Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

tisková zpráva

Brusel 20. března 2013

Sousedé hodnotí spolupráci s EU pozitivně

Občané v zemích evropského sousedství celkově hodnotí vztahy mezi svou zemí a Evropskou unií kladně, jak vyplývá ze závěrů dnes zveřejněných na stránkách barometru evropského sousedství. Takové hodnocení převládá v zemích na jih od hranice EU, kde více než polovina dotázaných popisuje vztahy jako dobré.

EU má pozitivní obraz u obyvatel šestnácti partnerských zemí v evropském sousedství, přičemž ve východních a jižních partnerských zemích uvádějí lidé jako znaky, které nejlépe charakterizují EU, lidská práva a solidaritu.

Pokud jde o spolupráci mezi zeměmi, je za nejdůležitější oblast považován mír a bezpečnost. V jižních zemích následuje obchod a lidská práva a u obyvatel východních států jsou to boj proti chudobě a lidská práva.

„Výsledky, které dnes byly zveřejněny, nám pomáhají lépe pochopit proces demokratizace u našich partnerů. Vyhodnocování veřejného mínění v zemích sousedství EU je zásadní podmínkou k tomu, abychom dokázali lépe reagovat na obavy občanů těchto zemí a aby naše pomoc dokázala naplnit jejich očekávání“, uvedl Štefan Füle, komisař EU pro rozšíření a politiku sousedství.

Většina obyvatel zemí na jihu (64 %) je se svým životem celkově spokojena, na rozdíl od obyvatel východních zemí (47 %). Občané z jižního sousedství také pozitivněji než jejich protějšky z východu hodnotí hospodářskou situaci ve své zemi, přičemž 39 % ji považuje za velmi dobrou nebo spíše dobrou (ve srovnání s 25 % na východě) a zároveň předpokládá, že se v příštích dvanácti měsících zlepší.

Sousedé na jihu jsou také optimističtější, pokud jde o dopad krize na zaměstnanost: polovina občanů se domnívá, že její vliv na trh práce již dosáhl svého vrcholu (naproti tomu na východě je to jen jedna třetina). V obou oblastech považují respondenti Evropskou unii hned po státní správě své země za nejlepšího aktéra, který dokáže přijímat účinná opatření k překonání důsledků krize v jejich zemi (dle názoru 19 % dotázaných v zemích východního partnerství ve srovnání s 9 % v jižních zemích).

Podle téhož průzkumu se však mnoho lidí domnívá, že nemá dobré povědomí o činnosti EU ve své zemi. O evropském sousedství a partnerství, jeho cílech, nástrojích a výsledcích je proto třeba obyvatele partnerských zemí lépe informovat.

Související informace

O barometru evropského sousedství

Prostřednictvím pravidelných pololetních barometrů (jarního a podzimního) a jednoho výročního barometru provádí barometr evropského sousedství průzkum veřejného mínění v šestnácti partnerských zemích a územích, které se účastní evropské politiky sousedství, a v Rusku. Pololetní průzkumy se zaměřují na posouzení znalostí obyvatel a na jejich vnímání EU, evropské politiky sousedství a činností a programů v oblasti spolupráce.

O politice sousedství EU

Evropská politika sousedství (EPS) nabízí šestnácti jižním a východním sousedům EU možnost užšího politického přidružení, posílení obchodu a hospodářské integrace, větší mobilitu a pomoc při reformách různých odvětví. Cílem této politiky je na základě sdílených hodnot a společných zájmů vybudovat společně s partnerskými zeměmi prosperující, bezpečný a stabilní region a podporovat větší prosperitu, stabilitu a bezpečnost všech stran.

Hlavním finančním nástrojem na pomoc sousedním partnerským zemím je Evropský nástroj sousedství a partnerství (ENPI), který ve finančním období 2007–2013 obdrží 12 miliard EUR.

Dnes byl zveřejněn každoroční balíček o evropské politice sousedství a zprávy o pokroku dosaženém v jednotlivých zemích. Více informací viz: IP/13/245

Další informace

Internetové stránky barometru evropského sousedství – http://euneighbourhood.eu

Internetová stránka GŘ pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Internetová stránka komisaře EU pro rozšíření a politiku sousedství Štefana Füleho:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Evropský nástroj sousedství a partnerství:

www.ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/

Informační centrum nástroje pro evropské sousedství a partnerství:

http://www.enpi-info.eu

Memo/13/241 Alžírsko

Memo/13/242 Arménie

Memo/13/243 Ázerbájdžán

Memo/13/244 Bělorusko

Memo/13/245 Egypt

Memo/13/246 Gruzie

Memo/13/247 Izrael

Memo/13/248 Jordánsko

Memo/13/249 Libanon

Memo/13/250 Libye

Memo/13/252 Moldavsko

Memo/13/253 Maroko

Memo/13/254 Palestina

Memo/13/255 Sýrie

Memo/13/256 Tunisko

Memo/13/257 Ukrajina

Kontaktní osoby:

Peter Stano +32 2 295 74 84

Anca Paduraru +32 2 296 64 30

Obraz EU

Vztahy s Evropskou unií

Nejdůležitější oblasti spolupráce

Dopad krize na zaměstnanost


Side Bar