Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 21. marts 2013

Debat om Europas fremtid: Næstformand Viviane Reding møder borgerne i Thessaloniki, Grækenland

Samtidig med at debatten om Europas fremtid og den økonomiske krises konsekvenser tager fart, møder Europa-Kommissionen nu borgerne i forskellige europæiske byer for at lytte til deres bekymringer og håb for fremtiden. Den 22. marts 2013 besøger næstformand Viviane Reding den græske by Thessaloniki for at afholde et debatmøde med mere end 500 borgere.

"Jeg tager til Thessaloniki for at lytte til, hvad borgerne har at sige, og indgå i direkte dialog med dem. Der skal tales mere med grækerne i stedet for bare at tale om dem", siger næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab. "Jeg tager til Grækenland som en ven. Og venner skal kunne sige tingene lige ud: Der er ingen vej uden om vanskelige reformer. Reformer er nødvendige for at sikre, at fremtidige generationer ikke skal betale for tidligere generationers fejltrin, og EU står bi i denne svære proces."

Debatten i Thessaloniki finder sted på det centralt beliggende konferencecenter Velidio i Thessaloniki. Thessaloniki er en passende placering, da byen efter Athen er den næststørste i Grækenland og med et af Sydøsteuropas største universiteter også har det største antal studerende i Grækenland. De studerende udgør næste generations ledere, og debatten vil give dem mulighed for at tage hånd om deres fremtid.

Debatten mellem næstformand Viviane Reding og borgerne vil dreje sig om den økonomiske krise og dens betydning for folks hverdag, EU-borgernes rettigheder og EU's fremtid. Debatten vil blive åbnet af Reding og Yiannis Boutaris, Thessalonikis borgmester. De græske medlemmer af Europa-Parlamentet, Chrysoula Paliadeli, Ioannis Tsoukalas og Theodoros Skylakakis vil ligeledes deltage i debatten.

Debatten kan følges direkte via webstreaming. Borgere fra hele Europa kan også deltage via Twitter ved at følge @DialogosPoliton, hashtag #EUDeb8.

Baggrund

Hvad er borgerdialoger?

I januar kickstartede Europa-Kommissionen Borgernes Europaår (IP/13/2) – et år tilegnet de europæiske borgere og deres rettigheder. 2013 markerer tyveåret for unionsborgerskabet, der blev indført med Maastricht-traktaten i 1993, og det er samtidig året før valget til Europa-Parlamentet i 2014. Året igennem vil medlemmer af Kommissionen arrangere debatter, såkaldte borgerdialoger, med borgere i hele Europa om deres forventninger til fremtiden.

Viviane Reding har allerede afholdt debatter i Cádiz (Spanien), Graz (Østrig), Berlin (Tyskland), Dublin (Irland) (se IP/13/2) og Coimbra (Portugal) (se IP/13/129). Kommissær László Andor har afholdt en debat i Napoli (Italien), kommissær Cecilia Malmström har deltaget i borgerdialoger i Göteborg (Sverige) og Torino (Italien), og næstformand Antonio Tajani har deltaget i et møde i Rom (Italien). I løbet af 2013 vil der blive afholdt mange flere dialoger overalt i EU, hvor europæiske, nationale og lokale politikere vil debattere med borgere fra alle samfundslag. Følg alle debatterne på http://ec.europa.eu/european-debate/index_da.htm.

Der er opnået meget i de tyve år, der er gået, siden unionsborgerskabet blev indført. Således viser en nyligt offentliggjort EU-undersøgelse, at 63 % af borgerne føler sig "europæiske". I Grækenland er det tal blot 46 %, om end 63 % af grækerne siger, at de grundet krisen føler sig tættere på borgerne i de andre europæiske lande.

I hele EU udøver borgerne deres rettigheder i dagligdagen. EU's borgere nyder godt af den øgede beskyttelse, når de handler i andre EU-lande, garantien for lægebehandling i andre medlemsstater via det europæiske sygesikringskort og billigere roamingtakster – alt sammen takket være EU's lovgivning. Men de kender ikke altid disse rettigheder. Undersøgelser viser eksempelvis, at næsten to tredjedele af grækerne ikke føler sig velinformeret om deres rettigheder som EU-borgere, mens mere end hver sjette siger, at de gerne vil vide mere om disse rettigheder.

Derfor har Europa-Kommissionen udnævnt 2013 til Borgernes Europaår – et år, der er tilegnet borgerne og deres rettigheder. Målet er dobbelt: På den side skal der forklares. Forklares, hvad det vil sige at være borger i Europa, og hvilke rettigheder, man nyder som EU-borger.

På den anden side skal der lyttes. Viviane Reding og de andre kommissærer vil i årets løb sammen med nationale og lokale politikere afholde debatter med borgere i alle medlemsstater for at høre, hvad de vil, hvad de mener om deres rettigheder, og hvor de ser EU bevæge sig hen de næste ti år. EU's borgere skal have mulighed for at komme til orde og forberede sig på de kommende valg.

Hvorfor tager Kommissionen dette initiativ netop nu?

Fordi EU i dag står ved en skillevej. Europas fremtid er på alles læber, og der er mange, som taler om en udvikling herimod en føderation af nationalstater eller et Europas Forenede Stater. De kommende måneder og år vil være afgørende for EU's fremtid. Yderligere europæisk integration bør gå hånd i hånd med en styrkelse af EU's demokratiske legitimitet.

Siden Europa-Kommissionens formand José Manuel Barroso i september holdt sin tale om Unionens tilstand (SPEECH/12/596) er Europas fremtid blevet debatteret livligt. Allerede den 29. november 2012 fremlagde Kommissionen sin plan for en fuld økonomisk, monetær og finanspolitisk union, og formændene for Det Europæiske Råd, Europa-Kommissionen, Eurogruppen og Den Europæiske Centralbank udsendte den 5. december 2012 en fælles rapport. Kommissionen og de andre institutioner arbejder nu på en køreplan for en politisk union. Borgerne skal kunne deltage i debatten om EU's fremtid, og dialogerne er en måde at give dem en stemme og en diskussionsplatform.

Europas borgere skal kunne udtrykke deres håb og bekymringer, før der skal stemmes til Europa-Parlamentetsvalget i 2014, og før der fremlægges forslag om traktatændringer.

Mere end halvdelen af europæerne – nærmere bestemt 68 % - mener at deres stemme ikke tæller i Europa. Det skal der laves om på.

Hvad skal der komme ud af disse dialoger?

Borgernes tilbagemeldinger vil være en retningslinje for Kommissionen, når der skal udarbejdes en fremtidig reform af EU. Et af hovedformålene med dialogerne er også at forberede EU-valgene i 2014.

Næste års valg til Europa-Parlamentet bør handle om Europa og ikke om, hvorvidt grækerne eller andre befolkninger har problemer med deres nationale regeringer. Valget skal have en mere europæisk dimension, så den græske vælger ved, at vedkommende ikke kun stemmer på et græsk politisk parti men på en gruppe af partier, der følger en bestemt politisk linje i Europa.

Sideløbende med dialogerne arbejder Kommissionen på at øge de europæiske valgs demokratiske legitimitet. I begyndelsen af marts bad Kommissionen de politiske partier om at udpege kandidater til posten som Kommissionens formand (IP/13/215). Kommissionen vil gerne have en rigtig europæisk debat, hvor de politiske partier i Europa baserer deres valgkampagne på deres vision for Europas fremtid.

Europa-Kommissionen arbejder også på at fjerne hindringer for borgerne. EU's rapport om unionsborgerskab fra 2010 (se IP/10/1390 og MEMO/10/525) skitserer 25 konkrete foranstaltninger, der skal fjerne de resterende hindringer for, at EU-borgerne kan udøve retten til fri bevægelighed inden for EU. En af dem handler om at gøre folk mere bevidste om deres unionsborgerskab og deres rettigheder og om, hvad disse rettigheder betyder i deres dagligdag.

Kommissionen vil i løbet af Borgernes Europaår, omkring 9. maj 2013, fremlægge en ny rapport om unionsborgerskabet, hvor der vil blive gjort status over de 25 foranstaltninger, den bebudede iværksat i 2010, og som desuden kommer til at indeholde 12 nye konkrete tiltag til løsning af de problemer, EU's borgere stadigvæk står overfor. Feedback fra den offentlige onlinehøring og dialogerne med borgerne vil indgå i denne rapport og være med til at forme Kommissionens politik for unionsborgerskabet.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om mødet i Thessaloniki:

http://www.citizensdialogue.gr/

Debatmøder med borgerne om Europas fremtid:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_da.htm

Borgernes Europaår 2013:

http://europa.eu/citizens-2013/da/home

Europæerne siger deres mening: Resultater af høringen om unionsborgeres rettigheder:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_da.pdf

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Debatternes hashtag på Twitter: #EUDeb8

Følg næstformanden på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAG

1. Grækerne mener, at EU bedst vil kunne tackle den finansielle og økonomiske krise

Source: EB Standard 78 EL National report

2. Grækerne har samme positive erfaringer med EU som alle andre europæere

Source: EB Standard 78 EL National report

3. Mindre end halvdelen af grækerne føler sig som EU-borgere

Source: EB Standard 78 EL National report

4. Under 40 % af grækerne føler sig informeret om deres rettigheder som EU-borgere

Source: FL 365 "EU Citizenship" p22 (Fieldwork Nov 2012/Published: Feb 2013)

5. Behovet for information om EU er størst i Grækenland


Side Bar