Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19. maaliskuuta 2013

Tieturvallisuus: kuolonuhrien määrä EU:n tieliikenteessä kaikkien aikojen alhaisin – seuraavana askeleena strategia tieliikenteen loukkaantumisten vähentämiseksi

Tieliikenteen kuolonuhrien määrä koko EU:n alueella laski 9 prosenttia vuonna 2012. Euroopan komission tänään julkaisemien tuoreiden tilastotietojen mukaan vuonna 2012 kuolonuhrien määrä EU:n tieliikenteessä oli alhaisimmillaan sitten ensimmäisten tietojen keräämisen.

Vuosi 2012 oli merkittävä vuosi Euroopan tieliikenneturvallisuuden kannalta, sillä silloin tieliikenteen kuolonuhreja kirjattiin vähiten kautta aikojen” totesi komission varapuheenjohtaja Siim Kallas, joka vastaa liikenneasioista. ”Tieliikennekuolemien 9 prosentin lasku tarkoittaa 3 000 säästettyä ihmishenkeä viime vuonna. On valtavan rohkaisevaa nähdä tällaisia tuloksia. Kuitenkin edelleen 75 henkilöä saa surmansa päivittäin Euroopan teillä, joten laakereilla lepäilemiseen ei ole varaa. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on EU:n tieliikennekuolemien puolittaminen vuoteen 2020 mennessä, joten tavoitteen saavuttamiseksi meidän on pysyttävä samassa vauhdissa.

Tieliikennekuolemat ovat tavallaan vain jäävuoren huippu. Jokaista Euroopan teillä tapahtuvaa liikennekuolemaa kohden sattuu 10 vakavaa loukkaantumista, jotka johtavat esimerkiksi selkäranka- ja aivovammoihin. Tarvitaan strategia tieliikenteen vakavien loukkaantumisten vähentämiseksi kaikkialla EU:ssa.”

Maakohtaisista tilastoista (ks. jäljempänä oleva taulukko) käy ilmi, että tieliikenteen kuolonuhrien määrä vaihtelee edelleen suuresti eri puolilla EU:ta. Aikaisempien vuosien tapaan vähiten kuolonuhreja vaativia liikenneonnettomuuksia sattuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Tanskassa, joissa kirjataan noin 30 kuollutta miljoonaa asukasta kohti.

Vuoden 2011 masentaviin lukuihin verrattuna – tieliikennekuolemia onnistuttiin vähentämään vain 2 prosenttia – tieliikenteen kuolonuhrien 9 prosentin vähennys vuonna 2012 tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot ovat jälleen etenemässä kohti tavoitetta, joka on tieliikenteen kuolonuhrien määrän puolittaminen vuosien 2010 ja 2020 välillä. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, tieliikennekuolemia on vähennettävä keskimäärin noin 7 prosenttia.

Vuoden 2011 tieliikenneturvallisuutta koskevien tilastotietojen huolestuttavin piirre oli kaikkein suojattomimpien tielläliikkujien, kuten jalankulkijoiden, moottoripyöräilijöiden ja vanhusten, liikennekuolemien huomattava kasvu samaan aikaan kun tieliikenteen kuolonuhrien kokonaismäärä on laskenut. Vuoden 2012 alustavien tietojen perusteella kaikkein suojattomimpien tielläliikkujien liikennekuolemat vähentyivät huomattavasti vuonna 2012.

Taustaa — EU:n tieliikenneturvallisuuden toimintaohjelma vuosiksi 2011–2020

Tieliikenneturvallisuuden eurooppalaisessa toimintaohjelmassa 2011–2020 (ks. MEMO/10/343) esitetään kunnianhimoisia suunnitelmia tieliikenteen kuolonuhrien määrän puolittamiseksi Euroopan teillä seuraavien 10 vuoden aikana. Se sisältää kattavia ehdotuksia, joilla pyritään parantamaan ajoneuvoja, infrastruktuuria sekä tielläliikkujien käyttäytymistä. Äskettäisiä merkittävimpiä aloitteita ovat muun muassa seuraavat:

Uusi, vuoden 2013 tammikuusta alkaen voimaan tullut EU:n ajokortti, jossa tiukennetaan nuorten kuljettajien mahdollisuuksia kuljettaa kaikkein tehokkaimpia moottoripyöriä;

Jäsenvaltioiden laatimat kansalliset täytäntöönpanosuunnitelmat, joihin sisältyy runsaasti esimerkkejä parhaista toimintamalleista;

Vuoden 2012 marraskuusta lähtien voimassa olleet rajatylittävät täytäntöönpanosäännöt ulkomailla tehtyjen liikennerikkomusten (rattijuopumustapaukset, ylinopeus jne.) torjumiseksi;

Tieliikenteen loukkaantumisten vähentämiseen tähtäävän strategian valmistelu (ks. alla).

Kohti strategiaa tieliikenteen loukkaantumisten vähentämiseksi: nykytilanne

Jokaista Euroopan teillä tapahtuvaa liikennekuolemaa kohden sattuu arviolta 10 vakavaa ja 40 lievempää loukkaantumista.

Tieliikenteen kuolonuhrien määrän vähentämisessä keskeisenä tekijänä on ollut kahden peräkkäisen EU:n kymmenvuotisen tieliikenneturvallisuusstrategian tuloskeskeinen lähestymistapa. Paljon voitaisiin saada aikaan soveltamalla vastaavaa mallia tieliikenteen vakaviin loukkaantumisiin, jotka eivät vaadi kuolonuhreja. Ongelmana on, että vakavia loukkaantumisia koskevat nykyiset tilastot ovat yleisluonteisia, ja ne ovat vain arvioita. Vakavista loukkaantumisista ilmoittaminen on virheellistä tai puutteellista, eivätkä luvut ole vertailukelpoisia koko EU:n alueella.

Tämän vuoksi Euroopan komissio on tänään julkaissut tieliikenteen vakavia loukkaantumisia käsittelevän asiakirjan, jossa esitetään seuraavat vaiheet kohti kattavaa EU:n strategiaa vakavien loukkaantumisten vähentämiseksi tieliikenteessä. Näitä ovat muun muassa tieliikenteen vakavan loukkaantumisen yhteinen määritelmä (sovelletaan vuodesta 2013 lähtien), jäsenvaltioille annettavat suuntaviivat tietojen keruun parantamiseksi vakavista liikenneonnettomuuksista (ensimmäiset raportit, joissa käytetään vertailukelpoisia EU:n laajuisia tiedonkeruumenetelmiä ja uutta määritelmää, on määrä antaa vuonna 2014) sekä tieliikenteen vakavien loukkaantumisten vähentämiseksi asetetun EU:n tason tavoitteen hyväksyminen (esimerkiksi vuosiksi 2015–2020).

Ratkaiseva askel eteenpäin otettiin vuonna 2012, kun sovittiin EU:n laajuisesta järjestelmästä liikenneonnettomuuksissa syntyvien vakavien loukkaantumisten määrittelemiseksi. Euroopan komissio työskenteli tiiviisti jäsenvaltioiden kanssa tieliikenneturvallisuuden korkean tason ryhmässä vammojen vaikeusastetta mittaavaan MAIS-luokitukseen (Maximum Abbreviated Injury Score) perustuvien liikenneonnettomuuksissa syntyvien vakavien loukkaantumisten määrittelemiseksi. Lisätietoja strategiasta tieliikenteen loukkaantumisten vähentämiseksi ks. MEMO/13/232

Viisi faktaa vakavista loukkaantumisista

Nykyisistä arvioista käy ilmi seuraavaa:

Joka vuosi noin 250 000 ihmistä loukkaantuu vakavasti tieliikenneonnettomuuksissa EU:n alueella — tätä voidaan verrata 28 000 tieliikenteen kuolonuhriin vuonna 2012.

Vaikka kuolonuhreja vaatineiden liikenneonnettomuuksien määrä on viimeisten kymmenen vuoden aikana vähentynyt 43 prosenttia, vakavasti loukkaantuneiden henkilöiden määrä on vähentynyt vain 36 prosenttia.

Tyypillisimmät vakavat liikenneonnettomuudessa syntyneet vammat ovat pää- tai aivovammoja, seuraavaksi yleisimmät alaraaja- tai selkärankavammoja.

Erityisen alttiita liikenteessä tapahtuville vakaville loukkaantumisille ovat suojattomimmat tienkäyttäjät, kuten jalankulkijat, moottoripyöräilijät ja tiettyyn ikäryhmään kuuluvat tienkäyttäjät (etenkin vanhukset). Tieliikenteen vakavat loukkaantumiset sattuvat useammin kaupunkialueilla kuin maaseututeillä.

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja ”Ensimmäiset vaiheet kohti strategiaa tieliikenteen loukkaantumisten vähentämiseksi”, ks. http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_en.htm.

Maakohtaiset tilastot tieliikennekuolemista vuonna 20121

Jäsenvaltio

Kuolonuhrien määrä miljoonaa asukasta kohti

Liikennekuolemien kehitys

 

1965

2010

2011

2012

Keski­määräinen vuotuinen vähennys 2000–2010

2010–2011

2011–2012

Belgia

147

77

78

73

-6 %

2 %

-12 %

Bulgaria

91

103

89

82

-3 %

-15 %

-8 %

Tšekki

150

76

74

71

-5 %

-4 %

-4 %

Tanska

212

46

40

32

-6 %

-14 %

-18 %

Saksa

234

45

49

44

-7 %

10 %

-10 %

Viro

178

58

75

65

-10 %

29 %

-14 %

Irlanti

124

47

41

36

-7 %

-12 %

-12 %

Kreikka

89

111

101

92

-4 %

-9 %

-10 %

Espanja

114

54

45

41

-9 %

-17 %

-9 %

Ranska

249

62

61

56

-8 %

-1 %

-8 %

Italia

186

68

64

62

-6 %

-6 %

-2 %

Kypros

162

73

85

59

-5 %

18 %

-28 %

Latvia

290

97

86

86

-10 %

-18 %

-2 %

Liettua

250

90

97

100

-9 %

-1 %

2 %

Luxemburg

250

64

64

65

-8 %

3 %

3 %

Unkari

86

74

64

60

-6 %

-14 %

-5 %

Malta

36

36

51

26

-1 %

40 %

-48 %

Alankomaat

202

32

33

32

-7 %

2 %

-1 %

Itävalta

252

66

62

64

-6 %

-5 %

4 %

Puola

79

102

109

93

-4 %

7 %

-15 %

Portugali

117

79

84

71

-6 %

-7 %

-16 %

Romania

98

111

94

96

0 %

-15 %

1 %

Slovenia

327

67

69

59

-7 %

2 %

-13 %

Slovakia

128

68

60

55

-5 %

-13 %

-9 %

Suomi

230

51

54

48

-5 %

7 %

-11 %

Ruotsi

170

28

34

31

-8 %

20 %

-7 %

Yhdistynyt kuningaskunta

146

31

31

28

-7 %

3 %

-12 %

EU

171

62

60

55

-6 %

-2 %

-9 %

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Vuoden 2012 luvut perustuvat alustaviin tietoihin, joten yksittäisiä maita koskeviin lopullisiin tietoihin saattaa vielä tulla pieniä muutoksia. Vuoden 1965 luvut perustuvat YK:n Euroopan talouskomissiolta (Unece) saatuihin tietoihin. Seuraavien maiden osalta ensimmäiset saatavilla olevat tiedot ovat peräisin myöhemmältä ajalta: Slovakia, Tšekki ja Slovenia (1970), Viro, Latvia ja Liettua (1980).


Side Bar