Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 maart 2013

Debat over de toekomst van Europa: vicevoorzitter Reding ontmoet burgers in Thessaloniki (Griekenland)

Het debat over de toekomst van Europa en de gevolgen van de economische crisis komt goed op gang. De Europese Commissie trekt dan ook naar verschillende steden in Europa om te luisteren naar de burger, zijn zorgen en zijn hoop voor de toekomst. Op 22 maart 2013 gaat vicevoorzitter Viviane Reding in Thessaloniki (Griekenland) in discussie met ruim 500 burgers.

Ik ga naar Thessaloniki om te luisteren naar de burgers en een rechtstreekse dialoog met hen aan te gaan. We moeten meer mét de Grieken praten, niet alleen maar over hen,” aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. “Ik ga als vriend naar Griekenland. En vrienden moeten eerlijk tegenover elkaar zijn: we kunnen niet anders dan moeilijke hervormingen doorvoeren. Doen we niets, dan laten we de toekomstige generaties opdraaien voor de fouten van de vorige. De EU helpt bij dit moeilijk proces.”

Het debat in Thessaloniki vindt plaats in het belangrijkste congrescentrum van de stad (“Velidio”). Thessaloniki biedt een passend decor: het is na Athene de grootste stad van Griekenland en een van de grootste studentensteden in Zuid-Oost-Europa, met de grootste studentengemeenschap in Griekenland. De studenten van nu zijn de leiders van morgen en tijdens de burgerdialoog kunnen ze beginnen mee te werken aan hun toekomst.

Tijdens het debat zullen vicevoorzitter Reding en de burgers zich concentreren op de economische crisis en de impact ervan op het dagelijkse leven, de rechten van EU-burgers en de toekomst van de Unie. Het debat zal worden geopend door vicevoorzitter Reding en Yannis Boutaris, burgemeester van Thessaloniki. Chrysoula Paliadeli, Ioannis Tsoukalas en Theodoros Skylakakis, Griekse leden van het Europees Parlement, zullen ook deelnemen.

Het debat kan rechtstreeks worden gevolgd via webstream. In heel Europa kunnen burgers ook deelnemen via Twitter, door @DialogosPoliton te volgen en hashtag #EUDeb8 te gebruiken.

Achtergrond

Wat houden de burgerdialogen in?

In januari gaf de Europese Commissie het startschot voor het Europees Jaar van de burger (IP/13/2), een jaar dat in het teken van de burger en zijn rechten staat. In 2013 is het twintig jaar geleden dat het Europees burgerschap werd ingevoerd door het Verdrag van Maastricht. Bovendien worden volgend jaar verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. Dit jaar worden in de hele EU burgerdialogen georganiseerd, waarbij leden van de Commissie in discussie gaan met burgers over hun verwachtingen voor de toekomst.

Vicevoorzitter Reding heeft al debatten gehouden in Cádiz (Spanje), Graz (Oostenrijk), Berlijn (Duitsland), Dublin (Ierland) (zie IP/13/2) en Coimbra (Portugal) (zie IP/13/129). Commissaris Andor hield een debat in Napels (Italië). Commissaris Malmström nam deel aan burgerdialogen in Göteborg (Zweden) en in Turijn (Italië). Commissaris Tajani discussieerde met burgers in Rome (Italië). In de loop van 2013 zullen in heel Europa nog tal van burgerdialogen worden georganiseerd, waarbij Europese, nationale en plaatselijke politici in debat zullen gaan met burgers uit alle lagen van de bevolking. Alle debatten kunnen worden gevolgd op http://ec.europa.eu/european-debate/index_nl.htm.

Sinds de invoering van het EU-burgerschap twintig jaar geleden is heel wat bereikt. Uit een nieuwe enquête van de EU blijkt dat 63% van de burgers zich "Europeaan" voelt. In Griekenland is dit maar 46%, hoewel 63% van de Grieken zegt zich door de crisis meer verbonden te voelen met burgers van andere Europese landen.

In de hele EU oefenen burgers dagelijks hun rechten uit. Dankzij de Europese wetgeving zijn Europeanen steeds beter beschermd bij aankopen in het buitenland, kunnen ze met hun Europese ziekteverzekeringskaart rekenen op behandeling in andere lidstaten van de EU en profiteren ze van goedkopere roamingtarieven. Ze weten echter niet altijd dat ze deze rechten hebben. Uit enquêtes blijkt dat ongeveer twee op de drie Grieken zeggen dat ze niet goed geïnformeerd zijn over hun rechten als EU-burgers. Zes op de tien Grieken zeggen dat ze meer willen weten over hun rechten als EU-burgers.

Daarom heeft de Commissie 2013 uitgeroepen tot Europees Jaar van de burger, een jaar dat in het teken van de burger en zijn rechten staat. Het doel is tweeledig. Enerzijds gaat het erom uit te leggen wat het betekent om Europees burger te zijn en welke rechten aan dit burgerschap verbonden zijn.

Anderzijds gaat het om luisteren. Het hele jaar door zullen vicevoorzitter Reding, haar collega-commissarissen en nationale en plaatselijke politici in alle lidstaten van de EU rechtstreeks in discussie gaan met burgers over wat zij willen, hoe zij denken over hun rechten en in welke richting zij de Unie de komende tien jaar willen zien evolueren. Europese burgers moeten hun zorgen kunnen uiten en zich kunnen voorbereiden op de volgende verkiezingen.

Waarom doet de Commissie dit juist nu?

Omdat Europa zich op een kruispunt bevindt. De toekomst van Europa is het gesprek van de dag en velen hebben het over een politieke unie, een federatie van natiestaten of een Verenigde Staten van Europa. De komende maanden en jaren worden beslissend voor de toekomstige koers van de Europese Unie. Verdere Europese integratie moet samengaan met grotere democratische legitimiteit van de Unie.

Sinds Commissievoorzitter Barroso in september zijn State of the Union hield (SPEECH/12/596), is het debat over de toekomst van Europa in volle gang. Op 29 november 2012 stelde de Commissie haar blauwdruk voor de ontwikkeling van een volledige economische, monetaire en budgettaire unie voor (zie IP/12/1272). Op 5 december 2012 volgde een gezamenlijk verslag van de voorzitters van de Raad, de Europese Commissie, de Eurogroep en de Europese Centrale Bank. De Commissie en de andere instellingen werken nu aan een stappenplan voor een politieke unie. Burgers moeten hun stem kunnen laten horen in het debat over de toekomst van de Europese Unie. Dat kan onder meer tijdens de dialogen, die de burger een discussieplatform bieden.

Europese burgers moeten hun zorgen en verwachtingen kunnen uiten vóór de Europese Parlementsverkiezingen van 2014 worden gehouden en vóór eventuele Verdragswijzigingen worden voorgesteld.

Op dit moment meent meer dan de helft van de Europeanen (68%) dat zijn stem niet telt in Europa. Dit moet veranderen.

Wat wordt het resultaat van de burgerdialogen?

De feedback die burgers tijdens de dialogen geven, helpt de Commissie bij het uittekenen van de plannen voor een toekomstige hervorming van de EU. Een van de belangrijkste doelstellingen van de dialogen is ook de voorbereiding van de Europese verkiezingen in 2014.

De Europese Parlementsverkiezingen van volgend jaar moeten over Europese kwesties gaan, niet over de problemen die Griekse of andere burgers eventueel hebben met hun nationale regering. De verkiezingen moeten een Europese dimensie krijgen, zodat de Griekse kiezer weet dat hij niet alleen voor een Griekse politieke partij stemt, maar voor een aantal partijen die een politieke visie op Europa delen.

Tegelijk met de burgerdialogen onderneemt de Commissie ook stappen om de democratische legitimiteit van de Europese verkiezingen te vergroten. Begin maart vroeg de Commissie de politieke partijen om kandidaten voor het voorzitterschap van de Commissie voor te dragen (IP/13/215). De Commissie wil een echt Europees debat, met Europese politieke partijen die campagne voeren rond een duidelijke toekomstvisie voor Europa.

Ondertussen doet de Commissie ook haar best om belemmeringen weg te nemen die de burger een doorn in het oog zijn. In het Verslag over het EU-burgerschap 2010 (zie IP/10/1390 en MEMO/10/525) worden 25 concrete maatregelen geschetst om de resterende belemmeringen weg te nemen die burgers beletten hun recht op vrij verkeer in de EU uit te oefenen. Een van die maatregelen is mensen bewuster maken van hun EU-burgerschap, hun rechten en wat die rechten betekenen in het dagelijkse leven.

In de loop van het Europees Jaar van de burger, rond 9 mei 2013, zal de Commissie een tweede verslag over het EU-burgerschap uitbrengen. Daarin zal een stand van zaken worden gegeven van de 25 maatregelen uit 2010 en zullen 12 nieuwe maatregelen worden aanbevolen om de resterende problemen aan te pakken. De kwesties die tijdens de openbare online raadpleging en de dialogen aan bod komen, zullen in het verslag worden opgenomen en medebepalend zijn voor het burgerschapsbeleid van de Commissie.

Meer informatie

Burgerdialoog in Thessaloniki:

http://www.citizensdialogue.gr/

Debatten met burgers over de toekomst van Europa:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_nl.htm

Europees Jaar van de burger:

http://europa.eu/citizens-2013/nl/home

Europeanen laten hun stem horen: bevindingen van de raadpleging over de rechten van EU-burgers:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Webpagina van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Twitter-hashtag voor de burgerdialogen: #EUDeb8

Volg vicevoorzitter Reding op Twitter: @VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BIJLAGE

1. Volgens de Grieken is de EU het best in staat om de financiële en economische crisis aan te pakken

Source: EB Standard 78 EL National report

2. Griekenland is het met de rest van Europa eens over de positieve resultaten van de EU

Source: EB Standard 78 EL National report

3. Minder dan de helft van de Grieken voelt zich EU-burger

Source: EB Standard 78 EL National report

4. Minder dan vier op de tien Grieken denken geïnformeerd te zijn over hun rechten als EU-burger

Source: FL 365 "EU Citizenship" p22 (Fieldwork Nov 2012/Published: Feb 2013)

5. Grieken voelen zich het minst geïnformeerd over de EU

Source: Eurobarometer Standard 78 National report


Side Bar