, az egyes reformok vállalásáról szóló, tagállami szerződéses megállapodások, valamint az ezen reformok végrehajtására a tagállamoknak biztosított pénzügyi támogatás megvalósításának lehetséges módját mutatja be. Ez a két új eszköz kiegészíti a költségvetések és a gazdaságpolitikák uniós szintű felügyeletére szolgáló már meglévő rendszereket, melyeket az európai szemeszter, valamint a hatos és a kettes csomag elnevezésű reformok szintén tovább erősítettek.

Barroso elnök ezzel kapcsolatban így nyilatkozott: „A Bizottság ezzel a két közleménnyel az integrációs folyamat előmozdításához kíván hozzájárulni, mint tette azt múlt novemberben „A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete” című kiadványával is. A megfogalmazott javaslatokban, különösen a konvergencia- és versenyképességi eszközben, a tagállami szintű fegyelem előtérbe helyezése az uniós szintű szolidaritás megerősítésével párosul. Mindez elősegíti a közös fizetőeszköz stabilitását, valamint hozzájárul az európai versenyképesség, növekedés és munkahelyteremtés céljaihoz.

Olli Rehn, az Európai Bizottság gazdasági ügyekért, monetáris politikáért és az euróért felelős alelnöke így nyilatkozott: „A két közleménnyel a Bizottság a költségvetési politikák koordinációját folytatja tovább: a jelenlegi lépés megfelelő keretet teremt a strukturális reformok hatékonyabb koordinációjához. A cél egyértelmű: segíteni kívánunk a tagállamoknak abban, hogy a növekedés, a versenyképesség és a munkahelyteremtés érdekében minél előbb, minél jobb és gyorsabb reformokat tudjanak megtervezni és végrehajtani.”

A most nyilvánosságra hozott közlemények, illetve a legutóbbi tervezet megszületése között mindössze négy hónap telt el, a Bizottság tehát már megtette az első lépéseket azon az úton, amely a gazdasági és monetáris unió megerősítéséhez vezet, és amelynek célja az esetleges jövőbeli válságok egyre hatékonyabb kezelése. A javaslatok teljes mértékben összhangban vannak a Bizottság gazdasági stratégiájával, melynek lényege az intelligens költségvetési konszolidáció és az új európai munkahelyek létrehozását célzó növekedésösztönző reformok kombinálása.

Koordináció már a folyamatok elején

A reformok vagy a reformok hiánya nem csak egy adott országban érezhető, de jelentős hatást gyakorolhat más tagállamokra is, főleg az euróövezeten belül. A jól átgondolt munkaerő- vagy termékpiaci reformok például azáltal, hogy lendületet adnak a növekedésnek és a munkahelyteremtésnek egy bizonyos tagállamban, egyben a más tagállamokból származó áruk és szolgáltatások iránti igényt is megnövelik. A reformok elmaradása ugyanakkor kiszolgáltatottá teheti a tagállamokat a külső gazdasági sokkhatásokkal szemben, ennek következményei pedig szintén jelentkezhetnek a többi tagállamban is, mint az a válság során is tapasztalható volt. A más tagállamokra is kiható, pozitív külső gazdasági hatások maximalizálása, illetve a negatívak minimumra csökkentése érdekében a Bizottság olyan javaslat benyújtását mérlegeli, amely a versenyképességre, a foglalkoztatásra, az áruk és szolgáltatások piacának működésére, a hálózatos iparágakra, az adórendszerre, a pénzügyi stabilitásra és a költségvetési fenntarthatóságra vonatkozó reformok esetében koordinációt vezetne be. A reformokról folytatott egyeztetések az európai szemeszter folyamatának szerves részét képeznék.

Fegyelem és szolidaritás

Az euróövezet számára tervezett konvergencia- és versenyképességi eszköz szerződéses megállapodásokat tartalmazna, melyekben azt rögzítenék, hogy a tagállamok milyen főbb intézkedések végrehajtását vállalják meghatározott határidők mellett. A szerződéses megállapodásokban meghatározott intézkedések az európai szemeszter keretében elfogadott országspecifikus ajánlások, ezen belül pedig elsősorban a makrogazdasági egyensúlyhiány esetén követendő eljárás lépéseinek megvalósítására szolgálnának. Ezen reformok kiegészítéseként létrejönne egy olyan pénzügyi eszköz, amely elvben az uniós költségvetésen belül, azonban a többéves pénzügyi keretben rögzített határértékeken kívül kapna helyet, és amely a nehéz helyzetben lévő tagállamok reformjainak támogatását és előmozdítását szolgálná. A céltudatosan és időben végrehajtott strukturális reformok ugyanis jelentősen hozzájárulhatnak a gazdaság leggyengébb területeinek, különösen pedig a versenyképességgel összefüggő problémáknak a kezeléséhez.

Mindez elősegítené a gazdasági egyensúly elérését, a kiigazítást és a növekedést az euróövezeti országokban, és hosszabb távon a költségvetési kapacitás megerősítéséhez vezetne – ami magában foglalná a mélyebb gazdaságpolitikai integrációt is.

A Bizottság azt is meg fogja vizsgálni, hogy az euróövezeten kívüli tagállamok milyen módon vehetnének részt a szerződéses megállapodásokban, különösen azon tagállamok esetében, amelyek az euró bevezetésére készülnek.

Háttér és a következő lépések

Az Európai Tanács tavaly júniusban felkérte a Tanács elnökét, hogy a Bizottság, az eurócsoport és az Európai Központi Bank elnökével szorosan együttműködve dolgozzon ki egy konkrét és időhöz kötött ütemtervet a valódi gazdasági és monetáris unió megvalósítása érdekében.

Ezt követően 2012. november 28-án az Európai Bizottság elfogadta „A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete” című dokumentumot, amely a pénzügyi, költségvetési, gazdasági és politikai téren egyaránt szilárd alapok megteremtésének mikéntjét vázolta fel. A tervezet megfogalmazta azt is, hogy ezen cél elérése érdekében milyen fokozatos lépésekre lesz szükség rövid, közép-, illetve hosszú távon.

A rövid távú intézkedések többek között a főbb gazdaságpolitikai reformok koordinációját, valamint a konvergencia- és versenyképességi eszköz bevezetését takarták, ezeket mutatják be részletesen a március 20-án megjelent közlemények.

A gazdasági és monetáris unió jövője az Európai Tanács júniusi ülésén ismét terítékre kerül, a Tanács tagjai ekkor már a konkrét intézkedésekről és a határidőket is tartalmazó ütemtervről fognak dönteni.

Hasznos linkek

MEMO/13/259: Újabb lépések a valódi, szoros gazdasági és monetáris unió megteremtése érdekében: előzetes koordináció és szerződéses megállapodások (angol nyelven)

A főbb gazdaságpolitikai reformtervezetek előzetes koordinációjáról, valamint a konvergencia- és versenyképességi eszköz bevezetéséről szóló közlemény (angol nyelven)

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2013-03-20-convergence_competitiveness_instrument_ex_ante_coordination_en.htm

A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete (információk angol nyelven)

Kapcsolattartók:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar