Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 20. marca 2013

Spolupráca s EÚ je v susedných krajinách vnímaná pozitívne

Zistenia barometra susedstva EÚ, ktoré boli dnes uverejnené, ukazujú, že obyvatelia európskeho susedského priestoru sú vo všeobecnosti spokojní so vzťahmi, ktoré má ich krajina s Európskou úniou. Tento názor najviac prevláda v južnom susedstve, kde ich viac ako polovica opýtaných považuje za dobré.

V skutočnosti má EÚ pozitívny obraz u obyvateľov 16-tich partnerských krajín v rámci európskeho susedského priestoru, pričom ľudia uvádzajú „ľudské práva“ a „solidaritu“ ako znaky, ktoré najlepšie charakterizujú EÚ vo východných a južných partnerských krajinách.

Pokiaľ ide o spoluprácu medzi krajinami, ľudia pociťujú, že najdôležitejšími oblasťami sú „mier a bezpečnosť“, za ktorými nasleduje „obchod“ a „ľudské práva“, v prípade obyvateľov juhu; a „boj proti chudobe“ a „ľudské práva“, v prípade obyvateľov východu.

Výsledky, ktoré boli dnes oznámené, nám pomôžu lepšie porozumieť demokratickému procesu v našich partnerských krajinách. Posúdenie verejnej mienky v susedstve EÚ je nevyhnutným predpokladom, ktorý nám pomáha lepšie reagovať na obavy obyvateľov, ktorí tam žijú, a zabezpečiť, aby naša podpora naplnila ich očakávania“, povedal európsky komisár pre rozšírenie a európsku susedskú politiku Štefan Füle.

Väčšina obyvateľov juhu (64 %) je na rozdiel od obyvateľov východu (47 %) vo všeobecnosti spokojná so životom, ktorý vedú. Obyvatelia krajín južného susedstva sú pri posudzovaní hospodárskej situácie vo svojej krajine takisto pozitívnejší než obyvatelia krajín východného partnerstva, pričom 39 % ju považuje buď za veľmi dobrú, alebo skôr dobrú (v porovnaní s 25 % obyvateľov východu) a ďalej uvádzajú, že predpokladajú, že sa v najbližších 12 mesiacoch zlepší.

Južní susedia sú tiež optimistickejší, pokiaľ ide o vplyv krízy na zamestnanosť: polovica obyvateľov si myslí, že jej vplyv na trh práce už dosiahol svoj vrchol (na rozdiel od jedného z troch obyvateľov východu). V oboch oblastiach je EÚ považovaná, hneď po ich vnútroštátnych vládach, za najlepší orgán na prijatie účinného opatrenia proti vplyvu krízy v ich krajinách (tvrdí to 19 % obyvateľov krajín východného partnerstva v porovnaní s 9 % obyvateľov južných krajín).

Ten istý prieskum však odhaľuje, že mnohí ľudia si nemyslia, že sú dobre informovaní o tom, čo EÚ robí v ich krajinách. Zdôrazňuje to potrebu lepšej informovanosti obyvateľov partnerských krajín o európskom susedstve a partnerstve; jeho cieľoch, nástrojoch a úspechoch.

Súvislosti

O barometri susedstva EÚ

Barometer susedstva EÚ vykonáva prieskum verejnej mienky v 16-tich partnerských krajinách a na územiach, ktoré sa zapájajú do európskej susedskej politiky, vrátane Ruska, prostredníctvom polročných štandardných barometrov (na jar a na jeseň) a jedného osobitného barometra raz do roka. Polročné prieskumy sú zamerané na posúdenie znalostí obyvateľstva a ich vnímanie EÚ, na susedskú politiku EÚ a na činnosti a programy v rámci spolupráce.

O susedskej politike EÚ

Európska susedská politika (ESP) ponúka 16-tim južným a východným susedským štátom EÚ možnosť užšej politickej spolupráce, rozšírenej obchodnej a hospodárskej integrácie, väčšej mobility a pomoci s odvetvovými reformami. Cieľom ESP je vytvoriť spoločne s partnerskými krajinami prosperujúce, bezpečné a stabilné susedstvo na základe spoločných hodnôt a spoločných záujmov, podporovať vyššiu mieru prosperity, stability a bezpečnosti pre všetky strany.

Hlavným finančným nástrojom na pomoc susedským partnerským krajinám je nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI). Tento nástroj získa 12 miliárd EUR na finančné obdobie 2007 – 2013.

Dnes bude oznámený ročný súhrn európskej susedskej politiky spolu so správami o pokroku týchto krajín. Ďalšie informácie nájdete v IP/13/245.

Ďalšie informácie

Webová stránka barometra susedstva EÚ – http://euneighbourhood.eu

Webová stránka GR pre rozvoj a spoluprácu – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_sk.htm

Webová stránka komisára EÚ pre rozšírenie a európsku susedskú politiku Štefana Füleho:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI)

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/

Informačné centrum susedstva EÚ

http://www.enpi-info.eu

Memo/13/241 Algeria

Memo/13/242 Armenia

Memo/13/243 Azerbaijan

Memo/13/244 Belarus

Memo/13/245 Egypt

Memo/13/246 Georgia

Memo/13/247 Israel

Memo/13/248 Jordan

Memo/13/249 Lebanon

Memo/13/250 Libya

Memo/13/252 Moldova

Memo/13/253 Morocco

Memo/13/254 OPT

Memo/13/255 Syria

Memo/13/256 Tunisia

Memo/13/257 Ukraine

Kontaktné osoby:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Obraz EÚ

Vzťahy s Európskou úniou

Najdôležitejšie oblasti spolupráce

Vplyv krízy na zamestnanosť


Side Bar