Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 20 martie 2013

Percepția pozitivă a veciniilor UE în ceea ce privește cooperarea cu aceasta

Conform concluziilor barometrului privind vecinătatea UE, publicat astăzi, cetățenii din zona vizată de politica europeană de vecinătate au, în general, o părere pozitivă despre relațiilor pe care țara lor le întreține cu Uniunea Europeană. Acest lucru este valabil mai ales în vecinătatea sudică, în care peste jumătate din persoanele intervievate consideră că aceste relații sunt bune.

De fapt, UE proiectează o imagine pozitivă pentru cetățenii din 16 țări partenere vizate de politica europeană de vecinătate, aceștia invocând „drepturile omului” și „solidaritatea” drept caracteristici care reprezintă cel mai bine UE în țările partenere din vecinătatea estică și sudică.

În ceea ce privește cooperarea dintre țări, cetățenii au considerat că cele mai importante domenii au fost „pacea și securitatea”, urmate de „comerț” și „drepturile omului”, în vecinătatea sudică, și de „combaterea sărăciei” și „drepturile omului”, în rândul cetățenilor din vecinătatea estică.

„Rezultatele anunțate astăzi ne ajută să înțelegem mai bine procesul democratic din țările noastre partenere. Evaluarea opiniei publice în vecinătatea UE este esențială pentru a ne ajuta să reacționăm mai eficient la preocupările cetățenilor din aceste țări și să ne asigurăm că sprijinul nostru se ridică la nivelul așteptărilor lor”, a declarat comisarul UE pentru extindere și politica europeană de vecinătate, Štefan Füle.

Majoritatea cetățenilor din vecinătatea sudică (64 %) sunt, în general, satisfăcuți de viața pe care o duc, spre deosebire de cetățenii din vecinătatea estică (47 %). Cetățenii din vecinătatea sudică, au, de asemenea, o părere mai bună decât cetățenii din țările vizate de Parteneriatului estic în ceea ce privește situația economică a țării lor, 39 % din aceștia considerând-o foarte bună sau destul de bună (în comparație cu numai 25 % în vecinătatea estică) și declarând că se așteaptă ca această situație să se îmbunătățească în următoarele 12 luni.

Cetățenii din vecinătatea sudică sunt, de asemenea, mai optimiști în ceea ce privește impactul crizei asupra locurilor de muncă: jumătate dintre aceștia consideră că impactul crizei asupra pieței forței de muncă a atins deja nivelul maxim (în comparație cu o treime în vecinătatea estică). Cetățenii din ambele regiuni consideră că UE este, după guvernele naționale, donatorul cel mai bine plasat pentru a lua măsuri eficace de combatere a efectelor crizei asupra țărilor lor (pentru 19 % din cetățenii țărilor vizate de Parteneriatul estic, în comparație cu 9 % din cei ai țărilor din vecinătatea sudică).

Cu toate acestea, același sondaj arată că numeroase persoane nu se consideră bine informate cu privire la acțiunile concrete ale UE în țările lor. Acest lucru subliniază necesitatea unei informări mai bune a cetățenilor din țările partenere în ceea ce privește Parteneriatul european pentru vecinătate (PEV), în special obiectivele, instrumentele și realizările acestuia.

Informații generale

Barometrul privind vecinătatea UE

Barometrul privind vecinătatea UE efectuează sondaje de opinie în 16 țări și teritorii partenere care participă la politica europeană de vecinătate, plus Rusia, prin intermediul barometrelor bianuale standard (publicate primăvara și toamna), precum și printr-un barometru special publicat o dată pe an. Obiectivul sondajelor bianuale este de a evalua cunoștințele și percepția populației cu privire la UE, la politica de vecinătate a UE și la activitățile și programele de cooperare.

Politica de vecinătate a UE

Prin intermediul politicii europene de vecinătate (PEV), 16 țări din vecinătatea sudică și estică a UE pot beneficia de o integrare consolidată pe plan politic, comercial și economic, de mai multă mobilitate și de asistență pentru reformele sectoriale. Obiectivul PEV este de a construi, împreună cu țările partenere, o vecinătate prosperă, sigură și stabilă pe baza unor valori și a unor interese comune, promovând o prosperitate, o stabilitate și o securitate sporite pentru toate părțile.

Principalul instrument financiar al asistenței acordate țărilor partenere vecine este Instrumentul european de vecinătate și parteneriat (IEVP). Acesta va fi alimentat cu 12 miliarde EUR în perioada de finanțare 2007-2013.

Pachetul anual privind politica europeană de vecinătate, alături de rapoartele privind progresele înregistrate în fiecare țară sunt anunțate astăzi. Pentru mai multe informații, a se vedea – IP/13/245.

Pentru informații suplimentare

Site-ul Barometrului privind vecinătatea UE: http://euneighbourhood.eu

Site-ul Direcției Generale Dezvoltare și Cooperare - EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_ro.htm

Site-ul comisarului UE pentru extindere și politică europeană de vecinătate Štefan Füle:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Instrumentul european de vecinătate și parteneriat (IEVP):

www.ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/

Centrul de informare privind vecinătatea UE:

http://www.enpi-info.eu

Memo/13/241 Algeria

Memo/13/242 Armenia

Memo/13/243 Azerbaidjan

Memo/13/244 Belarus

Memo/13/245 Egipt

Memo/13/246 Georgia

Memo/13/247 Israel

Memo/13/248 Iordania

Memo/13/249 Liban

Memo/13/250 Libia

Memo/13/252 Moldova

Memo/13/253 Maroc

Memo/13/254 Teritoriile palestiniene ocupate

Memo/13/255 Siria

Memo/13/256 Tunisia

Memo/13/257 Ucraina

Persoane de contact:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Imaginea UE

Relațiile cu Uniunea Europeană

Cele mai importante domenii de cooperare

Impactul crizei asupra locurilor de muncă


Side Bar