Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 maart 2013

Commissie wil informatie verzamelen om rechtsmiddelen van consumenten in grensoverschrijdende geschillen te verbeteren

De Europese Commissie is vandaag een publieke raadpleging gestart over de manier waarop in kleinschalige grensoverschrijdende geschillen de toegang tot de rechter kan worden verbeterd voor consumenten en kleine ondernemingen. De Europese procedure voor geringe vorderingen is een goedkope en gemakkelijke manier om grensoverschrijdende geschillen over bedragen van minder dan 2000 euro zonder ingewikkelde gerechtelijke procedures op te lossen. De procedure kan worden gebruikt in zaken waarin consumenten verhaal willen halen, bijvoorbeeld omdat in een ander EU‑land bestelde goederen niet worden geleverd. Maar uit een verslag van vorig jaar van het netwerk van Europese consumentencentra is gebleken dat deze gebruiksvriendelijke procedure nog niet erg bekend is en nog niet vaak wordt gebruikt (IP/12/985). De Europese Commissie wil nu informatie verzamelen bij de consumenten, de ondernemingen en het grote publiek over de manier waarop de procedure voor geringe vorderingen vandaag werkt en hoe de procedure zou kunnen worden verbeterd, vereenvoudigd of gemoderniseerd. Het doel is ervoor te zorgen dat er meer vertrouwen komt in winkelen over de grenzen, zodat de consumenten en de ondernemingen volop van de eengemaakte markt van Europa kunnen profiteren.

Vicevoorzitter Viviane Reding, de EU-commissaris voor Justitie: „Door over de grenzen naar koopjes te zoeken, kunnen de consumenten goede zaken doen in de eengemaakte markt van de EU. Dankzij het internet is het heel gemakkelijk geworden om naar koopjes te zoeken. Maar soms kan er iets fout lopen: er kan zich een probleem voordoen met de goederen of met de levering. Om moeilijke, dure en tijdrovende gerechtelijke procedures te vermijden, maakt de Europese Unie de toegang tot de rechter eenvoudiger voor de consumenten in Europa, zodat zij hun rechten daadwerkelijk kunnen uitoefenen.

De vandaag gestarte raadpleging duurt tot 10 juni 2013. Daarna zal de Commissie de ontvangen bijdragen beoordelen. Voor het einde van het jaar zal de Commissie een verslag indienen over de werking van de procedure voor geringe vorderingen na de eerste vijf jaar. Het verslag zal zo nodig vergezeld gaan van voorstellen tot wijziging van de verordening. In de raadpleging worden vragen gesteld over de manier waarop de procedure voor geringe vorderingen momenteel wordt gebruikt en hoe de procedure kan worden verbeterd: moet bv. het plafond voor vorderingen naar een hoger bedrag dan 2000 euro worden opgetrokken, moet het mogelijk zijn om de in de procedure gebruikte juridische documenten elektronisch te versturen, of moet de procedure de kwestie van de gerechtskosten regelen?

Ongeveer 20% van de Europese consumenten op de binnenlandse markten meldt dat zij in de voorbije 12 maanden een probleem hebben gehad met een goed, een dienst, een verkoper of een dienstverrichter. Het verlies werd gemiddeld op 375 euro geraamd. 60% van de ondervraagde consumenten kon onmiddellijk met de handelaar een bevredigende oplossing vinden, maar de overige 40% kon geen verhaal halen, en 25% daarvan probeerde zelfs geen klacht in te dienen. Maar zeer weinig consumenten dagen in geval van een probleem de betrokken onderneming voor de rechter (ongeveer 2% van degenen die in de voorbije 12 maanden een probleem hadden). Velen zeiden dat zij geen klacht indienden omdat het om een te laag bedrag ging (26%), omdat de procedure te duur zou zijn ten opzichte van het betrokken bedrag (13%) of omdat de zaak te lang zou aanslepen (12%).

Juist voor dat soort zaken is de procedure voor geringe vorderingen ingevoerd. De procedure is echter niet erg bekend en wordt niet vaak gebruikt. De Europese Commissie werkt daarom met de lidstaten samen om de procedure voor geringe vorderingen meer bekendheid te geven en de tenuitvoerlegging te garanderen. Zij werkt bijvoorbeeld samen met de justitiële autoriteiten en de Europese consumentencentra om de procedure actief te promoten bij de consumenten en de rechters.

Een succesverhaal van de procedure voor geringe vorderingen in de praktijk

Een Oostenrijkse consument bestelde surfkleding op een Duitse website. Hij schreef vooraf 228 euro over. De winkel leverde de kleding niet en betaalde evenmin de prijs terug. De consument startte derhalve een Europese procedure voor geringe vorderingen. De Oostenrijkse rechtbank in Linz gaf de consument gelijk en die uitspraak werd door de Duitse autoriteiten in Charlottenburg ten uitvoer gelegd. De consument kreeg de prijs terugbetaald.

Achtergrond

De Europese procedure voor geringe vorderingen (Verordening (EG) nr. 861/2007) beoogt de toegang tot de rechter te verbeteren door het eenvoudiger te maken om een geschil over een geringe vordering in burgerlijke en handelszaken grensoverschrijdend te behandelen, en de kosten te verminderen. De procedure werd speciaal ontworpen om de consumenten te helpen hun rechten te handhaven en de toegang tot de rechter te garanderen in grensoverschrijdende zaken. Het mechanisme trad voor het eerst in werking op 1 januari 2009.

Geringe vorderingen” zijn geschillen over een bedrag van minder dan 2000 euro, los van rente, uitgaven en kosten (op het ogenblik waarop het vorderingformulier bij de bevoegde rechtbank wordt ingediend). De uitspraak wordt gedaan in het land waar de consument woont, of in het land van de tegenpartij als de consument dat verkiest. De procedurele rechten van de consument worden beschermd en de uitspraak kan direct ten uitvoer worden gelegd in het land van de verliezende partij en in alle andere EU‑landen. De procedure wordt grotendeels schriftelijk gevoerd met behulp van standaardformulieren. Vertegenwoordiging door een advocaat is niet nodig.

Vanaf 2013 zullen consumenten in zeven proeflanden (Portugal, Estland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Tsjechië en Oostenrijk) de formulieren inzake geringe vorderingen online kunnen invullen en de volledige gerechtelijke procedure online kunnen voeren via het Europees e-justitieportaal. Online zijn er al elektronische versies van de standaardformulieren beschikbaar (in 22 officiële EU‑talen).

Voor meer informative

Speech by Vice-President Reding at the European Consumer Summit 2013

SPEECH/13/237

Europese Commissie – Procedure voor geringe vorderingen

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm

e-Justice portal – Formulieren voor geringe vorderingen

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do

Verslag van het netwerk van Europese consumentencentra

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar