Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2013

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας το 2012: συνέχιση των προσπαθειών για ενίσχυση της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες παρά τις ταραχώδεις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες

Η συνεργασία της ΕΕ με τις χώρες εταίρους της έχει ενισχυθεί και αποφέρει θετικά αποτελέσματα, όπως υπογραμμίζεται στις εκθέσεις ανά χώρα και ανά περιφέρεια σχετικά με την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) το 2012, οι οποίες δημοσιεύθηκαν σήμερα. Δύο χρόνια μετά τη δρομολόγηση μιας νέας προσέγγισης έναντι της ΕΠΓ, καταγράφονται ενθαρρυντικά επιτεύγματα σε πολλούς τομείς συνεργασίας, μολονότι το 2012 επεφύλαξε πολλές προκλήσεις λόγω της πολιτικής αστάθειας και των δύσκολων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών. Εντούτοις, οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις δεν προχωρούν με τους ίδιους ρυθμούς στις διάφορες χώρες εταίρους, και η πορεία προς μια ισχυρή και βιώσιμη δημοκρατία δεν είναι πάντοτε ευθύγραμμη.

Η «ετήσια δέσμη της ΕΠΓ» που παρουσιάστηκε από την Catherine Ashton, Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, και τον Štefan Füle, Επίτροπο της ΕΕ για τη Διεύρυνση και την Πολιτική Γειτονίας, δείχνει ότι πολλοί εταίροι παραμένουν προσηλωμένοι στον στόχο της ενίσχυσης των σχέσεων με την ΕΕ και ότι η ΕΕ έχει εμβαθύνει την υποστήριξη που παρέχει σε όσους εταίρους έχουν δρομολογήσει σημαντικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Πράγματι, παρά την σοβούσα οικονομική κρίση στην ΕΕ, έχουν αυξηθεί οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στην περιοχή υπό μορφή επιχορηγήσεων και δανείων. Εντούτοις, η ανακοίνωση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μένουν ακόμη να γίνουν πολλά προκειμένου να υλοποιηθεί η προσφορά της ΕΕ. Για πρώτη φορά, εκτός από συστάσεις, η δέσμη περιλαμβάνει και αξιολόγηση των συστάσεων που διατυπώθηκαν πέρυσι.

Δεδομένων των διαφορών στους ρυθμούς και τις κατευθύνσεις των μεταρρυθμίσεων στις διάφορες χώρες εταίρους, η δέσμη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης διαφοροποίησης στην απόκριση της ΕΕ έναντι των αναγκών και των προσδοκιών κάθε χώρας.

Οι εκθέσεις προόδου ανά χώρα σκιαγραφούν μια ανάμεικτη εικόνα όσον αφορά την πρόοδο των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων που δρομολογήθηκαν στη Νότια Γειτονία. Δημοκρατικές εκλογές διεξήχθησαν στην Αίγυπτο, τη Λιβύη και τη Λιβύη. Η ΕΕ αύξησε τη βοήθεια που παρέχει για τη διενέργεια ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και έστειλε αποστολές παρακολούθησης των εκλογών στην Αλγερία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Η φωνή της κοινωνίας των πολιτών στον Νότο ακούγεται δυνατότερα από ό,τι στο παρελθόν. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες όσον αφορά τις ελευθερίες του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης, περιλαμβανομένης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, σε πολλές χώρες εταίρους, και δη στην Αίγυπτο και την Αλγερία. Η συνταγματική μεταρρύθμιση προχωρά με αργούς ρυθμούς. Η ΕΕ δημιούργησε ειδικές ομάδες για την Τυνησία, την Ιορδανία και την Αίγυπτο με σκοπό να βελτιώσει τον συντονισμό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που παρέχουν η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Οι χώρες της Ανατολής ολοένα και περισσότερο ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές. Η Μολδαβία, η Γεωργία και η Αρμενία συνέχισαν να εφαρμόζουν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και πραγματοποίησαν εκλογές οι οποίες ήταν εν γένει σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα. Η εικόνα ήταν περισσότερο ετερόκλιτη όσον αφορά τις βουλευτικές εκλογές στην Ουκρανία, στις οποίες διαπιστώθηκαν αρκετές ελλείψεις, γεγονός που συνιστά επιδείνωση σε σύγκριση με τα πρότυπα που είχαν επιτευχθεί στο παρελθόν. Το Αζερμπαϊτζάν οφείλει να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ακόμα για να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στον τομέα της δημοκρατίας, περιλαμβανομένων των εκλογικών διαδικασιών. Οι εκλογές στη Λευκορωσία διεξήχθησαν μέσα σε γενικότερο κλίμα καταπίεσης.

Σχολιάζοντας τα επιτεύγματα και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στον τομέα των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες εταίρους, η Ύπατη Εκπρόσωπος Catherine Ashton δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να καταβάλλει άοκνες προσπάθειες για να συνδράμει την ανάπτυξη και την εμβάθυνση της δημοκρατίας στις χώρες εταίρους μας. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας είναι ζωτικής σημασίας για τη στήριξη της διαδικασίας αυτής. Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε ορισμένες χώρες εταίρους προφανώς μας ανησυχούν, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως πρόφαση για να μη συνδράμουμε ενεργώς την προσπάθειά τους. Για την ΕΕ, η οικοδόμηση βιώσιμων δημοκρατιών παραμένει ύψιστη προτεραιότητα».

Οι περισσότερες χώρες εταίροι βρίσκονται σε φάση πολιτικής μετάβασης, και ο ρόλος μιας δυναμικής κοινωνίας των πολιτών στην οικοδόμηση της δημοκρατίας και της χρηστής διακυβέρνησης καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικός. Σύμφωνα, ωστόσο, με τις εκθέσεις προόδου, σε ορισμένες χώρες εταίρους οι ΜΚΟ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν παρεμβάσεις από τις κρατικές αρχές. Η ΕΕ συνέχισε να στηρίζει τέτοιες οργανώσεις μέσω του Μηχανισμού Χρηματοδότησης της Κοινωνίας των Πολιτών. Πέρυσι δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία με σκοπό να παράσχει ταχεία και ευέλικτη βοήθεια σε όσους αγωνίζονται για την πραγματοποίηση δημοκρατικών αλλαγών.

Ο Επίτροπος Štefan Füle δήλωσε: «Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την εταιρική σχέση με την κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο της ΕΠΓ. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών παραμένει καθοριστικής σημασίας για τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού. Έχουμε ενισχύσει σημαντικά τη συνεργασία μας με την κοινωνία των πολιτών στις χώρες εταίρους με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων από τους πολίτες. Για τους λόγους αυτούς, είναι λυπηρό το γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες εταίρους οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, όπως παρεμπόδιση της ελευθερίας κινήσεων, αγωγές κατά ηγετικών στελεχών ΜΚΟ, επαχθείς διοικητικές διαδικασίες, υποχρέωση προέγκρισης για την αποδοχή χρηματοδοτικής στήριξης, κ.λπ.».

Οι εμπορικές σχέσεις με τις γειτονικές μας χώρες συνέχισαν να εντείνονται. Η ΕΕ συνέχισε τις διαπραγματεύσεις, αφενός, με τη Μολδαβία, την Αρμενία και τη Γεωργία για τη σύναψη συμφωνιών σύνδεσης που περιλαμβάνουν τη δημιουργία Σφαιρικών και σε Βάθος Ζωνών Ελευθέρων Συναλλαγών (DCFTA), και, αφετέρου, με το Αζερμπαϊτζάν για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης. Η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας μονογραφήθηκε και μένει τώρα να υπογραφεί όταν το Κίεβο προβεί στις αναγκαίες ενέργειες. Στον Νότο, η ΕΕ άρχισε τις προετοιμασίες για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία DCFTA με το Μαρόκο, την Τυνησία και την Ιορδανία.

Η ΕΕ και οι εταίροι συνέχισαν να καταβάλλουν προσπάθειες για να βελτιώσουν την κινητικότητα των πολιτών. Το 2012 πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος για την επίτευξη του στόχου να καταργηθούν οι θεωρήσεις στις μετακινήσεις εντός της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (ΑΕΣ). Η Μολδαβία και η Ουκρανία σημείωσαν σημαντική πρόοδο στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου (ΣΔΕΘ). Δρομολογήθηκε διάλογος για τις θεωρήσεις με τη Γεωργία, και καταρτίστηκε σχέδιο δράσης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου, ενώ από τον Ιανουάριο του 2013 η Αρμενία επιτρέπει την είσοδο των πολιτών της ΕΕ χωρίς θεώρηση. Μετά τη σύναψη εταιρικών σχέσεων κινητικότητας με τη Μολδαβία, τη Γεωργία και την Αρμενία, δρομολογήθηκαν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εταιρικής σχέσης κινητικότητας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν. Πραγματοποιήθηκαν επίσης βήματα για τη σύσφιξη των σχέσεων με τους νότιους εταίρους στους τομείς της κινητικότητας και της μετανάστευσης. Επιτεύχθηκε συμφωνία για τη σύναψη εταιρικής σχέσης κινητικότητας με το Μαρόκο, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Τυνησία. Δρομολογήθηκε επίσης διάλογος με την Ιορδανία τον Δεκέμβριο του 2012.

Ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς, η ΕΠΓ επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τη ζωή των πολιτών με τρόπο θετικό και συγκεκριμένο. Σχέδια που στηρίζει η ΕΕ στους τομείς των μεταφορών (οδική ασφάλεια, βελτίωση δημόσιων συγκοινωνιών), του περιβάλλοντος (διαχείριση υδάτων, αξιολογήσεις αντικτύπου), της εκπαίδευσης (συμμετοχή σπουδαστών και ερευνητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, στο πλαίσιο των οποίων το 2012 μπόρεσαν να χορηγηθούν περισσότερες από 3 250 υποτροφίες σε σπουδαστές και ακαδημαϊκό προσωπικό της ΕΠΓ) και της ενέργειας (ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), μεταξύ πολλών άλλων, βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης στις χώρες εταίρους.

Με βάση τη θεμελιώδη αρχή της «αναλογικής επιβράβευσης», η ΕΕ εξακολούθησε να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των χωρών εταίρων διαθέτοντας πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους ύψους 1 δισεκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά την περίοδο 2011-13. Από αυτό το ποσό, περίπου 670 εκατ. ευρώ διοχετεύονται μέσω δύο προγραμμάτων-πλαισίων: 540 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Στήριξη για εταιρική σχέση, μεταρρυθμίσεις και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς» (SPRING) στη Νότια Μεσόγειο και 130 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Ολοκλήρωση και συνεργασία της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης» (EaPIC) στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Και τα δύο αυτά προγράμματα εστιάζονται στην προώθηση του δημοκρατικού μετασχηματισμού και της οικοδόμησης θεσμών και στη στήριξη της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Για να διατεθούν κονδύλια από αυτά τα προγράμματα, απαιτήθηκαν σαφείς αποδείξεις για την εφαρμογή δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) έχουν επίσης επεκτείνει τη δανειοδοτική τους ικανότητα στις χώρες εταίρους. Για να μοχλεύσει κονδύλια από αυτά και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η ΕΕ αύξησε τους πόρους που διαθέτει στο Ταμείο Επενδύσεων Γειτονίας, γεγονός που του επιτρέπει να παρέχει περισσότερη στήριξη για μεγάλες επενδύσεις και για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.

Τόσο στην περιοχή της Ανατολής όσο και του Νότου, η ΕΕ συνέχισε να εφαρμόζει με αποφασιστικότητα τους δύο οδικούς χάρτες που είχαν προταθεί στο πλαίσιο των δεσμών του 2012 για την ΕΠΓ. Στην Ανατολική Γειτονία, η ΕΕ ενίσχυσε τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει την επιτυχία της συνόδου κορυφής του Βίλνιους τον προσεχή Νοέμβριο. Στη Νότια Γειτονία, η ΕΕ ανέλαβε τη βόρεια συμπροεδρία της Ένωσης για τη Μεσόγειο και την έκδοση ανακοίνωσης στην οποία προτείνονται πρωτοβουλίες προς στήριξη της ολοκλήρωσης των χωρών του Μαγκρέμπ.

Για να στηρίξει τις διαδικασίες μεταρρυθμίσεων στις χώρες της ΕΠΓ, η ΕΕ ενέτεινε τη συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, και συγκεκριμένα με όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΑΣΕ, το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το Ίδρυμα Anna Lindh. Κατέβαλε αυξημένες προσπάθειες για τη βελτίωση του συντονισμού με άλλους διεθνείς δωρητές

Η Συρία παρέμεινε εντελώς ιδιάζουσα περίπτωση στο πλαίσιο της Γειτονίας. Η ΕΕ ανέστειλε κάθε μορφή διμερούς συνεργασίας με την κυβέρνηση της χώρας, αλλά εξακολουθεί να καταβάλλει προσπάθειες για να συνδράμει τους πολίτες της. Προέβη σε διπλωματικές ενέργειες για να διευκολύνει την εξεύρεση ειρηνικής λύσης της σύγκρουσης, στηρίζοντας τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ-Αραβικού Συνδέσμου, συμμετέχοντας ενεργά στις συνεδριάσεις των Φίλων της Συρίας και χορηγώντας βοήθεια στους πρόσφυγες και στις γειτονικές χώρες που πλήττονται από την κρίση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δικτυακός τόπος του Επιτρόπου για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, Štefan Füle:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Δικτυακός τόπο της Ύπατης Εκπροσώπου και Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Catherine Ashton:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

http://www.enpi-info.eu

MEMO-13-241 Αλγερία

MEMO-13-242 Αρμενία

MEMO-13-243 Αζερμπαϊτζάν

MEMO-13-244 Λευκορωσία

MEMO-13-245 Αίγυπτος

MEMO-13-246 Γεωργία

MEMO-13-247 Ισραήλ

MEMO-13-248 Ιορδανία

MEMO-13-249 Λίβανος

MEMO-13-250 Λιβύη

MEMO-13-252 Μολδαβία

MEMO-13-253 Μαρόκο

MEMO-13-254 ΚΠΕ

MEMO-13-255 Συρία

MEMO-13-256 Τυνησία

MEMO-13-257 Ουκρανία

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Nabila Massrali (+32 2 296 92 18)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar