Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 19. martā

Komisija vēlas uzklausīt viedokļus par to, kā uzlabot patērētāju tiesību aizsardzību pārrobežu prasību lietās

Eiropas Komisija šodien sāka sabiedrisko apspriešanu par to, kā uzlabot patērētāju un mazo uzņēmumu piekļuvi tiesu iestādēm maza apmēra pārrobežu strīdos. Eiropas procedūra maza apmēra prasībām sniedz iespēju lēti un viegli bez sarežģītām juridiskām procedūrām atrisināt pārrobežu strīdus, kuros iesaistītās summas nepārsniedz 2000 eiro. To var izmantot gadījumos, kad patērētājiem nepieciešams panākt viņu tiesību izpildi, piemēram, ja nav piegādātas preces, kas pasūtītas citā ES valstī. Taču Eiropas patērētāju centru tīkla pagājušā gada ziņojumā tika secināts, ka šī lietotājiem ērtā procedūra vēl nav plaši zināma un tiek izmantota diezgan reti (IP/12/985). Eiropas Komisija vēlas uzklausīt patērētāju, uzņēmumu un plašas sabiedrības viedokli par to, kā pašlaik darbojas procedūra maza apmēra prasībām un kā to varētu uzlabot, vienkāršot vai modernizēt. Tas tiek darīts ar nolūku vairot paļāvību pārrobežu iepirkšanās gadījumos, palīdzot patērētājiem un uzņēmumiem pilnībā izmantot Eiropas Vienotā tirgus iespējas.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga teica: „Izdevīgāko pārrobežu darījumu meklēšana ir veids, kā patērētāji var atrast "visizdevīgākos piedāvājumus" ES vienotajā tirgū. Iepirkšanās internetā atvieglo šo darījumu pieejamību. Taču reizēm var gadīties kļūmes – problēmas var rasties ar pašām precēm vai to piegādi. Lai izvairītos no sarežģītas, dārgas un laikietilpīgas tiesvedības, Eiropas Savienība atvieglo strīdu risināšanu patērētājiem Eiropā, lai viņi varētu faktiski panākt savu tiesību izpildi.”

Šodien sāktā apspriešana ilgs līdz 2013. gada 10. jūnijam, un pēc tam Komisija izvērtēs saņemtos viedokļus. Līdz 2013. gada beigām Komisija sniegs ziņojumu par to, kā procedūra maza apmēra prasībām darbojas pēc pirmajiem pieciem gadiem. Ziņojumam vajadzības gadījumā tiks pievienots priekšlikums pārskatīt Maza apmēra prasību regulu. Apspriešanās laikā tiks lūgts viedoklis par to, kā pašlaik tiek izmantota procedūra maza apmēra prasībām un kā to var uzlabot, šajā sakarā uzdodot tādus jautājumus kā, piemēram, vai maksimālo summu vajadzētu palielināt virs 2000 eiro, vai vajadzētu būt iespējai procedūrā izmantotos dokumentus nosūtīt elektroniski, vai procedūras ietvaros būtu jāregulē tiesas izdevumi.

Apmēram 20 % Eiropas patērētāju norādījuši, ka viņiem pēdējo 12 mēnešu laikā iekšzemes tirgū bijušas problēmas ar preci, tās pārdevēju, pakalpojumu vai tā sniedzēju. Vidējais aplēstais zaudējumu apmērs ir 375 eiro, rēķinot uz vienu gadījumu. 60 % no aptaujātajiem patērētājiem bija vienojušies par apmierinošu risinājumu tieši ar pārdevēju, bet pārējie 40 % nesaņēma nekādu atlīdzību, un 25 % no tiem pat nemēģināja sūdzēties. To patērētāju skaits, kuri problēmu gadījumā ierosina tiesvedību pret uzņēmumu, ir ārkārtīgi zems – tikai 2 % no visiem patērētājiem, kuriem pēdējo 12 mēnešu laikā bija radušās problēmas. Daudzi paskaidroja, ka viņi nav cēluši prasību, jo attiecīgās summas bijušas pārāk mazas (26 %), viņuprāt, procedūra būtu pārāk dārga salīdzinājumā ar atgūstamo summu (13 %) vai arī tā būtu pārāk laikietilpīga.

Procedūra maza apmēra prasībām attiecas tieši uz šādiem gadījumiem. Taču tā vēl aizvien nav plaši zināma un tiek izmantota diezgan reti. Tādēļ Eiropas Komisija strādā ar dalībvalstīm, lai uzlabotu informētību par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un nodrošinātu tās izpildi. Piemēram, tā strādā ar tiesu iestādēm un Eiropas patērētāju centriem, lai aktīvi popularizētu procedūru patērētāju un tiesnešu vidū.

Labs piemērs tam, kā darbojas procedūra maza apmēra prasībām

Austrijas patērētājs pasūtīja sērfošanas apģērbu interneta veikalā Vācijā. Viņš ar bankas pārskaitījumu samaksāja 228 eiro. Pārdevējs viņam šo apģērbu nepiegādāja un neatlīdzināja pirkuma summu. Tādēļ patērētājs uzsāka Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Austrijas tiesa Lincā pieņēma patērētājam labvēlīgu spriedumu, kuru Vācijas iestādes Šarlotenburgā izpildīja. Patērētājam tika atmaksāta pirkuma summa.

Vispārīga informācija

Eiropas procedūras maza apmēra prasībām (Regula (EK) Nr. 861/2007) mērķis ir pārrobežu lietās vienkāršot maza apmēra prasību tiesvedību civillietās un komerclietās, kā arī mazināt izmaksas. Tā tika īpaši iecerēta, lai palīdzētu patērētājiem panākt savu tiesību izpildi un nodrošinātu piekļuvi tiesu iestādēm pārrobežu lietās. Šo mehānismu sāka piemērot no 2009. gada 1. janvāra.

"Maza apmēra prasības" ir gadījumi, kad pieteikuma veidlapas saņemšanas brīdī kompetentajā tiesā prasījuma summa nepārsniedz 2000 eiro, neieskaitot procentus, izdevumus un citas izmaksas. Pēc patērētāja izvēles spriedumu pasludina patērētāja dzīvesvietas valstī vai atbildētāja uzņēmuma valstī. Tas aizsargā patērētāja procesuālās tiesības un ir tieši izpildāms zaudētājas puses valstī un jebkurā citā ES dalībvalstī. Procedūra galvenokārt tiek veikta rakstveidā, izmantojot iepriekš sagatavotas veidlapas. Jurista īstenota pārstāvība nav nepieciešama.

Sākot no 2013. gada, izmēģinājuma projekta ietvaros patērētāji septiņās valstīs (Portugālē, Igaunijā, Francijā, Vācijā, Nīderlandē, Čehijā un Austrijā) varēs aizpildīt maza apmēra prasību veidlapas un visu tiesas procedūru veikt internetā, izmantojot e-tiesiskuma portālu. Standarta veidlapas jau ir elektroniski pieejamas tiešsaistē 22 oficiālajās ES valodās.

Sīkāka informācija

Speech by Vice-President Reding at the European Consumer Summit 2013

SPEECH/13/237

Eiropas Komisija - Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm

Eiropas e-tiesiskuma portāls – maza apmēra prasību veidlapas

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do

EEC ziņojums

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar