Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. kovo 21 d., Briuselis

Diskusijos apie Europos ateitį. Komisijos pirmininko pavaduotojos V. Reding akistata su piliečiais Graikijos Salonikų mieste

Įsibėgėjant diskusijoms apie Europos ateitį ir ekonomikos krizės poveikį, Europos Komisijos atstovai vyksta į įvairius Europos miestus, kad išklausytų piliečius ir sužinotų jų rūpesčius ir ateities lūkesčius. 2013 m. kovo 22 d. Salonikuose (Graikija) Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding diskutuos su daugiau kaip 500 piliečių.

„Vykstu į Salonikus išklausyti piliečius ir dalyvauti tiesioginiame dialoge su jais. Turime daugiau diskutuoti su Graikijos žmonėmis, ne tik apie juos, – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Į Graikiją vykstu kaip draugas. O draugai turi būti atviri – nėra alternatyvų sudėtingoms reformoms. Jos būtinos, kad būsimoms kartoms nereikėtų mokėti už buvusių kartų klaidas. ES padeda šiame sudėtingame procese“.

Diskusijos Salonikuose vyks pagrindiniame Salonikų konferencijų centre „Velidio“. Salonikai – labai tinkama vieta diskusijoms. Tai po Atėnų antras pagal dydį Graikijos miestas ir vienas didžiausių pietryčių Europos aukštojo mokslo centrų, kuriame daugiausia studentų visoje Graikijoje. Studentai – tai būsimi lyderiai ir dialogas suteiks jiems galimybę formuoti savo šalies ateitį.

Svarbiausi Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding diskusijų su piliečiais klausimai bus ekonomikos krizė, jos poveikis kasdieniam žmonių gyvenimui, ES piliečių teisės ir Sąjungos ateitis. Dialogą pradės Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding ir Salonikų meras Yiannis Boutaris. Diskusijose taip pat dalyvaus Graikijai atstovaujantys Europos Parlamento nariai Chrysoula Paliadeli, Ioannis Tsoukalas ir Theodoros Skylakakis.

Diskusijas galima sekti tiesiogiai internetu. Diskusijose per „Twitter“ taip pat gali dalyvauti visos Europos piliečiai (įvesti adresą @DialogosPoliton ir raktinį žodį #EUDeb8).

Pagrindiniai faktai

Kokia bus dialogo su piliečiais tema?

Sausio mėn. Europos Komisija paskelbė Europos piliečių metų, skirtų piliečiams ir jų teisėms, pradžią (IP/13/2). 2013-aisiais minimos 20-osios ES pilietybės įvedimo 1993 m. Mastrichto sutartimi metinės, be to, už metų, 2014-aisiais, vyks Europos Parlamento rinkimai. Šiais metais visoje ES per dialogus su piliečiais Komisijos nariai viešai su jais aptars jų ateities lūkesčius.

Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding jau surengė diskusijas Kadise (Ispanija), Grace (Austrija), Berlyne (Vokietija), Dubline (Airija) (žr. IP/13/2) ir Koimbroje (Portugalija) (žr. IP/13/129). Komisijos narys L. Andoras surengė diskusijas Neapolyje (Italija), Komisijos narė C. Malmström dalyvavo dialoge su piliečiais Geteburge (Švedija) ir Turine (Italija), o Komisijos pirmininko pavaduotojas A. Tajani su Romos (Italija) piliečiais. 2013 m. visoje Europos Sąjungoje bus surengta dar daugiau dialogų – Europos, valstybių narių ir vietos politikai diskutuos su piliečiais iš visų visuomenės sluoksnių. Diskusijas galima stebėti http://ec.europa.eu/european-debate.

Per dvidešimt metų po ES pilietybės įvedimo pasiekta nemažai: neseniai paskelbto ES tyrimo duomenimis, dabar 63 proc. piliečių laiko save europiečiais. Graikijoje šis skaičius siekia tik 46 proc., tačiau 63 proc. graikų tvirtina, kad dėl krizės jie jaučiasi artimesni kitų Europos šalių piliečiams.

Visoje ES piliečiai kasdien naudojasi savo teisėmis. Europos teisės aktais europiečiams suteikta didesnė apsauga apsiperkant užsienyje, užtikrintas gydymas kitose ES valstybėse narėse pateikus Europos sveikatos draudimo kortelę, nustatyti mažesni tarptinklinio ryšio mokesčiai. Tačiau žmonės ne visada žino, kad turi tokias teises. Pavyzdžiui, apklausos rodo, kad maždaug du iš trijų graikų mano nesantys gerai informuoti apie savo kaip ES piliečių teises. Be to, daugiau nei šeši iš dešimties graikų nori sužinoti daugiau apie savo kaip ES piliečių teises.

Štai kodėl 2013-iuosius Komisija paskelbė Europos piliečių metais, skirtais piliečiams ir jų teisėms. Tikslas – dvejopas: pirma, paaiškinti, ką reiškia būti Europos piliečiais ir kokiomis teisėmis žmonės gali naudotis būdami Europos piliečiais.

Antra, išklausyti. Šiais metais Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding ir kiti Komisijos nariai bendromis su nacionaliniais ir vietiniais politikais jėgomis visose Europos Sąjungos valstybėse narėse rengs diskusijas su piliečiais, per kurias tiesiogiai diskutuos su piliečiais apie tai, ko jie nori, ką mano apie savo teises ir kokiose srityse nori Sąjungos pažangos per ateinančius dešimt metų. Europos piliečiams turi būti sudarytos sąlygos išreikšti susirūpinimą ir pasirengti būsimiems rinkimams.

Kodėl Komisija tai daro dabar?

Todėl, kad šiandien Europa stovi kryžkelėje. Europos ateitis – visų lūpose. Daugelis kalba apie perėjimą prie politinės sąjungos – Nacionalinių valstybių federacijos arba Jungtinių Europos Valstijų. Ateinantys mėnesiai ir metai turės lemiamos reikšmės Europos Sąjungos ateičiai. Tolesnė Europos integracija turi vykti kartu stiprinant Sąjungos demokratinį teisėtumą.

Po rugsėjo mėn. Komisijos pirmininko J. M. Barroso pasakytos kalbos apie Sąjungos padėtį (SPEECH/12/596) diskusijos apie Europos ateitį – pačiame įkarštyje. Dar 2012 m. lapkričio 29 d. Komisija išdėstė perėjimo prie visiškos ekonominės, pinigų ir biudžetinės sąjungos projektą, o 2012 m. gruodžio 5 d. Europos Vadovų Tarybos, Europos Komisijos, Euro grupės ir Europos Centrinio Banko pirmininkai paskelbė bendrą ataskaitą. Komisija ir kitos institucijos šiuo metu rengia politinės sąjungos projektą. Per diskusijas apie Europos Sąjungos ateitį piliečiams turi būti suteiktas žodis, todėl dialogas bus vienas iš būdų sudaryti jiems sąlygas išreikšti nuomonę ir diskutuoti.

Europos piliečiams turėtų būti sudarytos sąlygos išreikšti savo viltį ir rūpesčius iki 2014 m. vyksiančių Europos Parlamento rinkimų, kol dar nepasiūlyta jokių Sutarties pakeitimų.

Šiuo metu daugiau kaip pusė europiečių (68 proc.) mano, kad jų balsas nėra svarbus Europoje – tai reikia ištaisyti.

Kokie bus dialogo rezultatai?

Remdamasi per dialogą su piliečiais gautais atsiliepimais, Komisija rengs būsimos ES reformos planus. Vienas pagrindinių dialogo tikslų bus paruošti dirvą 2014 m. vyksiantiems Europos Parlamento rinkimams.

Ateinančių metų Europos Parlamento rinkimai turėtų būti susiję su europinių klausimų nagrinėjimu, o ne su tuo, kiek Graikijos ar kitų šalių žmonės yra nepatenkinti savo šalies vyriausybe. Reikia sustiprinti rinkimų europinį aspektą, kad Graikijos piliečiai žinotų, jog balsuoja ne tik už Graikijos politinę partiją, bet už partijų šeimą, kuri laikosi Europos masto politinio kurso.

Be dialogo, Komisija taip pat imasi priemonių Europos Parlamento demokratiniam teisėtumui padidinti. Kovo pradžioje Komisija paprašė politinių partijų pateikti kandidatus į Komisijos Pirmininko postą (IP/13/215). Komisija norėtų, kad vyktų išties europinės diskusijos, kuriose Europos politinės partijos dalyvautų kampanijoje su aiškia Europos ateities vizijos programa.

Europos Komisija taip pat siekia pašalinti piliečių nepasitenkinimą keliančias kliūtis. 2010 m. ES pilietybės ataskaitoje (žr. IP/10/1390 ir MEMO/10/525) nurodyti 25 konkretūs veiksmai, kaip pašalinti likusias kliūtis, su kuriomis ES piliečiai susiduria naudodamiesi laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teise. Vienas iš jų – daugiau informuoti žmones apie jų, kaip ES piliečių, statusą, teises ir šių teisių praktinę reikšmę kasdieniame gyvenime.

Europos piliečių metais, apie 2013 m. gegužės 9 d., Komisija paskelbs antrąją ES pilietybės ataskaitą, kurioje apžvelgs 2010 m. išdėstytų 25 veiksmų įgyvendinimą ir išdėstys 12 naujų konkrečių veiksmų, kaip išspręsti likusias ES piliečių vis dar patiriamas problemas. Rengiant šią ataskaitą bus atsižvelgta į per internetines viešas konsultacijas ir dialogą iškeltus klausimus, kuriais remiantis bus formuojama Komisijos pilietybės politika.

Daugiau informacijos

Išsamesnė informacija apie Salonikuose vyksiantį dialogą:

http://www.citizensdialogue.gr/

Diskusijos su piliečiais apie Europos ateitį:

http://ec.europa.eu/european-debate

Europos piliečių metai:

http://europa.eu/citizens-2013

Europiečiai turi žodį. Konsultacijų dėl ES piliečių teisių rezultatai:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė:

http://ec.europa.eu/reding

Diskusijų „Twitter“ raktinis žodis: #EUDeb8

Komisijos pirmininko pavaduotoja socialiniame tinkle „Twitter“ @VivianeRedingEU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PRIEDAS

1. Graikai mano, kad geriausiai finansų ir ekonomikos krizę gali įveikti ES

Source: EB Standard 78 EL National report

2. Graikijos ir likusios Europos dalies nuomonės apie teigiamus ES rezultatus sutampa

Source: EB Standard 78 EL National report

3. Mažiau nei pusė graikų laiko save ES piliečiais

Source: EB Standard 78 EL National report

4. Mažiau nei keturi iš dešimties graikų mano, kad yra gerai informuoti apie savo, kaip ES piliečių, teises

Source: FL 365 "EU Citizenship" p22 (Fieldwork Nov 2012/Published: Feb 2013)

5. Graikijoje daugiausiai žmonių mano, kad nėra gerai informuoti apie ES

Source: Eurobarometer Standard 78 National report


Side Bar