Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 21 marca 2013 r.

Debata na temat przyszłości Europy: Viviane Reding rozmawia z obywatelami w greckich Salonikach

Debata na temat przyszłości Europy i następstw kryzysu gospodarczego nabiera rozpędu, a przedstawiciele Komisji Europejskiej udają się do różnych miast Europy, aby wysłuchać obywateli i porozmawiać o ich obawach i nadziejach dotyczących przyszłości. W dniu 22 marca 2013 r. wiceprzewodnicząca Viviane Reding weźmie udział w spotkaniu organizowanym w Salonikach (Grecja) dla ponad 500 osób.

„Wybieram się do Salonik, aby wysłuchać obywateli oraz uczestniczyć w bezpośrednim dialogu. Musimy prowadzić więcej rozmów z udziałem greckich obywateli, a nie tylko na ich temat” – powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Jadę do Grecji jako przyjaciel. A przyjaciele muszą być szczerzy: nie ma alternatywy dla trudnych reform. Są one niezbędne, aby zagwarantować, że przyszłe pokolenia nie zostaną obciążone rachunkiem za błędy popełnione w przeszłości przez ich poprzedników. UE pomaga w realizacji tego trudnego procesu”.

Debata w Salonikach odbędzie się w głównym centrum konferencyjnym w Salonikach („Velidio”). Saloniki to właściwa lokalizacja: są drugim co do wielkości greckim miastem (po Atenach) i jednym z największych ośrodków studenckich w Europie Południowo-Wschodniej, goszczącym największą populację studentów w Grecji. Dzisiejsi studenci to przyszli przywódcy, a dialog będzie dla nich okazją do zaangażowania się w kształtowanie swojej przyszłości.

Głównymi tematami spotkania Viviane Reding z obywatelami będą: kryzys gospodarczy i jego skutki w codziennym życiu, prawa obywateli UE oraz przyszłość Unii. Debatę otworzą wiceprzewodnicząca Reding oraz burmistrz Salonik Yiannis Boutaris. W debacie wezmą również udział członkowie Parlamentu Europejskiego: pani Chrysoula Paliadeli, pan Ioannis Tsoukalas oraz pan Theodoros Skylakakis.

Debatę można będzie śledzić na żywo w internecie. Obywatele z całej Europy mogą również uczestniczyć w niej za pośrednictwem serwisu Twitter, śledząc @DialogosPoliton i wykorzystując hashtag #EUDeb8.

Kontekst

Jaki jest cel dialogu z obywatelami?

Komisja Europejska zainaugurowała w styczniu Europejski Rok Obywateli (IP/13/2) – rok poświęcony obywatelom i przysługującym im prawom. W 2013 r. przypada dwudziesta rocznica ustanowienia obywatelstwa UE, które zostało wprowadzone Traktatem z Maastricht w 1993 r. Jest to także rok poprzedzający wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Przez cały rok w ramach dialogu obywatelskiego (spotkania na poziomie lokalnym) członkowie Komisji będą uczestniczyli w organizowanych w całej Unii debatach z obywatelami dotyczących ich oczekiwań co do przyszłości.

Miejscem debat, w których uczestniczyła wiceprzewodnicząca Reding, były już: Kadyks (Hiszpania), Graz (Austria), Berlin (Niemcy), Dublin (Irlandia) (zob. IP/13/2) oraz Coimbra (Portugalia) (zob. IP/13/129). Komisarz Andor odbył debatę w Neapolu (Włochy), komisarz Malmström uczestniczył w dialogach obywatelskich w Göteborgu (Szwecja) i Turynie (Włochy), a wiceprzewodniczący Tajani rozmawiał z obywatelami w Rzymie (Włochy). W 2013 r. w całej Unii Europejskiej odbędzie się szereg takich spotkań, w ramach których wielu europejskich, krajowych i lokalnych polityków podejmie dyskusję z obywatelami ze wszystkich środowisk. Wszystkie debaty można śledzić na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/european-debate.

Wiele udało się osiągnąć w ciągu dwudziestu lat, które upłynęły od momentu wprowadzenia obywatelstwa UE: Niedawno opublikowane badanie UE wykazało, że obecnie 63 proc. Słowaków uważa się za „Europejczyków”. W Grecji odsetek ten wynosi zaledwie 46 proc. — choć 63 proc. Greków twierdzi, że wskutek kryzysu odczuwają silniejszą więź z obywatelami innych państw europejskich.

W całej UE obywatele na co dzień korzystają z przysługujących im praw. Mają zapewnioną lepszą ochronę w przypadku zakupów dokonywanych za granicą, dzięki europejskiej karcie ubezpieczenia zdrowotnego korzystają z leczenia w innych państwach członkowskich, a dzięki europejskim regulacjom płacą niższe opłaty roamingowe. Nie zawsze są jednak świadomi tych praw. Z badań wynika na przykład, że około dwie trzecie Greków twierdzi, że nie są wystarczająco informowani o prawach przysługujących im jako obywatelom UE. Ponad sześciu na dziesięciu Greków chciałoby wiedzieć więcej o prawach przysługujących im jako obywatelom UE.

Dlatego też Komisja uczyniła rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli, poświęconym obywatelom i przysługującym im prawom. Cel tego przedsięwzięcia jest dwojaki: połowa działań będzie służyła wyjaśnianiu, co oznacza być obywatelem europejskim i jakie prawa przysługują w związku z tym obywatelom.

Druga część działań będzie polegała na wysłuchaniu obywateli. Przez cały rok wiceprzewodnicząca Viviane Reding i pozostali komisarze będą współdziałać z krajowymi i lokalnymi politykami, organizując debaty z udziałem obywateli we wszystkich państwach członkowskich w całej Europie, aby przeprowadzić z nimi bezpośrednie rozmowy na temat ich potrzeb, odczuć dotyczących ich praw oraz wizji dotyczącej kierunku działań Unii w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Obywatele europejscy muszą mieć możliwość wyrażenia swoich obaw i przygotowania się do zbliżających się wyborów.

Dlaczego właśnie teraz Komisja podejmuje te działania?

Ponieważ Europa znajduje się obecnie na rozdrożu. O jej przyszłości rozmawiają dziś wszyscy, a przy tym wiele osób opowiada się za przekształceniem jej w unię polityczną, federację państw lub stany zjednoczone Europy. Nadchodzące miesiące i lata będą decydujące dla przyszłego rozwoju Unii Europejskiej. Dalsza integracja europejska musi iść w parze ze wzmocnieniem legitymacji demokratycznej Unii.

Od wygłoszenia we wrześniu orędzia o stanie Unii przez przewodniczącego Komisji José Barroso (SPEECH/12/596) rozpoczęła się na dobre debata na temat przyszłości Europy. Dnia 29 listopada 2012 r. Komisja przedstawiła plan przejścia do pełnej unii gospodarczej, walutowej i budżetowej, a 5 grudnia 2012 r. opublikowano wspólne sprawozdanie przewodniczących Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Eurogrupy oraz prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Komisja pracuje obecnie wraz z pozostałymi instytucjami nad stworzeniem planu działań na rzecz unii politycznej. Obywatele muszą mieć możliwość zabrania głosu w debacie na temat przyszłości Unii Europejskiej, a spotkania są jednym ze sposobów, aby zapewnić im taką możliwość i stworzyć platformę wymiany zdań.

Obywatele europejscy powinni mieć możliwość wyrażenia swoich nadziei i obaw, zanim odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. i zanim zaproponowane zostaną jakiekolwiek zmiany w Traktacie.

Ponad połowa Europejczyków (68 proc.) uważa obecnie, że ich głos nie liczy się w Europie. To musi się zmienić.

Jaki będzie wynik tych spotkań?

Głosy obywateli zebrane podczas spotkań pomogą Komisji w sporządzeniu planów przyszłej reformy UE. Jednym z głównych celów spotkań będzie również przygotowanie gruntu pod wybory europejskie, które odbędą się w 2014 r.

Przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego powinny dotyczyć kwestii europejskich, a nie ewentualnych sporów Greków lub innych obywateli z rządami krajowymi. Potrzebny jest bardziej europejski wymiar oznaczający, że grecki wyborca ma świadomość głosowania nie tylko na grecką partię polityczną, ale na rodzinę partii, które reprezentują określoną linię polityczną w Europie.

Równocześnie z prowadzeniem dialogów Komisja podejmuje także kroki w celu wzmocnienia demokratycznej legitymacji wyborów europejskich. Na początku marca Komisja wezwała partie polityczne do wskazania kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji (IP/13/215). Komisja pragnęłaby ujrzeć prawdziwie europejską debatę — z europejskimi partiami politycznymi prowadzącymi kampanię w oparciu o jasny program zawierający wizję przyszłości Europy.

W międzyczasie Komisja Europejska stara się także usuwać przeszkody utrudniające życie obywatelom. W sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE z 2010 r. (zob. IP/10/1390MEMO/10/525) wymieniono 25 konkretnych działań mających na celu usunięcie przeszkód w korzystaniu z prawa obywateli UE do swobodnego przemieszczania się na jej obszarze. Jednym z nich jest pogłębianie świadomości obywateli na temat ich statusu obywatela UE, przysługujących im praw oraz znaczenia tych praw w ich życiu codziennym.

Podczas Europejskiego Roku Obywateli, około 9 maja 2013 r. Komisja opublikuje drugie sprawozdanie na temat obywatelstwa UE, zawierające podsumowanie 25 działań nakreślonych w 2010 r. i przedstawiające 12 nowych konkretnych działań służących rozwiązaniu pozostałych problemów, z którymi wciąż borykają się obywatele UE. Kwestie poruszone w ramach konsultacji społecznych prowadzonych online oraz podczas spotkań zostaną uwzględnione w sprawozdaniu i wpłyną na kształt polityki Komisji w kwestii obywatelstwa.

Dodatkowe informacje

Dalsze informacje na temat spotkania w Salonikach:

http://www.citizensdialogue.gr/

Debaty z obywatelami na temat przyszłości Europy:

http://ec.europa.eu/european-debate

Europejski Rok Obywateli:

http://europa.eu/citizens-2013

Europejczycy zabierają głos — wyniki konsultacji na temat praw obywatelskich w UE:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Hashtag na Twitterze dotyczący debat: #EUDeb8

Viviane Reding na Twitterze: @VivianeRedingEU

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ZAŁĄCZNIK

1. Grecy twierdzą, że UE może najlepiej poradzić sobie z kryzysem finansowym i gospodarczym

Source: EB Standard 78 EL National report

2. Grecja dostrzega pozytywy w podobny sposób co reszta Europy

Source: EB Standard 78 EL National report

3. Mniej niż połowa Greków czuje się obywatelami UE

Source: EB Standard 78 EL National report

4. Mniej niż czterech na dziesięciu Greków uważa, że posiada odpowiednią wiedzę na temat praw przysługujących im jako obywatelom UE

Source: FL 365 "EU Citizenship" p22 (Fieldwork Nov 2012/Published: Feb 2013)

5. Grecy w najmniejszym stopniu uważają się za dobrze poinformowanych na temat UE

Source: Eurobarometer Standard 78 National report


Side Bar