Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 20 martie 2013

Politica europeană de vecinătate în 2012: continuarea angajamentului în favoarea unei cooperări mai strânse cu țările învecinate, în ciuda condițiilor economice și politice dificile

Conform rapoartelor de țară și rapoartelor regionale privind progresele politicii europene de vecinătate (PEV) în 2012, care au fost publicate astăzi, cooperarea UE cu țările partenere este mai strânsă și produce rezultate pozitive. La doi ani de la lansarea unei noi abordări a PEV, realizările sunt încurajatoare în numeroase domenii de cooperare, în ciuda faptului că instabilitatea politică și condițiile socioeconomice anevoioase au făcut ca 2012 să fie un an dificil. Cu toate acestea, reformele politice sunt inegale în țările partenere, iar progresele către o democrație profundă și durabilă nu sunt întotdeauna liniare.

„Pachetul anual privind PEV”, prezentat de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei, Catherine Ashton, și de comisarul UE pentru extindere și politica de vecinătate, Štefan Füle, arată că numeroși parteneri își mențin angajamentul de a aprofunda relațiile cu UE și că, la rândul său, aceasta a consolidat sprijinul acordat țărilor partenere care au inițiat programe importante de reformă. Într-adevăr, în ciuda crizei economice cu care se confruntă UE, resursele financiare alocate acestei regiuni sub formă de granturi și împrumuturi au crescut. Cu toate acestea, concluzia comunicării este că mai sunt multe de făcut pentru a pune în aplicare oferta UE. Pentru prima dată, pachetul cuprinde, pe lângă recomandări, o evaluare a recomandărilor formulate anul trecut.

Având în vedere diferențele dintre țările partenere în ceea ce privește ritmul și orientarea reformelor, pachetul concluzionează că răspunsul UE trebuie să fie mai diferențiat în funcție de nevoile și aspirațiile diverselor țări.

Potrivit rapoartelor de țară, țările din vecinătatea sudică au înregistrat progrese inegale în ceea ce privește reformele democratice. Au avut loc alegeri democratice în Egipt, Algeria și Libia. UE și-a sporit asistența pentru desfășurarea de alegeri libere și corecte, în conformitate cu standardele internaționale și a trimis misiuni de observare a alegerilor în Algeria, Egipt și Iordania. În vecinătatea sudică, vocea societății civile a devenit mai puternică decât în trecut. Rămân motive de îngrijorare cu privire la libertatea de întrunire, de asociere și de exprimare, inclusiv libertatea presei în multe țări partenere, mai ales în Egipt și Algeria. Reforma constituțională este lentă. UE a instituit grupuri operative pentru Tunisia, Iordania și Egipt în vederea îmbunătățirii coordonării dintre UE, statele membre ale acesteia și instituțiile financiare internaționale în ceea ce privește asistența financiară oferită.

Țările din vecinătatea estică se îndreaptă din ce în ce mai mult în direcții diferite. Moldova, Georgia și Armenia au continuat reformele democratice și au organizat alegeri care au respectat, în general, standardele internaționale. Alegerile parlamentare din Ucraina au prezentat o imagine mai eterogenă, cu mai multe deficiențe, înregistrând o deteriorare în comparație cu standardele la care se ajunsese anterior. Azerbaidjanul trebuie să depună în continuare eforturi semnificative pentru a-și respecta angajamentele asumate în domeniul democrației, inclusiv al proceselor electorale. Alegerile din Belarus au avut loc pe un fundal de represiune generalizată.

Comentând pe marginea realizărilor și întârzierilor reformelor democratice din țările partenere, Înaltul Reprezentant, Catherine Ashton, a declarat: „Uniunea Europeană va continua să facă tot posibilul pentru a contribui la dezvoltarea unor democrații aprofundate în țările noastre partenere. Politica europeană de vecinătate joacă un rol esențial în sprijinirea acestui proces. Întârzierile înregistrate în unele țări partenere constituie, în mod evident, un motiv de îngrijorare, însă nu trebuie folosite drept scuză pentru retragerea angajamentelor. Pentru UE, construirea unor democrații durabile rămâne o prioritate de vârf.”

Majoritatea țărilor partenere se află într-un proces de tranziție politică, iar rolul unei societăți civile active este din ce în ce mai important pentru consolidarea democrației și a bunei guvernanțe. Rapoartele arată, totuși, că în unele țări partenere ONG-urile încă se confruntă cu intervenții din partea autorităților. UE a acordat în continuare sprijin organizațiilor, prin intermediul Facilității pentru societatea civilă. Fondul european pentru democrație a fost instituit anul trecut în scopul de a furniza un sprijin rapid și flexibil celor care depun eforturi pentru realizarea de schimbări democratice.

Comisarul european Štefan Füle a declarat: „Acord o importanță deosebită parteneriatului cu societatea civilă în cadrul PEV. Rolul societății civile rămâne esențial pentru procesele de democratizare. Am consolidat în mod semnificativ angajamentul asumat față de societatea civilă din țările partenere pentru a valorifica la maximum sprijinul public pentru reforme. Prin urmare, este regretabil că în unele țări partenere organizațiile societății civile se confruntă în continuare cu restricții importante, cum ar fi obstacole în calea liberei circulații, acțiuni în justiție împotriva liderilor ONG-urilor, proceduri administrative greoaie, acceptarea sprijinului financiar sub rezerva unei autorizări etc.”

Relațiile comerciale cu țările învecinate au continuat să se intensifice. UE a continuat negocierile pentru semnarea unor acorduri de asociere cu Republica Moldova, Armenia și Georgia care să includă zone de liber schimb complexe și cuprinzătoare, precum și a unui acord de asociere cu Azerbaidjan. Acordul de asociere UE-Ucraina a fost parafat și urmează să fie semnat de îndată ce Kievul va lua măsurile necesare. În vecinătatea sudică, UE a început pregătirile pentru negocierea unor zone de liber schimb complex și cuprinzător cu Maroc, Tunisia și Iordania.

UE și partenerii săi au continuat activitățile menite să îmbunătățească mobilitatea persoanelor. În 2012 s-au înregistrat progrese semnificative în vederea realizării obiectivului de a călători fără vize în cadrul Parteneriatului estic. Moldova și Ucraina au realizat progrese substanțiale în contextul planului de acțiune privind liberalizarea regimului de vize. A început un dialog pe tema vizelor cu Georgia și s-a realizat planul de acțiune privind liberalizarea vizelor, în timp ce Armenia a acordat cetățenilor UE dreptul de a intra pe teritoriul său fără viză, începând din ianuarie 2013. În urma instituirii unor parteneriate pentru mobilitate cu Moldova, Georgia și Armenia, au început negocierile în vederea unui parteneriat pentru mobilitate între UE și Azerbaidjan. S-au desfășurat, de asemenea, activități menite să dezvolte legături mai strânse cu partenerii din sud în ceea ce privește mobilitatea și migrația. S-a ajuns la un acord privind un parteneriat pentru mobilitate cu Maroc, în timp ce continuă negocierile cu Tunisia în acest sens. În decembrie 2012 a început și dialogul cu Iordania.

Ca urmare a unei cooperări mai bune în domenii sectoriale specifice, PEV influențează din ce în ce mai mult viața cetățenilor într-un mod pozitiv și concret. Proiectele susținute de UE în domenii cum ar fi, printre multe altele, transporturile (siguranța rutieră, îmbunătățirea transporturilor în comun), mediul (gestionarea apei, evaluările de impact), educația (participarea studenților și a cercetătorilor la programele europene care au permis acordarea, în 2012, a peste 3 250 de burse studenților și cadrelor didactice universitare din țările PEV) sau energia (dezvoltarea energiilor regenerabile) îmbunătățesc condițiile vieții de zi cu zi în țările partenere.

Pe baza principiului fundamental de „mai mult pentru mai mult”, UE a continuat să ofere sprijin financiar pentru eforturile de reformă ale țărilor partenere, punând la dispoziție resurse financiare suplimentare în valoare de 1 miliard EUR din bugetul UE în perioada 2011-2013. Din această sumă, 670 de milioane EUR au fost canalizate prin intermediul a două programe-cadru: 540 de milioane EUR pentru Spring în țările sud-mediteraneene și 130 de milioane EUR pentru EaPIC în țările din vecinătatea estică. Ambele programe pun accentul pe promovarea transformării democratice și consolidarea instituțiilor, precum și pe susținerea creșterii durabile și favorabile incluziunii. S-au alocat fonduri din aceste programe pe baza unor dovezi clare de implementare a reformelor democratice. Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și-au extins, de asemenea, capacitățile de creditare la țările partenere. Pentru a mobiliza fonduri de la aceste instituții, precum și de la alte instituții financiare, UE a sporit resursele alocate Facilității de investiții pentru vecinătate, care oferă un sprijin mai important pentru investițiile mari și pentru dezvoltarea sectorului privat.

Atât în regiunea estică, cât și în cea sudică, UE a continuat să pună în aplicare, cu fermitate, cele două foi de parcurs care au fost prezentate ca parte integrantă a pachetelor PEV din 2012. În vecinătatea estică, UE și-a intensificat angajamentul de a asigura succesul summitului de la Vilnius, care va avea loc în luna noiembrie. În ceea ce privește vecinătatea sudică, UE a preluat copreședinția nordică a Uniunii pentru Mediterana și a prezentat o comunicare cu propuneri de inițiative menite să sprijine integrarea țărilor din Maghreb.

În vederea sprijinirii proceselor de reformă din vecinătatea sudică, UE a intensificat cooperarea cu alte părți interesate, în special cu toate instituțiile UE, Consiliul Europei, OSCE, Forumul societății civile din cadrul Parteneriatului estic și Fundația Anna Lindh. UE și-a intensificat eforturile în vederea îmbunătățirii coordonării cu alți donatori internaționali.

Siria a rămas un caz special în cadrul politicii de vecinătate. UE a suspendat orice cooperare bilaterală cu guvernul, însă își menține angajamentul de a acorda sprijin cetățenilor. UE a întreprins acțiuni diplomatice pentru a facilita soluționarea pașnică a conflictului, prin sprijinirea Reprezentantului Special Comun al ONU și al Ligii Statelor Arabe, prin participarea activă la reuniunile grupului „Prietenii poporului sirian” și prin acordarea de ajutor refugiaților și țărilor învecinate afectate de criză.

Pentru mai multe informații:

Site-ul comisarului pentru extindere și politică europeană de vecinătate, Štefan Füle:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Site-ul Înaltului Reprezentant și vicepreședinte al Comisiei Europene, Catherine Ashton:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/index_en.htm

Comisia Europeană: politica europeană de vecinătate

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

http://www.enpi-info.eu

Memo/13/241 Algeria

Memo/13/242 Armenia

Memo/13/243 Azerbaidjan

Memo/13/244 Belarus

Memo/13/245 Egipt

Memo/13/246 Georgia

Memo/13/247 Israel

Memo/13/248 Iordania

Memo/13/249 Liban

Memo/13/250 Libia

Memo/13/252 Moldova

Memo/13/253 Maroc

Memo/13/254 Teritoriile palestiniene ocupate

Memo/13/255 Siria

Memo/13/256 Tunisia

Memo/13/257 Ucraina

Persoane de contact:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Nabila Massrali (+32 2 296 92 18)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar