Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. kovo 19 d., Briuselis

Komisija siekia sužinoti nuomones, kaip geriau ginti vartotojų teises tarpvalstybinių ieškinių atvejais

Šiandien Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl geresnių vartotojų ir mažųjų įmonių galimybių kreiptis į teismą kilus nedidelio masto tarpvalstybiniams ginčams. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra yra pigus ir paprastas būdas be sudėtingų teisinių procedūrų išspręsti tarpvalstybinio pobūdžio ginčus, kurių sumos neviršija 2 000 EUR. Ji gali būti taikoma tais atvejais, kai vartotojams tenka ginti savo teises, pvz., negavus kitoje ES šalyje užsakytų prekių. Tačiau praėjusių metų Europos vartotojų centrų tinklo ataskaitoje nustatyta, kad ši vartotojui patogi procedūra nėra plačiai žinoma ir naudojama nepakankamai (IP/12/985). Europos Komisija siekia sužinoti vartotojų, verslo ir visuomenės nuomonę apie ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, t. y. kaip ji taikoma šiuo metu ir kaip ją būtų galima patobulinti, supaprastinti ar modernizuoti. Taip siekiama padidinti pasitikėjimą tarpvalstybiniu pirkimu ir padėti vartotojams ir verslui visapusiškai pasinaudoti Europos bendrąja rinka.

Už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding teigė: Ieškodami kitose ES valstybėse vartotojai siekia įsigyti norimą prekę mažiausia kaina ES bendrojoje rinkoje. Internetu įsigyti pigesnių prekių dar lengviau. Tačiau kartais dėl pačių prekių arba jų pristatymo gali kilti problemų. Kad būtų išvengta sudėtingų, brangių ir ilgai trunkančių teisinių procedūrų, Europos Sąjunga savo vartotojams sudaro palankias sąlygas siekti teisingumo ir veiksmingai naudotis savo teisėmis.“

Šiandien pradedamos konsultacijos vyks iki 2013 m. birželio 10 d., paskui Komisija įvertins gautą informaciją. Iki 2013 m. pabaigos Komisija pateiks Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taikymo pirmuosius penkerius metus ataskaitą. Jei reikės, prie ataskaitos bus pridėtas pasiūlymas persvarstyti ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros reglamentą. Konsultuojantis siekiama sužinoti, kaip ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra yra taikoma šiuo metu ir kaip ją būtų galima patobulinti, teiraujamasi, ar reikėtų ieškinių sumos ribą padaryti didesnę nei 2 000 EUR, ar reikėtų sudaryti galimybę procedūrai reikalingus teisinius dokumentus pateikti elektroniniu būdu, ar taikant procedūrą reikėtų atsižvelgti į teismo išlaidas.

Apie 20 proc. Europos vartotojų teigia per pastaruosius 12 mėnesių savo šalies rinkoje turėję kokių nors problemų dėl prekės, paslaugos, prekiautojo ar paslaugų teikėjo. Vidutiniški vieno tokio atvejo nuostoliai – 375 EUR. 60 proc. apklaustų vartotojų teigė išsprendę problemas su pačiais prekiautojais, tačiau kiti 40 proc. sumokėtų pinigų neatgavo, o 25 proc. iš jų net nemėgino skųstis. Iš problemas patyrusių vartotojų į teismą įmones paduoda labai nedaug (tik 2 proc. tų, kurie per pastaruosius 12 mėnesių patyrė problemų). Dauguma teigė nepateikę skundo todėl, kad sandorio suma buvo per maža (26 proc.), kad procedūra bus per brangi, palyginti prarasta suma (13 proc.), ar kad užtruks per ilgai (12 proc.)

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra nustatyta būtent tokiems atvejams. Tačiau ši procedūra dar nėra gerai žinoma ir naudojama nepakankamai. Todėl Europos Komisija bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, siekdama plačiau skleisti informaciją apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą ir užtikrinti įgyvendinimą. Pavyzdžiui, drauge su teisminėmis institucijomis ir Europos vartotojų centrais ji aktyviai skatina vartotojus ir teisėjus naudotis procedūra.

Sėkmingo ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taikymo pavyzdys

Vartotojas iš Austrijos vokiškoje interneto svetainėje užsisakė banglentininko aprangą. Jis banko pavedimu iš anksto sumokėjo 228 EUR, tačiau aprangos negavo, o prekiautojas už prekę sumokėtų pinigų negrąžino. Todėl vartotojas pradėjo Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Austrijos Linco teismas priėmė vartotojui palankų sprendimą, kurio vykdymą užtikrino Vokietijos valdžios institucijos Šarlotenburge. Vartotojui buvo grąžinti už pirkinį sumokėti pinigai.

Pagrindiniai faktai

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra (Reglamentas (EB) Nr. 861/2007) siekiama sudaryti geresnes galimybes pasinaudoti teise kreiptis į teismą – supaprastinti ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimą tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse ir komercinėse bylose ir sumažinti išlaidas. Ji parengta visų pirma siekiant padėti vartotojams apginti savo teises ir užtikrinti galimybę kreiptis į teismą tarptautinio pobūdžio bylose. Priemonė pradėta taikyti 2009 m. sausio 1 d.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų – bylos, kurių ieškinio suma, neskaičiuojant palūkanų, išlaidų ir sąnaudų, neviršija 2 000 EUR (tuo metu, kai kompetentingas teismas gauna užpildytą ieškinio formą). Sprendimas priimamas vartotojo šalyje arba, jei vartotojas pageidauja, atsakovo šalyje. Šiuo sprendimu užtikrinama procesinių teisių apsauga, jis tampa tiesiogiai taikomas pralaimėjusios pusės šalyje ir bet kurioje kitoje ES valstybėje narėje. Procedūra iš esmės vykdoma raštu, naudojant nustatytas formas. Advokatas nėra privalomas.

Nuo 2013 m. vartotojai 7 bandomosiose šalyse (Portugalijoje, Estijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Čekijoje ir Austrijoje) turės galimybę užpildyti ieškinių dėl nedidelių sumų formas ir kreiptis į teismą internetu e. teisingumo portale. Elektroninio formato standartinės formos 22 oficialiomis ES kalbomis jau pateiktos internete.

Daugiau informacijos

Speech by Vice-President Reding at the European Consumer Summit 2013

SPEECH/13/237

Europos Komisija. Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm

E. teisingumo portalas. Ieškinių dėl nedidelių sumų formos

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-lt.do

Europos vartotojų centrų ataskaita

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Asmenys ryšiams :

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56


Side Bar