Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. marts 2013

Nabolandene ser positivt på samarbejdet med EU

Borgerne i Europas nabolande er generelt positivt stemt over for det forhold deres lande har til EU. Det viser EU's naboskabsbarometer, som offentliggøres i dag. Tilfredsheden er størst i de sydlige nabolande, hvor mere end halvdelen af de adspurgte beskriver forholdet som godt.

Faktisk har borgerne i 16 partnerlande i det europæiske naboskabsområde et positivt billede af EU. Folk i de østlige og sydlige partnerlande nævner "menneskerettigheder" og "solidaritet" som de egenskaber, der bedst beskriver EU.

Hvad angår samarbejdet mellem landene mener folk i de sydlige lande, at de vigtigste områder er "fred og sikkerhed" efterfulgt af "handel" og "menneskerettigheder". I øst fremhæves "fattigdomsbekæmpelse" og "menneskerettigheder".

"De resultater, der er offentliggjort i dag, kan hjælpe os til en bedre forståelse af den demokratiske proces i vores partnerlande. Undersøgelsen af den offentlige holdning i EU's naboskabsområde er et vigtigt redskab til, at vi bedre kan reagere på de problemer, som borgerne i disse lande har, og sikre, at vores støtte lever op til deres forventninger", siger kommissær for udvidelse og naboskabspolitik, Štefan Füle.

En overvejende del af borgerne i de sydlige lande (64 %) er generelt tilfredse med deres liv, hvilket forholder sig noget anderledes i øst (47 %). Indbyggere i de sydlige nabolande er ligeledes mere positive end i de østlige, når det gælder den økonomiske situation i deres respektive lande. Her mener 39 %, at den er meget god eller god (mod 25 % i øst) og forventer, at situationen bliver bedre inden for det næste år.

De er ligeledes mere optimistiske, når det drejer sig om krisens betydning for beskæftigelsen: Halvdelen af borgerne mener, at krisen på arbejdsmarkedet allerede har nået sit højeste, mens det kun er hver tredje indbygger i de østlige nabolande, der har denne holdning. I begge områder ses EU som værende den bedste bidragyder til at tage effektivt hånd om krisen i deres land, efter deres nationale regeringer (19 % i de østlige partnerlande mod 9 % i de sydlige).

Samme undersøgelse viser dog, at mange mennesker ikke føler sig tilstrækkeligt informeret om, hvad EU foretager sig i deres lande. Det understreger behovet for bedre information til borgerne i partnerlandene om den europæiske naboskabspolitik (ENP) og dens mål, redskaber og resultater.

Baggrundsoplysninger

Om EU's naboskabsbarometer

EU's naboskabsbarometer foretager meningsmålinger i de 16 partnerlande og -områder, der er en del af den europæiske naboskabspolitik, og i Rusland. Målingerne foretages to gange om året (forår og efterår), ligesom der udarbejdes ét årligt specialbarometer. Undersøgelserne to gange årligt har til formål at evaluere befolkningernes viden om og opfattelse af EU, EU's naboskabspolitik samt samarbejdsaktiviteter og -programmer.

Om EU’s naboskabspolitik

Den europæiske naboskabspolitik (ENP) giver 16 af EU's naboer mod syd og øst muligheden for en tættere politisk associering, øget samhandel og økonomisk integration, større mobilitet og hjælp med sektorreformer. Målet med ENP er sammen med partnerlandene at opbygge et velstående, sikkert og stabilt naboskab på baggrund af fælles værdier og interesser til gavn for alle parter.

Det vigtigste finansielle redskab for støtte til nabolandene er det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI). I finansieringsperioden 2007-2013 vil det få stillet 12 mia. EUR til rådighed.

I dag fremlægges den årlige pakke vedrørende den europæiske naboskabspolitik sammen med rapporter om landenes fremskridt. For yderligere oplysninger, se IP/13/245.

Yderligere oplysninger

Websted for EU's naboskabsbarometer: http://euneighbourhood.eu

Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde, EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_da.htm

Websted for EU-kommissæren for udvidelse og naboskabspolitik, Štefan Füle:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI):

www.ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/

EU's naboskabs-informationscenter:

http://www.enpi-info.eu

Memo/13/241 Algeriet

Memo/13/242 Armenien

Memo/13/243 Aserbajdsjan

Memo/13/244 Belarus

Memo/13/245 Egypten

Memo/13/246 Georgien

Memo/13/247 Israel

Memo/13/248 Jordan

Memo/13/249 Libanon

Memo/13/250 Libyen

Memo/13/252 Moldova

Memo/13/253 Marokko

Memo/13/254 OPT

Memo/13/255 Syrien

Memo/13/256 Tunesien

Memo/13/257 Ukraine

Kontaktpersoner:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Syn på EU

Forbindelserne med EU

Vigtigste samarbejdsområder

Krisens betydning for beskæftigelsen


Side Bar