Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 19. martā

Jauns ES atbalsts drošības uzlabošanai Somālijā

Šodien ES nolēma sniegt papildu atbalstu 33 miljonu eiro apmērā Āfrikas Savienības misijai Somālijā (AMISOM), kurai ir būtiska nozīme, nodrošinot to, lai valsts būtu ceļā uz ilgstošu mieru, labklājību un stabilitāti.

Papildinātais ES atbalsts ļaus AMISOM turpināt pildīt savus uzdevumus un sasniegt ANO atļauto misijas apmēru – kopskaitā 17 731 karavīru. ES atbalsts sedz tādas izmaksas kā, piemēram, karavīru algas, misijas policijas un civilā komponenta izmaksas, un misijas galvenā biroja izmaksas Nairobi, Kenijā.

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: "AMISOM arī turpmāk būs izšķiroša loma, lai nodrošinātu drošāku un stabilāku dzīvi Somālijā – tās iedzīvotājiem un valsts attīstībai kopumā. ES ir apņēmusies turpināt atbalstu Somālijai, lai palīdzētu somāliešiem pārvarēt vēl neatrisinātās problēmas – ne tikai miera un drošības jomā, bet arī tādās jomās kā pārtikas nodrošinājuma uzlabošana, tiesiskuma nostiprināšana un labākas skolas bērniem."

Augstā pārstāve Ketrina Eštone teica: "Atbalsts AMISOM ir viens no svarīgākajiem elementiem ES vispusīgajā pieejā Somālijas problēmām. Tas palīdzēs panākt nepieciešamo drošību, lai Somālijas valdība varētu īstenot pārvaldību, atjaunot likuma varu un nodrošināt pamatpakalpojumus iedzīvotājiem. AMISOM arī turpmāk būs nozīmīga loma Somālijā, kas ar ES un citu partneru palīdzību attīstīs savus resursus un uzņemsies atbildību par savu drošību. Pēc jaunā prezidenta un valdības ievēlēšanas pagājušā gada augustā ES turpina īstenot savu apņemšanos palīdzēt Somālijai nostiprināt jauno politisko kārtību. Tas ietver konstitūcijas pabeigšanu pirms nākamajām vēlēšanām."

Jaunā finansējuma summa ir 33 miljoni, līdz ar to kopējais ES ieguldījums kopš 2007. gada pārsniedz 444 miljonus eiro. Kopš 2011. gada beigām ir panākts ievērojams progress, jo AMISOM un Somālijas valsts drošības spēki un Somālijas valdībai pakļautie spēki ir atguvuši kontroli pār lielāko daļu galvaspilsētas Mogadišas un citām valsts daļām.

Konteksts

AMISOM ir Āfrikas Savienības vadīta misija, ko pilnvarojusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome. Tās sākotnējās pilnvaras paredz nodrošināt atbalstu dialogam un izlīgumam Somālijā, būtisko infrastruktūru (piemēram, valdības ēku un Mogadišas starptautiskās lidostas) apsardzi, lai nodrošinātu darbības iespējas pārejas laika federālajām iestādēm, kuru pilnvaras beidzās 2012. gada augustā, kad tika izveidota Somālijas federālā valdība. Tās pilnvaras ietver arī atbalstu valsts drošības un stabilizācijas plāna īstenošanai, atbruņošanās un stabilizācijas centieniem, kā arī humānās palīdzības operāciju sekmēšanu.

Kopš AMISOM darbības uzsākšanas ES ir bijusi viena no galvenajām tās finansētājām, gan iesaistot Āfrikas Miera nodrošināšanas fondu, kas ir ES galvenais instruments miera un drošības sekmēšanai Āfrikā, gan tās dalībvalstīm veicot divpusējas iemaksas. Kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) ietvaros ar apmācības misijas EUTM Somalia starpniecību ES apmāca Somālijas valsts drošības spēkus. Ar šīs misijas palīdzību ES mērķis ir palīdzēt pilnveidot Somālijas drošības sektoru, lai galu galā nodotu atbildību par drošību Somālijai.

Misija dod arī ieguldījumu ES un Āfrikas partnerattiecībās miera un drošības jomā, kas ir viena no ES un Āfrikas kopējās stratēģijas (JAES) jomām. Stratēģija, kas pieņemta 2007. gada decembra Lisabonas samitā, vēl aizvien kalpo par vispusīgu politisku platformu ES un Āfrikas attiecībām. JAES dod jaunu pamatu ES un Āfrikas attiecībām, kuru pamatā ir kopīgas vērtības un intereses. Abas puses ir apņēmušās stiprināt savu sadarbību kā vienlīdzīgiem partneriem, pamatojoties uz ilgtermiņa redzējumu ES un Āfrikas attiecībām globalizācijas laikmetā.

ES attīstības atbalsts Somālijai

Eiropas attīstības atbalsts Somālijā ir plānots, lai izveidotu minimālos nosacījumus funkcionējošai valstij, mieram un drošībai, kā arī nodrošinātu pamatpakalpojumus iedzīvotājiem. ES centieni jau ir devuši nozīmīgus rezultātus.

  1. Izglītība – vairāk nekā 30 000 jauniešiem bija iespēja apgūt pamatizglītību un vidējo izglītību, tika apmācīti 4000 skolotāju.

  2. Ūdensapgāde un kanalizācija – tiek turpināti projekti, kuru mērķis ir nodrošināt drošu ūdeni vairāk nekā 70 000 iedzīvotāju un kanalizāciju – vairāk nekā 80 000.

Laikposmā no 2008. līdz 2013. gadam ES ir piešķīrusi aptuveni 412 miljonus eiro attīstības projektiem Somālijā:

  1. pārvaldība (tostarp atbalstu iestāžu izveidei, izlīgumam, tiesiskumam, cilvēktiesībām un atbalstu Somālijas pilsoniskajai sabiedrībai);

  2. izglītība un sociālā nozare (iekļaujot pamatizglītību un vidējo izglītību, pieaugušo rakstpratību, skolotāju apmācību un arodizglītību). Finansējums arī tiek piešķirts tam, lai uzlabotu piekļuvi veselībai nekaitīgam dzeramam ūdenim pilsētās un lauku apvidos;

  3. ekonomikas attīstība, tostarp atbalsts mājlopu un lauksaimniecības nozarei un nodrošinātības ar pārtiku uzlabošanai, galvenokārt izdalot sēklas un mēslojumu, kā arī izmantojot skaidras naudas pārskaitījuma sistēmas. Papildus šiem projektiem ES finansē projektus par jūras satiksmes drošību, ūdens resursu pārvaldību un atmīnēšanu atbrīvotajās teritorijās (102 miljoni eiro).

Sīkāka informācija

ES attiecības ar Somāliju:

http://eeas.europa.eu/somalia/index_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Āfrikas un ES partnerattiecību tīmekļa vietne:

http://www.africa-eu-partnership.org/

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)


Side Bar