Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. március 19.

A Bizottság észrevételeket vár a határokon átnyúló követelések esetében a fogyasztókat megillető jogorvoslatok javítása kapcsán

Az Európai Bizottság a mai napon nyilvános konzultációt indított arról, hogy a kis értékű követeléseket érintő, határokon átnyúló vitákban hogyan lehetne javítani az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést a fogyasztók, valamint a kisvállalkozások számára. A kis értékű követelések európai eljárása összetett jogi eljárások nélküli, olcsó és egyszerű módot kínál a 2 000 eurónál alacsonyabb összeget érintő, határokon átnyúló viták rendezésére. Az eljárás olyan ügyekben vehető igénybe, amelyekben a fogyasztónak például egy másik uniós tagállamból megrendelt áru leszállításának elmaradása miatt kell érvényesítenie jogait. Az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának tavalyi jelentése azonban arra a megállapításra jutott, hogy ezt a felhasználóbarát eljárást egyelőre kevesen ismerik, és ritkán veszik igénybe (IP/12/985). Az Európai Bizottság ezúttal arra vonatkozóan vár észrevételeket a fogyasztóktól, a vállalkozásoktól és a közvéleménytől, hogy a kis értékű követelések eljárása jelenleg hogyan érvényesül, és hogyan lehetne javítani, egyszerűsíteni vagy korszerűsíteni. A cél a más tagállamokban történő vásárlásba vetett bizalom javítása, valamint a fogyasztók és a vállalkozások segítése az európai egységes piac nyújtotta lehetőségek teljes kihasználásában.

Viviane Reding, a Bizottság alelnöke és uniós jogérvényesülési biztos a következőket nyilatkozta: „A határokon átnyúló vásárlás lehetőséget ad a fogyasztóknak arra, hogy az EU egységes piacán a lehető legjobb üzletet kössék. Az online vásárlás révén ez még könnyebben megvalósítható. Ugyanakkor néha problémák adódhatnak: gond lehet például a vásárolt termékekkel vagy a szállítással. A bonyolult, költséges és időigényes jogi eljárások elkerülése érdekében az Európai Unió megkönnyíti az európai fogyasztók igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését, hogy a fogyasztók ténylegesen érvényesíteni tudják jogaikat.”

A mai napon indított konzultáció 2013. június 10-ig tart, azt követően a Bizottság értékelni fogja a beérkezett észrevételeket. A Bizottság ezután még 2013 vége előtt újabb jelentést fog közzétenni arról, hogy a kis értékű követelések eljárása hogyan érvényesül öt évvel az eljárás létrehozása után. A jelentéshez szükség esetén a kis értékű követelésekről szóló rendelet felülvizsgálatára irányuló javaslat fog kapcsolódni. A konzultáció során azzal kapcsolatban tehetők észrevételek, hogy jelenleg hogyan érvényesül a kis értékű követelések eljárása, és hogyan lehet azon javítani. Ennek felmérése olyan kérdések segítségével történik, hogy indokolt-e például 2 000 eurónál magasabbra emelni a követelések összeghatárát, elektronikusan is beküldhető jogi dokumentumokat használni az eljárásban, vagy az eljárás során foglalkozni a bírósági illetékek kérdésével.

Az európai fogyasztók közel 20%-a számolt be arról, hogy az elmúlt 12 hónap folyamán a hazai piacon valamilyen problémával szembesült egy termék, szolgáltatás, kiskereskedő vagy szolgáltató kapcsán. A veszteségek becsült átlagos értéke esetenként 375 EUR. A megkérdezett fogyasztók 60%-a jutott kielégítő megoldásra közvetlenül a kereskedővel, ugyanakkor a fennmaradó 40% semmilyen jogorvoslatban nem részesült, 25%-uk pedig még csak meg sem próbált panaszt tenni. Nagyon alacsony azon fogyasztók száma, akik probléma esetén bírósági eljárást indítanak az érintett vállalkozás ellen (az elmúlt 12 hónapban problémát tapasztalt fogyasztóknak mindössze 2%-a). Sokan nyilatkoztak úgy, hogy azért nem tettek panaszt, mert túl alacsony összegről volt szó (26%), vagy az érintett összeghez képest túl magasnak gondolták az eljárás költségeit (13%), vagy túl hosszúnak magát az eljárást (12%).

A kis értékű követelések eljárását éppen az ilyen ügyek rendezésére hozták létre. Az eljárást azonban még nem ismerik széles körben, és ritkán veszik igénybe. Ezért az Európai Bizottság együttműködik a tagállamokkal a kis értékű követelések európai eljárásával kapcsolatos ismeretek bővítése, valamint a végrehajtás biztosítása érdekében. Együttműködik például a bíróságokkal és az Európai Fogyasztói Központokkal annak érdekében, hogy a fogyasztók és a bírók körében tevékenyen népszerűsítsék az eljárást.

A kis értékű követelések eljárásának működését bemutató sikertörténet

Egy osztrák fogyasztó szörfruhákat rendelt egy német weboldalról. 228 eurót fizetett ki előre, banki átutalással. A kereskedő azonban sosem szállította le a ruhákat, és a vételárat sem térítette vissza. A fogyasztó ezért megindította a kis értékű követelések európai eljárását. Az illetékes osztrák bíróság Linzben a fogyasztó számára kedvező ítéletet hozott, amelyet a charlottenburgi német hatóságok végrehajtottak. A fogyasztó ezt követően visszakapta a vételárat.

Előzmények

A kis értékű követelések európai eljárása (861/2007/EK rendelet) az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést kívánja javítani azáltal, hogy egyszerűsíti a kis értékű követeléseket érintő polgári vagy kereskedelmi ügyekben felmerülő, határokon átnyúló jogvitákat, illetve csökkenti a velük járó költségeket. Kialakításának kifejezett célja volt a határokon átnyúló ügyekben a fogyasztók segítése jogaik érvényesítése terén, valamint az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása. A mechanizmust 2009. január 1-jétől alkalmazzák.

„Kis értékű követelések” alatt olyan esetek értendők, amelyeknél a követelés értéke a keresetlevél hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság általi kézhezvételekor nem haladja meg a 2 000 EUR összeget, az összes kamat, kiadás és költség nélkül. Az ítéletet a bíróság a fogyasztó állandó lakóhelye szerinti országban hozza meg, illetve amennyiben a fogyasztó úgy dönt, az alperes vállalkozás országában. Az ítélet védi a fogyasztó eljárási jogait, és a vesztes fél országában, és bármely más uniós országban is közvetlenül végrehajtható. Az eljárást többnyire írásos formában, meghatározott formanyomtatványok felhasználásával folytatják le. Az ügyvédi képviselet nem kötelező.

2013-tól kezdődően a fogyasztók hét kísérleti országban (Portugália, Észtország, Franciaország, Németország, Hollandia, Cseh Köztársaság és Ausztria) az e-igazságügyi portálon keresztül, online tölthetik majd ki a kis követelésekre irányuló formanyomtatványokat, és folytathatják le a teljes bírósági eljárást. Az egységes formanyomtatványok elektronikus változata már online elérhető (az EU 22 hivatalos nyelvén).

További információk

Speech by Vice-President Reding at the European Consumer Summit 2013

SPEECH/13/237

Európai Bizottság – kis értékű követelések eljárása

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm

e-igazságügyi portál – A kis értékű követelések eljárásához szükséges formanyomtatványok

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-hu.do

Az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának jelentése

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar