Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19. maaliskuuta 2013

Komissio haluaa parantaa kuluttajien oikeussuojaa rajat ylittävissä riita-asioissa

Euroopan komissio on käynnistänyt tänään julkisen kuulemiskierroksen tavoista, joilla parannetaan kuluttajien ja pienyritysten oikeussuojaa rahalliselta arvoltaan vähäisissä valtioiden rajat ylittävissä riita-asioissa. Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely tarjoaa edullisen ja yksinkertaisen tavan ratkaista rajat ylittävät riita-asiat, joissa on kyse enintään 2 000 euron summista, ilman monimutkaisia oikeudenkäyntejä. Menettelyä voidaan käyttää tapauksissa, joissa esimerkiksi toisesta EU-maasta tilatut tavarat jäävät toimittamatta. Euroopan kuluttajakeskusten verkoston viime vuonna laatimassa raportissa kuitenkin todetaan, että tämä käyttäjäystävällinen menettely tunnetaan huonosti ja että sitä käytetään liian vähän (IP/12/985). Euroopan komissio haluaa nyt kuulla kuluttajien, yritysten ja kansalaisten mielipiteitä siitä, kuinka vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely toimii nykyään ja kuinka sitä voitaisiin parantaa, yksinkertaistaa tai nykyaikaistaa. Tavoitteena on parantaa luottamusta rajat ylittäviin ostoksiin sekä auttaa kuluttajia ja yrityksiä hyödyntämään täysimääräisesti Euroopan sisämarkkinoita.

”Etsimällä hyviä tarjouksia muista jäsenvaltioista kuluttajat voivat tehdä ostoksia mahdollisimman edullisella hinnalla EU:n sisämarkkinoilla. Kaupankäynti verkossa tuo edulliset kohteet entistä paremmin saataville. Joskus asiat voivat kuitenkin mennä pieleen. Tavarat eivät ehkä ole toivotunlaisia tai toimituksissa on ongelmia. Euroopan unioni helpottaa eurooppalaisten kuluttajien oikeussuojakeinojen käyttöä, jotta vältetään hankalat, kalliit ja aikaa vievät oikeudelliset menettelyt”, komission varapuheenjohtaja ja oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding sanoi kuulemisen käynnistämisen yhteydessä.

Tänään käynnistetty kuulemiskierros päättyy 10. kesäkuuta 2013, minkä jälkeen komissio arvioi saadut vastaukset. Tämän jälkeen komissio laatii kertomuksen vuoden 2013 loppuun mennessä siitä, miten vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely toimii viiden vuoden kokemusten perusteella. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotus, jolla tarkistetaan vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä koskevaa asetusta. Kuulemiskierroksen aikana pyydetään palautetta siitä, miten vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä käytetään nykyään ja kuinka sitä voitaisiin parantaa. Tarkoitus on muun muassa selvittää, olisiko vaatimuksiin sovellettava raja-arvo nostettava yli 2 000 euroon, pitäisikö menettelyssä käytettävät oikeudelliset asiakirjat voida lähettää sähköisesti ja pitäisikö menettelyn yhteydessä tarkastella oikeudenkäyntimaksuja.

Noin 20 prosenttia haastatelluista eurooppalaisista kuluttajista ilmoitti tavaraan, palveluun, vähittäismyyjään tai palveluntarjoajaan liittyvistä ongelmista kotimaanmarkkinoilla viimeisten 12 kuukauden aikana. Tappioiden arvioitu keskimääräinen arvo on 375 euroa tapausta kohden. Haastatelluista kuluttajista 60 prosenttia löysi tyydyttävän ratkaisun suoraan kauppiaan kanssa, mutta loput 40 prosenttia ei löytänyt minkäänlaista ratkaisua. Näistä 25 prosenttia ei edes yrittänyt valittaa. Vain hyvin pieni osa ongelmia kohdanneista kuluttajista vie asian tuomioistuimeen (2 prosenttia niistä, joilla oli ongelmia viimeisten 12 kuukauden aikana). Monet kertoivat jättäneensä valittamatta, koska kyse oli liian pienistä summista (26 prosenttia), koska menettelyn katsottiin olevan liian kallis suhteessa ostoksen arvoon (13 prosenttia) tai koska menettely veisi liian kauan (12 prosenttia).

Vähäisiä vaateita koskeva menettely on olemassa juuri tällaisia tapauksia varten, mutta koska se tunnetaan vielä huonosti, Euroopan komissio pyrkii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa lisäämään menettelyn tunnettuutta ja varmistamaan sen täytäntöönpanon. Komissio tekee esimerkiksi yhteistyötä tuomioistuinten ja eurooppalaisten kuluttajaneuvontakeskusten kanssa edistääkseen menettelyn käyttöä kuluttajien ja tuomarien keskuudessa.

Menestystarina menettelyn toimivuudesta

Itävaltalainen kuluttaja tilasi surffausasusteita saksalaiselta verkkosivustolta. Hän maksoi ennakkoon pankkisiirtona 228 euroa. Kauppias ei koskaan toimittanut asusteita eikä korvannut ostohintaa. Kuluttaja käynnisti Saksassa toimivan Euroopan kuluttajakeskuksen neuvosta eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn. Toimivaltainen itävaltalainen tuomioistuin Linzissä antoi kuluttajan kannalta myönteisen tuomion, jonka Saksan viranomaiset Charlottenburgissa panivat täytäntöön. Tämän jälkeen kuluttaja sai maksamansa summan takaisin.

Tausta

Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn (asetus (EY) N:o 861/2007) tarkoitus on parantaa oikeussuojan saatavuutta yksinkertaistamalla vähäisiä vaatimuksia koskevia oikeudenkäyntejä valtioiden rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa ja alentamalla kuluja. Sillä pyritään erityisesti auttamaan kuluttajia käyttämään oikeuksiaan ja varmistamaan oikeussuojan saatavuus rajat ylittävissä tapauksissa. Menettelyä alettiin soveltaa 1. tammikuuta 2009.

”Vähäiset vaatimukset” ovat tapauksia, joissa on kyse enintään 2 000 euron suuruisista summista, korkoja, kuluja ja muita kustannuksia lukuun ottamatta (sillä hetkellä, kun toimivaltainen tuomioistuin vastaanottaa vaatimuslomakkeen). Tuomio annetaan kuluttajan asuinmaassa tai vastaajana toimivan yrityksen maassa, jos kuluttaja näin haluaa. Näin suojellaan kuluttajan prosessuaalisia oikeuksia, ja tuomiosta tulee suoraan täytäntöönpanokelpoinen hävinneen osapuolen maassa ja missä tahansa muussa EU-maassa. Menettely tapahtuu enimmäkseen kirjallisesti käyttäen asiaan tarkoitettuja lomakkeita. Asianajajaa ei tarvitse käyttää.

Vuodesta 2013 alkaen kuluttajat seitsemässä pilottimaassa (Alankomaat, Itävalta, Portugali, Ranska, Saksa, Tšekki ja Viro) voivat täyttää vähäisiä vaatimuksia koskevat lomakkeet ja toteuttaa koko oikeudenkäyntimenettelyn verkossa e-Justice -portaalin kautta. Vakiolomakkeiden sähköiset versiot ovat jo saatavilla verkossa EU:n 22 virallisella kielellä.

Lisätietoja

Speech by Vice-President Reding at the European Consumer Summit 2013

SPEECH/13/237

Euroopan komissio – Vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm

Oikeusportaali – Vähäisten vaatimusten lomakkeet

Euroopan kuluttajakeskusten raportti:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82.

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56.


Side Bar