Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan kommissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. maaliskuuta 2013

EU:n naapureilla positiivinen käsitys yhteistyöstä EU:n kanssa

Euroopan naapuruuspolitiikkaan osallistuvien maiden kansalaiset ovat yleisesti tyytyväisiä maansa suhteisiin Euroopan unioniin. Tämä ilmenee tänään julkaistusta EU:n naapuruuspolitiikkaa koskevasta Eurobarometri-tutkimuksesta. Tyytyväisyys on erityisen voimakasta eteläisillä naapurialueilla, joilla yli puolet vastaajista kokee, että suhteet ovat hyvät.

Euroopan naapuruuspolitiikkaan osallistuvassa 16 kumppanimaassa kansalaisilla on kaikkiaan positiivinen kuva EU:sta. Näissä itäisissä ja eteläisissä kumppanimaissa Euroopan unioniin yhdistetään voimakkaimmin käsitteet ”ihmisoikeudet” ja ”solidaarisuus”.

Maiden välisessä yhteistyössä tärkeimmäksi alueeksi koetaan ”rauha ja turvallisuus”. Eteläisten kumppanien mukaan seuraavaksi tärkeimmät alueet ovat ”kauppa” ja ”ihmisoikeudet” ja itäisten kumppanien mukaan ”köyhyyden torjuminen” ja ”ihmisoikeudet”.

Tänään julkistetut tulokset auttavat meitä ymmärtämään paremmin naapurimaitamme. Yleistä mielipidettä EU:n naapuruuspolitiikan alalla on tärkeää mitata, jotta pystymme vastaamaan paremmin näiden maiden kansalaisten huolenaiheisiin ja varmistamaan, että tukemme vastaa heidän odotuksiaan” sanoi laajentumisesta ja Euroopan naapuruuspolitiikasta vastaava komissaari Štefan Füle.

Suurin osa (64 %) eteläisten naapurien kansalaisista on yleisesti tyytyväisiä elämäänsä, ja tyytyväisten osuus on suurempi kuin idässä (47 %). Etelässä ihmiset arvioivat myös maansa taloustilannetta positiivisemmin: 39 prosenttia vastaajista pitää sitä erittäin tai melko hyvänä (idässä vastaava luku on 25 %) ja kertoo odottavansa tilanteen paranevan seuraavan 12 kuukauden aikana.

Eteläiset naapurit suhtautuvat myönteisemmin myös kriisin työllisyysvaikutuksiin: puolet ajattelee, että tilanne työmarkkinoilla ei enää pahene (idässä yksi kolmesta). Kummallakin alueella EU nähdään oman maan hallituksen jälkeen merkittävimpänä avunantajana, joka voi parhaiten lievittää kriisin seurauksia kyseisessä maassa (19 % itäisissä kumppanimaissa, kun eteläisissä kumppanimaissa vastaava luku oli 9 %).

Sama tutkimus osoittaa monen kokevan, ettei EU:n toimista tiedoteta hyvin vastaajan kotimaassa. Tämä osoittaa, että kumppanimaiden kansalaisille on tarpeen tiedottaa paremmin Euroopan naapuruuspolitiikan tavoitteista, välineistä ja saavutuksista.

Tausta

Naapuruuspolitiikkaa mittaava Eurobarometri

EU:n naapuruuspolitiikkaa koskevalla Eurobarometrilla mitataan EU:n 16 kumppanimaan, Euroopan naapuruuspolitiikkaan osallistuvien alueiden ja Venäjän kansalaisten mielipiteitä kahdesti vuodessa (keväällä ja syksyllä) toteutettavilla kyselytutkimuksilla ja yhdellä vuotuisella erikoiskyselyllä. Kahdesti vuodessa toteutettavilla kyselyillä pyritään selvittämään väestön tietämystä ja käsityksiä EU:sta, EU:n naapuruuspolitiikasta sekä yhteistyötoimista ja -ohjelmista.

EU:n naapuruuspolitiikka

EU:n naapuruuspolitiikalla EU:n 16:lle etelä- ja itänaapurille annetaan mahdollisuus läheisempään poliittiseen yhteistyöhön, suurempaan kaupan ja talouden yhdentymiseen sekä vapaampaan liikkuvuuteen. Lisäksi sen kautta annetaan apua alakohtaisten uudistusten edistämiseksi. Naapuruuspolitiikalla pyritään rakentamaan yhdessä kumppanimaiden kanssa kaikkia osapuolia hyödyttävä vauras, turvallinen ja vakaa naapurusto jaettujen arvojen ja yhteisten etujen pohjalta.

Eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline on pääasiallinen rahoitusväline kumppanimaiden avustamiseksi. Sitä rahoitetaan 12 miljardilla eurolla rahoituskaudella 2007–2013.

Vuotuinen Euroopan naapuruuspolitiikan paketti ja eri maiden edistymiskertomukset julkaistaan tänään (ks. IP/13/245).

Lisätietoja

EU:n naapuruuspolitiikkaa koskeva Eurobarometri-tutkimus: http://euneighbourhood.eu

EuropeAid-kehitys- ja -yhteistyöpääosaston verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Laajentumisesta ja naapuruuspolitiikasta vastaavan komissaari Štefan Fülen verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline (ENPI):

www.ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/

EU:n naapuruuspolitiikan tietokeskus:

http://www.enpi-info.eu

Taustatiedote/13/241 Algeria

Taustatiedote/13/242 Armenia

Taustatiedote/13/243 Azerbaidžan

Taustatiedote/13/244 Valko-Venäjä

Taustatiedote/13/245 Egypti

Taustatiedote/13/246 Georgia

Taustatiedote/13/247 Israel

Taustatiedote/13/248 Jordania

Taustatiedote/13/249 Libanon

Taustatiedote/13/250 Libya

Taustatiedote/13/252 Moldova

Taustatiedote/13/253 Marokko

Taustatiedote/13/254 miehitetty palestiinalaisalue

Taustatiedote/13/255 Syyria

Taustatiedote/13/256 Tunisia

Taustatiedote/13/257 Ukraina

Yhteyshenkilöt:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Kuva EU:sta

Suhteet Euroopan unioniin.

Tärkeimmät yhteistyön alueet

Kriisin vaikutus työllisyyteen


Side Bar