Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. március 19.

Környezetvédelem: A Bizottság segítséget nyújt a tagállamoknak, hogy tartani tudják a fenntartható hulladékgazdálkodásra vonatkozó terveket

Minden egyes európai polgár évente több mint 500 kg települési hulladékot termel, aminek több mint egyharmada közvetlenül hulladéklerakóba kerül. Míg egyes tagállamok a települési hulladék közel 60%-át újrahasznosítva vagy komposztálva produktív célokra tudják felhasználni ezeket az erőforrásokat, más tagállamok küszködnek a hulladékgazdálkodással. Janez Potočnik környezetvédelmi biztos a mai napon magas szintű szemináriumon vesz részt Brüsszelben, hogy segítséget nyújtson azoknak a tagállamoknak, amelyek lemaradtak a fenntartható hulladékgazdálkodási gyakorlatok terén. A cél: segítséget nyújtani hulladékgazdálkodási politikáik optimalizálásához gyakorlati ajánlásokat tartalmazó, testre szabott útitervek segítségével, a hulladékokkal kapcsolatos uniós jogszabályok hatékony végrehajtására összpontosítva. A szemináriumon Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Görögország, Olaszország, Litvánia, Lettország, Lengyelország, Románia és Szlovákia képviselői vettek részt. Ezzel párhuzamosan az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) mélyreható elemzést tett közzé az EU-ban a települési hulladékgazdálkodási politikák révén az elmúlt évtizedben elért eredményekről.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: „Sok tagállamban még mindig túlságosan elterjedt a hulladéklerakás, márpedig ez nincs összhangban Európa fokozottabb erőforrás-hatékonyságára irányuló erőfeszítéseinkkel. A hulladék eltemetésével értékes anyagok hatalmas mennyisége megy veszendőbe, és azt a lehetőséget is elszalasztjuk, hogy több munkahelyet teremtsünk és csökkentsük a hulladék emberi egészségre gyakorolt hatását. A jelenlegi gazdasági körülmények között meg kell találnunk a módját a hulladékgazdálkodás fejlesztésének, és fel is kell használnunk azt munkahelyteremtésre, egyben a természeti erőforrások fokozott igénybevételének enyhítésére.”

Noha az EU egész területén jelentős haladást sikerült elérni a hulladékgazdálkodást és a hulladékokra vonatkozó jogszabályok végrehajtását illetően, további előrelépésre van szükség a legtöbb tagállamban, ha ugyan nem mindegyikben.

Az útitervek arra helyezik a hangsúlyt, hogy a települési hulladékgazdálkodást olyan gazdasági eszközökkel kell javítani, mint például a hulladéklerakás és -égetés megadóztatása és tilalma, a gyártói felelősségi rendszerek, továbbá a hulladék keletkezése megelőzésének, valamint a hulladék újrafelhasználásának és újrafeldolgozásának ösztönzése (pl. „fizetés a kidobott mennyiség alapján” elvű rendszerek). Az útitervekben olyan egyéb ajánlások is szerepelnek, mint a nyomon követés és statisztikák fejlesztése, a szelektív hulladékgyűjtés fokozása, a jobb irányítás, a hulladékkezelési stratégiák modernizálása és a lakossági részvételt növelő intézkedések.

Azt is leszögezik, hogy a jövőbeni hulladékgazdálkodási beruházásoknak a megelőzést, az újrafelhasználást, az újrafeldolgozást és a komposztálást, azaz a hulladékokról szóló keretirányelvben meghatározott hulladékhierarchiában előnyben részesített lehetőségeket kell előtérbe helyezniük. Ez az ajánlás a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretet tükrözi, amelyben az uniós strukturális alapokra vonatkozó új előzetes feltételek előírják, hogy a finanszírozandó projekteknek összhangban kell lenniük a hulladékhierarchiával, és elő kell segíteniük, hogy a tagállamok elérjék a jogszabályban előírt uniós célkitűzéseket, mint például a települési hulladék 50%-ának újrafeldolgozására vonatkozó célkitűzést.

Következő lépések

A Bizottság további szemináriumok megtartását tervezi a többi tagállamban folyó települési hulladékgazdálkodásról, az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel együttműködve. A Bizottság részletesen elemezni fogja a nemzeti hulladékgazdálkodási terveket és hulladékmegelőzési programokat, amelyeket a tagállamoknak 2013 decemberéig kellett véglegesíteni és a Bizottság számára megküldeni.

A hulladékokkal kapcsolatos uniós jogszabályokban előírt, jogilag kötelező erejű kiemelt célok 2014 végéig elvégzendő felülvizsgálata már elkezdődött. A felülvizsgálat eredményeként a jelenlegi célszámok növelését célzó javaslatok születhetnek az erőforrás-hatékonyság növelése érdekében.

Előzmények

A Bizottság 2012 augusztusában a tagállamok által a települési hulladékgazdálkodás terén elért teljesítményt értékelő eredménytáblát tett közzé. A fő kihívások a következők: a hulladéklerakás túlzott alkalmazása (akár 95%-ban), a kiforratlan szelektív hulladékgyűjtési rendszerek és az infrastruktúra hiánya miatt elégtelen (20%-nál alacsonyabb) újrafeldolgozási arányok, továbbá a hulladék keletkezése megelőzésének, valamint a hulladék újrafelhasználásának és újrafeldolgozásának elégtelen ösztönzése. Azok a tagállamok, amelyek a legjobban teljesítenek ezeken a területeken — Ausztria, Belgium, Dánia, Németország, Hollandia és Svédország — átfogó hulladékgyűjtő rendszerekkel rendelkeznek, a hulladék kevesebb mint 5%-át viszik hulladéklerakóba, és teljes mértékben igénybe veszik a hatékony hulladékgazdálkodást ösztönző gazdasági eszközöket. Ugyanakkor van még mit javítani, például azokban a tagállamokban, ahol a magas hulladékégetési arány akadályozhatja a jobb hulladékgazdálkodási lehetőségek, mint például az újrafelhasználás és az újrahasznosítás fejlesztését.

A hulladékokról szóló keretirányelv megállapította a hulladékkezelés hierarchiáját, és előnyben részesíti a megelőzést, az újrafelhasználást és az újrahasznosítást, az energetikai hasznosítással való elégetéssel, a hulladéklerakóban történő elhelyezéssel vagy legvégső esetben az energetikai hasznosítást mellőző elégetéssel szemben. Egy nemrég a Bizottság számára készített tanulmány becslése szerint a hulladékokkal kapcsolatos uniós jogszabályok teljes körű végrehajtása évi 72 milliárd euró megtakarítást eredményezne, az uniós hulladékgazdálkodási és -újrafeldolgozási ágazat éves forgalmát 42 milliárd euróval növelné, és 400 000 munkahelyet teremtene 2020-ig.

A szeminárium a jogszabályok betartásának ösztönzésére irányuló átfogó kezdeményezés része. Az eredménytábla 2012 augusztusában való közzétételét követően a Bizottság kétoldalú szemináriumokat tartott 2012 utolsó negyedévében, hogy jobban megismerje a helyzetet a tíz tagállamban, és nemzeti útiterveket dolgozzon ki a hulladékgazdálkodás javítását célzó konkrét lehetőségekkel.

További információk:

Útitervek az egyes tagállamok számára:

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség sajtóközleménye:

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/highest-recycling-rates-in-austria

A céladatok felülvizsgálata:

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Az Eurostat hulladékokkal kapcsolatos környezetvédelmiadat-központja (Environmental Data Centre on Waste):

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction

A Bizottság hulladékgazdálkodási honlapja:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Sajtóközlemény a zöld növekedésről: IP/12/18

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar