Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 21. marca 2013

Razprava o prihodnosti Evrope: Podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding na srečanju z evropskimi državljani v grškem Solunu

Razprava o prihodnosti Evrope in posledicah gospodarske krize postaja vse živahnejša, zato se Evropska komisija neposredno obrača na državljane v evropskih mestih, da bi slišala njihova stališča, težave in pričakovanja glede prihodnosti. Podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding bo 22. marca 2013 obiskala Solun v Grčiji, kjer bo sodelovala v razpravi z več kot 500 državljani.

„V Solun se odpravljam, da bi prisluhnila državljanom in se z njimi neposredno pogovorila. Z grškimi prebivalci se je treba več pogovarjati, ne samo razpravljati o njih,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding. „V Grčijo odhajam kot prijateljica in prijatelji morajo biti odkriti: korenite reforme so edina možnost. Moramo jih izvesti, da prihodnji rodovi ne bi plačevali za napake iz preteklosti. Evropska unija je pri tem pripravljena pomagati.“

Razprava v Solunu bo potekala v osrednjem konferenčnem centru v Solunu („Velidio“). Solun je zelo primeren kraj: je drugo največje grško mesto in eno največjih študentskih središč v jugovzhodni Evropi z najštevilčnejšo populacijo študentov v Grčiji. Študenti predstavljajo naslednjo generacijo voditeljev in v razpravi se bodo lahko zavzeli za svoje interese v zvezi s prihodnostjo.

V središču razprave podpredsednice Reding in državljanov bodo gospodarska kriza in njen učinek na vsakdanje življenje ljudi, pravice državljanov EU in prihodnost Unije. Podpredsednica Viviane Reding in župan Soluna Yiannis Boutaris bosta odprla razpravo, v kateri bodo sodelovali tudi grški poslanci in poslanke Evropskega parlamenta Chrysoula Paliadeli, Ioannis Tsoukalas in Theodoros Skylakakis.

Razpravo bo mogoče spremljati v živo preko prenosa na spletu. Državljani iz vse Evrope lahko sodelujejo tudi preko Twitterja na @DialogosPoliton (oznaka #EUDeb8).

Osnovne informacije

Kaj je tema dialogov z državljani

Evropska komisija je januarja razglasila začetek evropskega leta državljanov (IP/13/2), ki je posvečeno državljanom in njihovim pravicam. Leto 2013 zaznamuje 20. obletnico državljanstva EU, ki je bilo uvedeno leta 1993 z Maastrichtsko pogodbo, hkrati pa je tudi leto pred volitvami v Evropski parlament, ki bodo potekale leta 2014. Člani Evropske komisije bodo vse leto po vsej Evropski uniji v neposrednem dialogu z državljani (srečanja v mestni hiši) razpravljali o njihovih pričakovanjih glede prihodnosti.

Podpredsednica Viviane Reding se je že udeležila razprav v Cádizu (Španija), Gradcu (Avstrija), Berlinu (Nemčija) in Dublinu (Irska) (glej IP/13/2) ter v Coimbri (Portugalska) (glej IP/13/129). Komisar László Andor je sodeloval v razpravi v Neaplju (Italija), komisarka Cecilia Malmström je sodelovala v dialogih z državljani v Göteborgu (Švedska) in v Torinu (Italija), podpredsednik Antonio Tajani pa je z državljani razpravljal v Rimu (Italija). V letu 2013 bodo po Evropski uniji organizirani še mnogi dialogi, v okviru katerih bodo politiki na evropski, državni in lokalni ravni sodelovali v razpravah z državljani iz vseh družbenih okolij. Razprave lahko spremljate na: http://ec.europa.eu/european-debate.

V dvajsetih letih od uvedbe državljanstva EU so bili uresničeni mnogi cilji: nova javnomnenjska raziskava EU kaže, da se danes 63 % državljanov opredeljuje za „Evropejce". V Grčiji je ta delež samo 46 %, čeprav 63 % Grkov meni, da jih je kriza zbližala z državljani v drugih evropskih državah.

Državljani po vsej Evropski uniji vsakodnevno uveljavljajo svoje pravice, ki jim jih omogoča evropska zakonodaja. Evropejci so tako deležni povečane zaščite pri čezmejnih nakupih, zagotovljeno jim je zdravljenje v drugih državah članicah EU na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ter cenejše gostovanje v omrežjih. Vendar pa se državljani svojih pravic včasih ne zavedajo. Po ugotovitvah raziskav približno dve tretjini Grkov meni, da niso dovolj dobro seznanjeni s pravicami, ki izhajajo iz državljanstva EU. Več kot 60 % Grkov je izjavilo, da bi se radi bolje seznanili s svojimi pravicami, ki jih imajo kot državljani EU.

Zato je Komisija leto 2013 razglasila za evropsko leto državljanov, ki je posvečeno državljanom in njihovim pravicam. Cilja sta dva: del prizadevanj bo namenjen razlagi – pojasnilom, kaj pomeni biti evropski državljan in katere pravice izhajajo iz evropskega državljanstva.

Drugi del prizadevanj bo namenjen poslušanju. Vse leto se bodo podpredsednica Viviane Reding in njeni kolegi komisarji skupaj s politiki na državni in lokalni ravni udeleževali razprav z državljani po vsej Evropi, da bi neposredno razpravljali o tem, kakšne so želje državljanov, kakšno mnenje imajo o svojih pravicah in katero pot naj bi ubrala Unija v naslednjih desetih letih. Evropski državljani morajo imeti možnost, da izrazijo svoje pomisleke in sodelujejo v pripravah na prihodnje evropske volitve.

Zakaj si je Komisija to nalogo zadala zdaj

Ker se Evropa danes nahaja na razpotju. O prihodnosti Evrope govorijo vsi, mnogi menijo, da bi se bilo treba usmeriti k oblikovanju politične unije, in sicer federacije nacionalnih držav ali združenih držav Evrope. Naslednji meseci in leta bodo odločilni za prihodnji razvoj Evropske unije. Poglobitev evropskega povezovanja mora biti tesno povezana s krepitvijo demokratične legitimnosti Unije.

Odkar je imel predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso septembra govor o stanju v Uniji (SPEECH/12/596), je razprava o prihodnosti Evrope v polnem zagonu: Komisija je že 29. novembra 2012 pripravila svoj načrt za prehod v pravo ekonomsko, monetarno in proračunsko unijo, 5. decembra 2012 pa so predsedniki Evropskega sveta, Evropske komisije, Euroskupine in Evropske centralne banke izdali skupno poročilo. Komisija in druge institucije zdaj pripravljajo časovni načrt za oblikovanje politične unije. Državljani morajo imeti možnost, da v razpravi o prihodnosti Evropske unije izrazijo svoja stališča, prav dialogi pa so forum, na katerem lahko podajo svoje mnenje.

Evropski državljani morajo imeti možnost, da še pred volitvami v Evropski parlament leta 2014 in preden se predlagajo kakršne koli spremembe v zvezi s Pogodbo, izrazijo svoja pričakovanja in skrbi.

Zdaj več kot polovica Evropejcev (68 %) meni, da njihov glas v Evropi ne šteje – to se mora spremeniti.

Kakšen bo rezultat teh dialogov

Stališča, ki jih bodo državljani izrazili v okviru dialogov, bodo Komisiji pomagala pri zasnovi načrtov za prihodnje reforme v Evropski uniji. Glavni namen dialogov so predvsem priprave na evropske volitve leta 2014.

Osrednja tema volitev v Evropski parlament prihodnje leto bi morala biti evropska vprašanja in ne težave, ki jih imajo Grki ali kateri koli drug narod s svojo vlado. Bolj bi morali poudariti evropski vidik, da bi grški volivec denimo vedel, da ne glasuje samo za grško politično stranko, ampak skupino strank s podobno politično usmeritvijo v Evropi.

Komisija poleg dialogov izvaja tudi ukrepe za krepitev demokratične legitimnosti evropskih volitev. Komisija je v začetku marca pozvala politične stranke, naj predlagajo kandidate za položaj predsednika Evropske komisije (IP/13/215). Komisija želi spodbuditi resnično evropsko državljansko razpravo, v kateri bi evropske politične stranke zagovarjale jasen program glede vizije za prihodnost Evrope.

Hkrati si Evropska komisija prizadeva odpraviti ovire, ki državljanom povzročajo preglavice. V poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010 (glej IP/10/1390 in MEMO/10/525) je navedenih 25 konkretnih ukrepov za odstranitev preostalih ovir za državljane EU pri uveljavljanju njihovih pravic do prostega gibanja po EU. Med njimi je tudi ozaveščanje prebivalcev o njihovem državljanstvu EU, njihovih pravicah in o praktičnem pomenu teh pravic v njihovem vsakdanjem življenju.

Komisija bo v evropskem letu državljanov, okrog 9. maja 2013, objavila drugo poročilo o državljanstvu EU, v katerem bo preučila izvajanje 25 ukrepov iz leta 2010 in navedla 12 novih konkretnih ukrepov za odpravo preostalih težav, s katerimi se državljani EU še vedno soočajo. Vprašanja, zastavljena v okviru javnega spletnega posvetovanja in dialogov, bodo vključena v poročilo Komisije in bodo podlaga za njeno politiko na področju državljanstva.

Več informacij

Dodatne informacije o dialogu v Solunu:

http://www.citizensdialogue.gr/

Razprave z državljani o prihodnosti Evrope:

http://ec.europa.eu/european-debate

Evropsko leto državljanov:

http://europa.eu/citizens-2013

Mnenje Evropejcev šteje: rezultati posvetovanja o pravicah državljanov EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Spletna stran Viviane Reding, podpredsednice Evropske komisije in komisarke EU za pravosodje:

http://ec.europa.eu/reding

Tematska oznaka Twitter za razprave: #EUDeb8

Spremljajte podpredsednico na Twitterju: @VivianeRedingEU

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PRILOGA

1. Po mnenju Grkov lahko Evropska unija najučinkoviteje reši finančno in gospodarsko krizo

Source: EB Standard 78 EL National report

2. Grki ocenjujejo dosežke EU enako pozitivno kot drugi Evropejci

Source: EB Standard 78 EL National report

3. Manj kot polovica Grkov se opredeljuje za državljane EU

Source: EB Standard 78 EL National report

4. Manj kot 40 % Grkov meni, da so dobro seznanjeni s svojimi pravicami, ki jih imajo kot državljani EU

Source: FL 365 "EU Citizenship" p22 (Fieldwork Nov 2012/Published: Feb 2013)

5. Prebivalci Grčije največkrat menijo, da so slabo obveščeni o EU

Source: Eurobarometer Standard 78 National report


Side Bar