Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 maart 2013

Samenwerking met EU positief beoordeeld door buurlanden

De burgers van de landen in de nabijheid van de Europese Unie (de “Europese nabuurschap”) hebben over het algemeen een positief oordeel over de betrekkingen met de Europese Unie. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde resultaten van de EU-nabuurschapsbarometer. Deze opvatting is met name te vinden in de zuidelijke nabuurschap, waar meer dan de helft van de respondenten een positief oordeel geeft.

De EU heeft een positief imago bij de burgers van zestien partnerlanden in de Europese nabuurschap. Mensenrechten en solidariteit worden in de oostelijke en zuidelijke partnerlanden genoemd als de meest representatieve aspecten van het beeld van de EU.

Wat de samenwerking tussen landen betreft, noemen, na vrede en veiligheid, de respondenten in het zuiden als belangrijkste punten handel en mensenrechten, en de respondenten in het oosten armoedebestrijding en mensenrechten.

“De vandaag bekendgemaakte resultaten helpen ons om het democratische proces in onze partnerlanden beter te begrijpen. Het peilen van de publieke opinie in de EU-nabuurschap is essentieel om een betere respons te geven op de zorgen van de burgers en om te zorgen dat onze steun aan hun verwachtingen voldoet,” aldus Štefan Füle, Europees commissaris voor uitbreiding en het Europees nabuurschapsbeleid.

De meeste burgers in het zuiden (64%) zijn over het algemeen tevreden met hun leven, terwijl het percentage voor de mensen in het oosten een stuk lager ligt (47%). Mensen in de zuidelijke nabuurschapslanden zijn ook positiever dan die in de oostelijke nabuurschapslanden over de economische situatie in hun land: 39% beoordeelt die als tamelijk tot zeer goed (25% in het oosten) en verwacht voor de komende 12 maanden een verbetering van de situatie.

De zuidelijke buren zijn ook optimistischer over de gevolgen van de crisis voor hun banen: volgens de helft van de respondenten in het zuiden heeft het effect op de werkgelegenheid zijn piek al bereikt, terwijl in het oosten slechts een derde er zo over denkt. In beide gebieden wordt de EU, na de eigen overheid, gezien als de beste donor voor doeltreffende maatregelen om de gevolgen van de crisis te bestrijden. In de oostelijke partnerlanden denkt 19% er zo over, tegen 9% in de zuidelijke landen.

Uit de enquête blijkt echter ook dat veel mensen vinden dat zij niet goed geïnformeerd zijn over wat de EU in hun land doet. De burgers in de partnerlanden moeten dus beter worden voorgelicht over het Europees nabuurschapsbeleid en de doelstellingen, instrumenten en resultaten ervan.

Achtergrondinformatie

De EU-nabuurschapsbarometer

De EU-nabuurschapsbarometer voert opiniepeilingen uit in de zestien partnerlanden en ‑gebieden die aan het Europees nabuurschapsbeleid deelnemen, plus Rusland. Tweemaal per jaar worden standaardpeilingen uitgevoerd (in voor- en najaar) en eenmaal per jaar een speciale barometer. De halfjaarlijkse peilingen geven een beeld van de kennis over en de perceptie van de EU, het EU-nabuurschapsbeleid en de samenwerkingsactiviteiten en ‑programma’s.

Het EU-nabuurschapsbeleid

Het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) biedt zestien zuidelijke en oostelijke buren van de EU mogelijkheden voor nauwere politieke associatie, intensievere handel en economische integratie, meer mobiliteit en hulp bij sectorale hervormingen. Het doel van het ENB is samen met de partnerlanden een welvarende, veilige en stabiele nabuurschap op te bouwen op basis van gedeelde waarden en belangen, en daarbij welvaart, stabiliteit en veiligheid voor alle betrokkenen te vergroten.

Het belangrijkste financiële instrument voor de nabuurschapslanden is het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI). Voor de periode 2007–2013 is daarvoor 12 miljard euro uitgetrokken.

Het jaarlijkse ENB-pakket met voortgangsverslagen over alle landen wordt vandaag bekendgemaakt. Zie voor meer informatie IP/13/245.

Voor meer informatie

Website van de EU-nabuurschapsbarometer: http://euneighbourhood.eu

Website van het directoraat-generaal Ontwikkeling en samenwerking – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_nl.htm

Website van Štefan Füle, EU-commissaris voor uitbreiding en het Europees nabuurschapsbeleid:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI):

www.ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/

EU-nabuurschapsinfocentrum:

http://www.enpi-info.eu

Memo/13/241 Algerije

Memo/13/242 Armenië

Memo/13/243 Azerbeidzjan

Memo/13/244 Belarus

Memo/13/245 Egypte

Memo/13/246 Georgië

Memo/13/247 Israël

Memo/13/248 Jordanië

Memo/13/249 Libanon

Memo/13/250 Libië

Memo/13/252 Moldavië

Memo/13/253 Marokko

Memo/13/254 Palestina

Memo/13/255 Syrië

Memo/13/256 Tunesië

Memo/13/257 Oekraïne

Contact:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Imago van de EU

Betrekkingen met de EU

Belangrijkste samenwerkingsgebieden

Gevolgen van de crisis voor de werkgelegenheid


Side Bar