Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 mars 2013

Europas framtid: EU-kommissionär Viviane Reding möter medborgarna i Thessaloniki

Samtidigt som diskussionerna om Europas framtid och konsekvenserna av den ekonomiska krisen blir allt intensivare söker sig EU-kommissionen till olika städer i Europa för att lyssna på medborgarna och ta del av deras farhågor och förhoppningar för framtiden. Den 22 mars 2013 kommer EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding att vara i Thessaloniki i Grekland för att delta i en diskussion med över 500 medborgare.

– Jag åker till Thessaloniki för att lyssna på folk och föra ett samtal med dem. Vi måste diskutera mer med det grekiska folket – och inte bara prata om dem, säger Viviane Reding. Jag kommer till Grekland som en vän, och vänner måste vara uppriktiga: Det finns inget alternativ till de svåra reformerna. De är nödvändiga för att inte framtida generationer ska behöva betala räkningen för tidigare generationers misstag. EU hjälper grekerna i denna svåra process.

Dialogen i Thessaloniki kommer att äga rum i Thessalonikis konferenscentrum (Velidio). Thessaloniki är ett bra val av plats: Det är Greklands näst största stad efter Aten och en av de största studentstäderna i sydöstra Europa, och där finns Greklands största studentbefolkning. Studenterna tillhör nästa generation av ledare och dialogen ger dem möjlighet att att påverka sin egen framtid.

Den ekonomiska krisen och dess konsekvenser för människors liv, EU-medborgarnas rättigheter och unionens framtid kommer att vara i fokus för diskussionen mellan Viviane Reding och medborgarna. Dialogen kommer att inledas av Reding and Yiannis Boutaris, Thessalonikis borgmästare. De grekiska ledamöterna i Europaparlamentet Chrysoula Paliadeli, Ioannis Tsoukalas och Theodoros Skylakakis kommer också att delta.

Debatten kan följas i direktsändning på nätet. Medborgare från hela Europa kan delta via twitter genom att följa @DialogosPoliton och använda hashtaggen #EUDeb8.

Bakgrund

Vad handlar medborgardialogerna om?

I januari inledde EU-kommissionen Europaåret för medborgarna (IP/13/2), ett år som sätter medborgarna och deras rättigheter i fokus. År 2013 är det 20 år sedan EU-medborgarskapet inrättades genom Maastrichtfördraget, och det är samtidigt ett år kvar till Europavalet 2014. Hela det här året kommer kommissionens ledamöter att delta i diskussioner med medborgarna om deras förväntningar på framtiden vid stormöten som anordnas i hela EU.

Viviane Reding har redan deltagit i sådana möten i Cádiz (Spanien), Graz (Österrike), Berlin (Tyskland), Dublin (Irland) (se IP/13/2) och Coimbra (Portugal) (se IP/13/129). László Andor har varit i Neapel (Italien), Cecilia Malmström i Göteborg och Turin (Italien) och Antonio Tajani har diskuterat med medborgare i Rom (Italien). Många andra dialoger kommer att hållas i hela EU under 2013, och europeiska, nationella och lokala politiker kommer att diskutera med medborgare från alla delar av samhället. Följ diskussionerna här: http://ec.europa.eu/european-debate/index_sv.htm.

Mycket har uppnåtts under de 20 år som gått sedan EU-medborgarskapet infördes: En nyligen framlagd EU-undersökning visar att 63 % av medborgarna upplever sig som “europeiska” i dag. I Grekland är siffran endast 46 %, men 63 % av grekerna säger att de känner sig närmare medborgarna i andra europeiska länder till följd av krisen.

I hela EU utnyttjar medborgarna dagligen sina rättigheter. Européerna har fått ett förbättrat skydd när de gör inköp över gränserna, är garanterade vård i andra EU-länder tack vare det europeiska sjukförsäkringskortet och har fått billigare roamingavgifter tack vare EU-lagstiftning. Folk känner dock inte alltid till dessa rättigheter. Undersökningar visar t.ex. att ungefär två av tre greker säger att de har dåligt grepp om sina rättigheter som EU-medborgare. Samtidigt säger mer än sex av tio greker att de skulle vilja veta mer om dessa rättigheter.

Därför har kommissionen utsett 2013 till Europaåret för medborgarna, ett år som inriktas på medborgarna och deras rättigheter. Syftet är dubbelt: Hälften av arbetet kommer att handla om att förklara vad det betyder att vara EU-medborgare och vilka rättigheter man omfattas av som EU-medborgare.

Den andra hälften kommer att handla om att lyssna. Hela året kommer Viviane Reding och de andra EU-kommissionärerna att tillsammans med nationella och lokala politiker delta i diskussioner med medborgare i Europas alla medlemsstater – och föra ett samtal om vad de vill, hur de upplever sina rättigheter och hur de vill att EU ska utvecklas de närmaste tio åren. EU-medborgarna måste få chansen att föra fram vad de anser viktigt och bereda marken för framtida val.

Varför gör kommissionen det här just nu?

För att Europa står vid ett vägskäl. Framtidens Europa är det stora samtalsämnet – och många talar om en utveckling mot en politisk unionen, en federation av nationalstater eller ett Europas förenta stater. De närmaste månaderna och åren kommer att vara avgörande för EU:s fortsatta färdväg. En fortsatt europeisk integrering måste gå hand i hand med arbetet för att stärka EU:s politiska legitimitet.

I september höll EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso sitt tal om tillståndet i unionen (SPEECH/12/596), vilket inledde en intensiv diskussion om Europas framtid. Redan den 29 november 2012 lade EU-kommissionen fram sin plan för en fördjupad union där man beskriver hur man kan gå mot en fullständig ekonomisk, monetär och finanspolitisk union. Den 5 december 2012 lade sedan ordförandena för Europeiska rådet, EU-kommissionen, Eurogruppen och Europeiska centralbanken fram en gemensam rapport. EU-kommissionen och de andra institutionerna arbetar nu med en plan för vägen mot en politisk union. Medborgarna måste få säga sitt i diskussionerna om EU:s framtid, och dialogerna är ett sätt att ge dem en röst och en plattform för diskussioner.

De europeiska medborgarna bör få chansen att uttrycka sina förhoppningar och farhågor före Europavalet 2014 och innan några ändringar av fördraget föreslås.

För närvarande känner över hälften av Europas befolkning (68 %) att deras röster inte räknas i Europa. Det här måste vi ändra på.

Vad kommer dialogerna att leda till?

Återkopplingen från medborgarna kommer att ge kommissionen vägledning i utarbetandet av planer för en framtida reform av EU. Ett av de viktigaste syftena med dialogerna är att bereda vägen för Europavalet 2014.

Nästa års val till Europaparlamentet bör handla om europeiska frågor och inte om de eventuella problem som greker eller andra har med sin egen nationella regering. Det bör finnas en mer europeisk dimension, så att den grekiske väljaren vet att han eller hon inte bara röstar på ett grekiskt politiskt parti utan på en familj av partier som följer en politisk linje i Europa.

Parallellt med dialogerna vidtar kommissionen också åtgärder för att öka Europavalens demokratiska legitimitet. I början av mars bad kommissionen de politiska partierna att utse sina kandidater till posten som kommissionens ordförande (IP/13/215). EU-kommissionen skulle vilja se en verkligt europeisk diskussion, där de europeiska politiska partierna baserar sina valkampanjer på ett tydligt program med en vision för Europas framtid.

EU-kommissionen arbetar också med att undanröja de hinder som frustrerar medborgarna. I Rapport om medborgarskapet 2010 (se IP/10/1390 och MEMO/10/525) beskrevs 25 konkreta åtgärder för att riva ner de återstående hinder som EU-medborgarna möter när de utövar sin rätt till fri rörlighet inom EU. En sådan åtgärd är att öka deras kunskaper om sin status som EU-medborgare, sina rättigheter och vad dessa rättigheter betyder i deras dagliga tillvaro.

Under Europaåret för medborgarna kommer EU-kommissionen omkring den 9 maj 2013 att lägga fram en andra rapport om EU-medborgarskapet, som kommer att följa upp de 25 åtgärder som beskrevs 2010 och presentera tolv nya konkreta åtgärder inriktade på de återstående problem som EU-medborgarna möter. De frågor som tagits upp under det offentliga samrådet och dialogerna kommer att beaktas i rapporten och forma EU-kommissionens medborgarskapspolitik.

Mer information

Mer information om dialogen i Thessaloniki:

http://www.citizensdialogue.gr/

Diskussioner med medborgarna om Europas framtid:

http://ec.europa.eu/european-debate

Europaåret för medborgarna:

http://europa.eu/citizens-2013/sv/home

Européerna säger sin mening: Resultat från samrådet om EU-medborgarnas rättigheter:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_sv.pdf

Viviane Redings hemsida (EU-kommissionär för rättsliga frågor):

http://ec.europa.eu/reding

Hashtagg på twitter för diskussionerna: #EUDeb8

Följ Viviane Reding på twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAGA

1. Grekerna säger att det är EU som bäst kan ta itu med den finansiella och ekonomiska krisen

Source: EB Standard 78 EL National report

2. Grekland ser samma positiva resultat som resten av Europa

Source: EB Standard 78 EL National report

3. Färre än hälften av grekerna upplever sig som EU-medborgare

Source: EB Standard 78 EL National report

4. Färre än fyra av tio greker känner att de har grepp om sina rättigheter som EU-medborgare

Source: FL 365 "EU Citizenship" p22 (Fieldwork Nov 2012/Published: Feb 2013)

5. Grekerna är de som i minst utsträckning känner sig väl underrättade om EU

Source: Eurobarometer Standard 78 National report


Side Bar