Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. marca 2013

Evropska komisija išče predloge za izboljšanje pravnih sredstev potrošnikov pri čezmejnih zahtevkih

Evropska komisija je danes začela javno posvetovanje o tem, kako izboljšati dostop do sodnega varstva za potrošnike in mala podjetja v čezmejnih sporih majhne vrednosti. Evropski postopek v sporih majhne vrednosti omogoča poceni in enostavno reševanje čezmejnih sporov glede zneskov, nižjih od 2 000 eurov, brez zapletenih pravnih postopkov. Postopek se lahko uporablja v primerih, ko morajo potrošniki uveljavljati svoje pravice, na primer zaradi nedobavljenega blaga, naročenega iz druge države EU. Vendar pa je lansko poročilo Evropske mreže centrov za varstvo potrošnikov pokazalo, da ta uporabnikom prijazen postopek še ni splošno znan in se pogosto premalo uporablja (IP/12/985). Komisija tako zdaj poziva potrošnike, podjetja in splošno javnost, naj podajo mnenje o trenutnem delovanju postopka v sporih majhne vrednosti in predloge, kako bi ga bilo mogoče izboljšati, poenostaviti ali posodobiti. Namen je izboljšati zaupanje v čezmejno nakupovanje ter pomagati potrošnikom in podjetjem, da v celoti izkoristijo prednosti evropskega enotnega trga.

Podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding je dejala: „Z iskanjem najugodnejših ponudb v drugih državah lahko potrošniki kupujejo izdelke po najnižjih cenah na notranjem trgu EU. S spletnim nakupovanjem so te ponudbe postale še dostopnejše. Vendar pa včasih ne gre vse po načrtih, saj se lahko pojavijo težave z izdelkom ali dostavo. Da bi se potrošniki v Evropi izognili zapletenim, dragim in zamudnim pravnim postopkom, je Evropska unija potrošnikom olajšala dostop do pravnega varstva in jim omogočila učinkovito uveljavljanje pravic.“

Danes začeto posvetovanje bo potekalo do 10. junija 2013, nato pa bo Komisija ocenila prejete prispevke. Zatem bo Komisija še pred koncem leta 2013 poročala o tem, kako je postopek v sporih majhne vrednosti deloval v petih letih od njegove uveljavitve. Poročilu bo po potrebi priložen tudi predlog za spremembo uredbe o sporih majhne vrednosti. Komisija bo v okviru posvetovanja pozvala k oddaji mnenj o sedanji uporabi postopka in o možnostih za njegovo izboljšavo. Zanima jo zlasti, ali bi bilo prag za zahtevke treba dvigniti nad 2 000 eurov, ali bi morali omogočiti elektronsko oddajanje pravnih dokumentov, ki se uporabljajo v postopku in ali bi postopek moral obravnavati tudi vprašanje sodnih taks.

Približno 20 % evropskih potrošnikov je v zadnjih 12 mesecih poročalo o težavah v zvezi z izdelkom, storitvijo, trgovci ali ponudniki na domačih trgih. Povprečni znesek izgube v posameznem primeru je ocenjen na 375 evrov. 60 % vprašanih potrošnikov je do zadovoljive rešitve prišlo neposredno s trgovcem, preostalih 40 % pa ni prejelo nadomestila, od tega se jih 25 % niti ni poskusilo pritožiti. Število potrošnikov, ki podjetja v primeru težav tožijo, je zelo nizko (2 % tistih, ki so imeli težave v zadnjih 12 mesecih). Mnogi se niso pritožili, ker je šlo za premajhne zneske (26 %) in ker so menili, da bi bil postopek v primerjavi z zneskom predrag (13 %) ali preveč dolgotrajen (12%).

Postopek v sporih majhne vrednosti je namenjen prav takim primerom, vendar ga ljudje žal še ne poznajo dobro in se zato premalo uporablja. Evropska komisija zato sodeluje z državami članicami, da bi skupaj povečale ozaveščenost o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti in zagotovile njegovo izvajanje. Komisija, sodni organi in evropski potrošniški centri tako na primer sodelujejo pri dejavnem spodbujanju uporabe postopka med potrošniki in sodniki.

Primer zgodbe o uspehu, ki kaže delovanje postopka v sporih majhne vrednosti

Avstrijski potrošnik je na nemškem spletnem mestu naročil obleko za deskanje. Zanjo je vnaprej plačal 228 eurov prek bančnega nakazila. Trgovec obleke ni nikoli dostavil niti ni povrnil zneska nakupa, zato je potrošnik začel evropski postopek v sporih majhne vrednosti. Avstrijsko sodišče v Linzu je odločilo v korist potrošnika, sodbo pa so izvršili nemški organi v Charlottenburgu. Potrošniku je bila nato cena nakupa povrnjena.

Ozadje

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti (Uredba (ES) št. 861/2007) naj bi s poenostavitvijo postopkov v civilnih in gospodarskih zadevah pri čezmejnih sporih majhne vrednosti ter z zmanjšanjem stroškov izboljšal dostop do pravnega varstva. Zasnovan je bil predvsem zato, da bi potrošnikom pomagal uveljavljati njihove pravice in jim zagotoviti dostop do pravnega varstva v čezmejnih zadevah. Mehanizem se je začel uporabljati 1. januarja 2009.

„Spori majhne vrednosti“ so spori, pri katerih zneski brez obresti, stroškov in izdatkov ne presegajo 2 000 eurov (ko pristojni organ prejme zahtevek). Sodba se izda v državi, v kateri ima potrošnik stalno prebivališče, ali v državi toženega podjetja, če se potrošnik tako odloči. Sodba ščiti procesne pravice potrošnika in je neposredno izvršljiva v državi stranke, ki je spor izgubila, in v kateri koli drugi državi EU. Postopek večinoma poteka pisno, ob uporabi vnaprej določenih obrazcev. Zastopanje po odvetniku ni potrebno.

Od leta 2013 bodo obrazce za spore majhne vrednosti lahko izpolnili potrošniki v sedmih poskusnih državah (Portugalska, Estonija, Francija, Nemčija, Nizozemska, Češka in Avstrija) in celotni sodni postopek izvedli prek spleta na portalu e-pravosodje. Elektronske različice standardnih obrazcev so že na voljo na spletu (v 22 uradnih jezikih EU).

Več informacij

Speech by Vice-President Reding at the European Consumer Summit 2013

SPEECH/13/237

Evropska komisija – postopek v sporih majhne vrednosti

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm.

Portal e-pravosodje – obrazci za spore majhne vrednosti

https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&plang=sl.

Poročila evropskih potrošniških centrov

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm.

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar