Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. marca 2013

Varnost v cestnem prometu: Evropska unija poroča o najnižjem številu smrtnih žrtev v cestnem prometu doslej in pripravlja strategijo o poškodbah

Število smrtnih žrtev v cestnem prometu v EU se je v letu 2012 zmanjšalo za devet odstotkov. Po najnovejših podatkih, ki jih je danes objavila Evropska komisija, je bilo število teh žrtev v državah članicah EU v letu 2012 najnižje, odkar se zbirajo podatki.

Siim Kallas, evropski komisar za promet, je dejal: "Leto 2012 je bilo z doslej najnižjim številom smrtnih žrtev v cestnem prometu prelomno za evropsko varnost v cestnem prometu. Devetodstotno zmanjšanje pomeni, da je bilo v preteklem letu rešenih 3 000 življenj. Takšni rezultati so izredno spodbudni. Še vedno pa vsak dan na evropskih cestah umre 75 ljudi, zato ne smemo počivati na lovorikah. Če želimo doseči ambiciozen cilj, ki smo si ga zastavili, torej leta 2020 prepoloviti število smrtnih žrtev na cestah v EU, moramo ta zagon ohraniti.

„Smrtne žrtve na cesti pa so le vrh ledene gore. Na vsako smrtno žrtev na evropskih cestah je deset oseb resno poškodovanih, med drugim s poškodbami možganov ali hrbtenjače. Zato potrebujemo strategijo za znižanje števila resnih poškodb v cestnem prometu povsod v EU.

Statistični podatki po posameznih državah (glej razpredelnico v nadaljevanju) kažejo, da se število smrtnih žrtev po EU še vedno precej razlikuje. Države z najnižjim številom smrtnih žrtev so še vedno Združeno kraljestvo, Švedska, Nizozemska in Danska, ki poročajo o 30 umrlih na milijon prebivalcev.

V primerjavi z nespodbudnimi podatki za leto 2011, ko se je napredek pri zmanjševanju števila smrtnih žrtev zmanjšal na dva odstotka, znižanje za devet odstotkov v letu 2012 pomeni, da so države članice spet na pravi poti k cilju prepolovitve smrtnih žrtev na cestah med letoma 2010 in 2020. Za dosego tega cilja je potrebno povprečno znižanje za približno sedem odstotkov.

Kljub splošnemu upadu smrtnih žrtev na cestah je najbolj zaskrbljujoč podatek statistike varnosti v cestnem prometu za leto 2011 velik porast števila umrlih izpostavljenih udeležencev, kot so pešci, motoristi in starejši. Sodeč po začasnih podatkih za leto 2012, se je število smrtnih žrtev med izpostavljenimi udeleženci v cestnem prometu v letu 2012 bistveno zmanjšalo.

Akcijski program EU za varnost v cestnem prometu za obdobje 2011–2020:

Evropski akcijski program za varnost v cestnem prometu 2011–2020 (glej MEMO/10/343) določa ambiciozne načrte za prepolovitev števila smrtnih žrtev na evropskih cestah v naslednjih desetih letih. Vsebuje predloge, usmerjene v izboljšanje vozil, infrastrukture in pravilnejše ravnanje udeležencev v cestnem prometu. Nedavne ključne pobude zajemajo:

od januarja 2013 novo vozniško dovoljenje EU s strožjimi pravili dostopa mladih do močnih motorjev;

nacionalne načrte za kazenski pregon, ki so jih predložile države članice in so bogat vir najboljših praks;

pravila čezmejnega kazenskega pregona za prometne prekrške, storjene v tujini (vožnja pod vplivom alkohola, prehitra vožnja), ki veljajo od novembra 2012;

pripravo strategije v zvezi s poškodbami (glej nadaljevanje).

Priprava strategije v zvezi s poškodbami: trenutno stanje

Po ocenah je na vsako smrtno žrtev na evropskih cestah 10 oseb resno in 40 lažje poškodovanih.

Ključni dejavnik uspeha pri zmanjševanju števila smrtnih žrtev v cestnem prometu je bil pristop, ki je bil sprejet v dveh zaporednih desetletnih strategijah EU za varnost v cestnem prometu. Na področju resnih, vendar ne smrtnih poškodb v prometu, bi bilo mogoče veliko storiti s podobno usmeritvijo. Težava je v tem, da gre pri sedanjih številčnih podatkih za ocenjene podatke splošne narave, pojavlja se napačno in nezadostno poročanje o resnih poškodbah, podatki pa niso primerljivi po vsej EU.

Iz teh razlogov je Evropska komisija danes objavila dokument o resnih poškodbah v cestnem prometu, ki opisuje naslednje korake k celostni strategiji EU v zvezi z resnimi poškodbami v cestnem prometu, zlasti sprejetje skupne opredelitve hude poškodbe v cestnem prometu (veljavne od leta 2013); pot naprej, da bodo države članice izboljšale zbiranje podatkov o hudih prometnih nesrečah (prvo poročanje z uporabo primerljivih metod zbiranja podatkov za celotno EU in uporabo nove opredelitve, 2014) in načelo sprejemanja cilja EU za zmanjšanje števila hudih poškodb v cestnem prometu (na primer za obdobje 2015–2020).

Ključni korak je bil že narejen s soglasjem o sistemu za opredelitev hudih prometnih nesreč za celotno EU leta 2012. Evropska komisija je v okviru skupine na visoki ravni za varnost v cestnem prometu tesno sodelovala z državami članicami, da bi dosegle soglasje o uporabi lestvice poškodb MAIS (Maximum Abbreviated Injury Score) za opredelitev hudih poškodb v cestnem prometu. Več informacij o strategiji v zvezi s poškodbami je na voljo v MEMO/13/232

Pet ključnih dejavnikov: kaj že vemo o resnih poškodbah?

Sedanje ocene navajajo:

v prometnih nesrečah v EU se vsako leto hudo poškoduje približno 250 000 ljudi, v letu 2012 pa je bilo 28 000 smrtnih žrtev.

Medtem ko se je število smrtnih žrtev prometnih nesreč v zadnjem desetletju zmanjšalo za 43  odstotkov, je bil upad števila hudo poškodovanih oseb le 36-odstoten.

Najpogostejše hude poškodbe v cestnem prometu so poškodbe glave in možganske poškodbe, ki jim sledijo poškodbe nog in hrbtenice.

Posebej prizadenejo izpostavljene udeležence v prometu, npr. pešce, kolesarje, motoriste ali udeležence iz posameznih starostnih skupin, zlasti starejše. Pogostejše so v mestnih območjih kot na podeželskih cestah.

Delovni dokument služb Komisije „Prvi mejniki pri pripravi strategije v zvezi s poškodbami, glej: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_en.htm

Statistični podatki posameznih držav o smrtnih žrtvah na cestah za leto 20121

Država članica

Smrtne žrtve na milijon prebivalcev

Razvoj števila smrtnih žrtev

 

1965

2010

2011

2012

povprečni letni upad 2000–2010

2010-2011

2011-2012

Belgija

147

77

78

73

-6 %

2 %

-12 %

Bolgarija

91

103

89

82

-3 %

-15 %

-8 %

Češka

150

76

74

71

-5 %

-4 %

-4 %

Danska

212

46

40

32

-6 %

-14 %

-18 %

Nemčija

234

45

49

44

-7 %

10 %

-10 %

Estonija

178

58

75

65

-10 %

29 %

-14 %

Irska

124

47

41

36

-7 %

-12 %

-12 %

Grčija

89

111

101

92

-4 %

-9 %

-10 %

Španija

114

54

45

41

-9 %

-17 %

-9 %

Francija

249

62

61

56

-8 %

-1 %

-8 %

Italija

186

68

64

62

-6 %

-6 %

-2 %

Ciper

162

73

85

59

-5 %

18 %

-28 %

Latvija

290

97

86

86

-10 %

-18 %

-2 %

Litva

250

90

97

100

-9 %

-1 %

2 %

Luksemburg

250

64

64

65

-8 %

3 %

3 %

Madžarska

86

74

64

60

-6 %

-14 %

-5 %

Malta

36

36

51

26

-1 %

40 %

-48 %

Nizozemska

202

32

33

32

-7 %

2 %

-1 %

Avstrija

252

66

62

64

-6 %

-5 %

4 %

Poljska

79

102

109

93

-4 %

7 %

-15 %

Portugalska

117

79

84

71

-6 %

-7 %

-16 %

Romunija

98

111

94

96

0 %

-15 %

1 %

Slovenija

327

67

69

59

-7 %

2 %

-13 %

Slovaška

128

68

60

55

-5 %

-13 %

-9 %

Finska

230

51

54

48

-5 %

7 %

-11 %

Švedska

170

28

34

31

-8 %

20 %

-7 %

Združeno kraljestvo

146

31

31

28

-7 %

3 %

-12 %

EU

171

62

60

55

-6 %

-2 %

-9 %

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

{Številke za leto 2012 temeljijo na začasnih podatkih. Možne so manjše spremembe v končnih podatkih za posamezne države. Podatki iz leta1965 temeljijo na podatkih Ekonomske komisije za Evropo (UNECE). Za naslednje države so prvi razpoložljivi podatki: Slovaška, Češka in Slovenija (za leto 1970), Estonija, Latvija in Litva (za leto 1980).


Side Bar