Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2013

Οδική ασφάλεια: Η ΕΕ καταγράφει τον χαμηλότερο αριθμό θανάτων από τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκε ποτέ και κάνει το πρώτο βήμα προς μία στρατηγική για την αποφυγή των τραυματισμών

Ο αριθμός των νεκρών από τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ μειώθηκε κατά 9 % το 2012. Σύμφωνα με νέα αριθμητικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2012 ήταν το έτος με τον χαμηλότερο αριθμό ατόμων που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα στις χώρες της ΕΕ από τότε που ξεκίνησε η συλλογή των πρώτων σχετικών στοιχείων.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Siim Kallas, Επίτροπος αρμόδιος για τις μεταφορές, δήλωσε: «το 2012 ήταν έτος σταθμός για την ευρωπαϊκή οδική ασφάλεια, με τον χαμηλότερο αριθμό θανάτων από τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκε ποτέ. Το ποσοστό μείωσης 9 % σημαίνει ότι σώθηκαν 3.000 ζωές το προηγούμενο έτος. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να διαπιστώνει κανείς τέτοια αποτελέσματα. Ωστόσο, 75 άτομα χάνουν τη ζωή τους καθημερινά στους δρόμους της Ευρώπης και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Φιλοδοξούμε να μειώσουμε στο ήμισυ τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ έως το 2020 και πρέπει να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική για την επίτευξη του στόχου αυτού.

«Οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Σε κάθε θάνατο στους δρόμους της Ευρώπης αντιστοιχούν 10 σοβαροί τραυματισμοί, όπως βλάβη στον εγκέφαλο ή στη σπονδυλική στήλη. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική για τη μείωση του αριθμού των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα σε όλη την ΕΕ.»

Οι στατιστικές ανά χώρα (βλ. παρακάτω πίνακα) δείχνουν ότι ο αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα εξακολουθεί να ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό σε όλη την ΕΕ. Οι χώρες με τον χαμηλότερο αριθμό θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων εξακολουθούν να είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες και η Δανία, όπου σημειώνονται περίπου 30 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων.

Σε σύγκριση με τα απογοητευτικά αριθμητικά στοιχεία του 2011, έτος κατά το οποίο η πρόοδος στη μείωση του αριθμού των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων έπεσε στο 2 %, η μείωση σε ποσοστό 9 % για το 2012 δείχνει ότι τα κράτη μέλη επανήλθαν σε ορθή πορεία ως προς την επίτευξη του στόχου της μείωσης των θανάτων κατά το ήμισυ μεταξύ 2010 και 2020. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, χρειάζεται μείωση της τάξης του 7 % περίπου.

Το πιο ανησυχητικό χαρακτηριστικό όσον αφορά τις στατιστικές οδικής ασφάλειας το 2011 ήταν η μεγάλη αύξηση του αριθμού των θανάτων ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, όπως είναι οι πεζοί, οι μοτοσικλετιστές και οι ηλικιωμένοι — παρά τη γενική μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα. Με βάση τα προσωρινά δεδομένα για το 2012, ο αριθμός των θανάτων ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου μειώθηκε σημαντικά το 2012.

Πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2011-2020

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια 2011-2020» (Βλ. MEMO/10/343) προβλέπει φιλόδοξα σχέδια μείωσης του αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στους δρόμους της Ευρώπης κατά το ήμισυ τα επόμενα 10 χρόνια. Περιλαμβάνει φιλόδοξες προτάσεις που εστιάζουν στην πραγματοποίηση βελτιώσεων στα οχήματα, τις υποδομές και τη συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου. Για παράδειγμα, σημαντικές πρόσφατες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν:

Νέα άδεια οδήγησης ΕΕ, από τον Ιανουάριο του 2013, με αυστηρότερους κανόνες για την πρόσβαση των νέων σε μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού·

Σχέδια επιβολής του νόμου που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη, τα οποία παρέχουν πλούσια πηγή βέλτιστων πρακτικών·

Διασυνοριακή επιβολή κανόνων για την καταστολή των τροχαίων παραβάσεων που διαπράττονται στο εξωτερικό (οδήγηση σε κατάσταση μέθης, υπέρβαση ορίου ταχύτητας κλπ.), η οποία ισχύει από τον Νοέμβριο του 2012·

Εργασίες για την ανάπτυξη στρατηγικής για την αποφυγή των τραυματισμών (βλέπε παρακάτω).

Προς μια στρατηγική αποφυγής των τραυματισμών: η σημερινή κατάσταση

Εκτιμάται ότι σε κάθε θάνατο στους δρόμους της Ευρώπης αντιστοιχούν 10 σοβαροί τραυματίες και 40 πιο ελαφρά τραυματίες.

Σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε με επιτυχία στην αντιμετώπιση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων ήταν η βασισμένη στα αποτελέσματα προσέγγιση που υιοθετήθηκε σε δύο διαδοχικές στρατηγικές της ΕΕ δεκαετούς διάρκειας για την οδική ασφάλεια. Το όφελος θα ήταν μεγάλο εάν υπήρχε παρεμφερής εστίαση στους σοβαρούς μεν αλλά όχι θανατηφόρους τραυματισμούς. Το πρόβλημα είναι ότι τα σημερινά στοιχεία για σοβαρούς τραυματισμούς είναι γενικά και αποτελούν εκτιμήσεις. Υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται με την ελλιπή ή τη μειωμένη αναφορά των σοβαρών τραυματισμών και τα στοιχεία αυτά δεν είναι συγκρίσιμα σε όλη την ΕΕ.

Για τους λόγους αυτούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έγγραφο για τους σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα στο οποίο περιγράφονται τα επόμενα βήματα προς μια συνολική στρατηγική της ΕΕ στον τομέα των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα, ιδίως: κοινός ορισμός των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα (εφαρμόζεται από το 2013)· η πορεία που θα ακολουθηθεί από τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων σχετικά με τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα, (πρώτη υποβολή εκθέσεων όπου θα χρησιμοποιούνται μέθοδοι ανταλλαγής συγκρίσιμων δεδομένων και θα χρησιμοποιούνται νέοι ορισμοί, το 2014)· η αρχή του καθορισμού στόχου, σε επίπεδο ΕΕ, για τη μείωση των σοβαρών τραυματισμών από ατυχήματα οδικής κυκλοφορίας (για παράδειγμα, για το χρονικό διάστημα 2015-2020).

Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός πραγματοποιήθηκε ήδη το 2012 με τη συμφωνία για ένα πανευρωπαϊκό σύστημα για τον ορισμό των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάσθηκε διεξοδικά με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ομάδας υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας για να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή της κλίμακας τραυματισμών «MAIS» [«Maximum Abbreviated Injury Score» (=«Μέγιστη περιστολή του αριθμού τραυματιών»)], για τον προσδιορισμό των σοβαρών τραυματισμών από ατυχήματα οδικής κυκλοφορίας. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στρατηγική για την αποφυγή των τραυματισμών βλ. MEMO/13/232

5 βασικά στοιχεία: Τι γνωρίζουμε ήδη για τους σοβαρούς τραυματισμούς;

Από τις τρέχουσες εκτιμήσεις προκύπτει ότι :

Κάθε χρόνο 250.000 περίπου άτομα τραυματίζονται σοβαρά σε τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ — ενώ το 2012 σημειώθηκαν 28.000 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα.

Ενώ ο αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα μειώθηκε κατά 43 % κατά την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των σοβαρά τραυματισμένων ατόμων μειώθηκε μόνον κατά 36 %.

Οι πλέον συνηθισμένοι σοβαροί τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα είναι οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ακολουθούμενοι από τραυματισμούς στα άκρα και στη σπονδυλική στήλη.

Οι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου, π.χ. οι πεζοί, οι ποδηλάτες, οι μοτοσικλετιστές ή οι χρήστες που ανήκουν σε ορισμένες ομάδες ηλικίας — κυρίως οι ηλικιωμένοι, είναι αυτοί που θίγονται ιδιαίτερα από σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα. Οι σοβαροί τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα σημειώνονται πιο συχνά σε αστικές περιοχές παρά σε αγροτικούς δρόμους.

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «πρώτα βήματα προς μια στρατηγική για την αποφυγή των τραυματισμών» βλ.

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_en.htm

Στατιστικές όσον αφορά τους θανάτους λόγω τροχαίων ατυχημάτων ανά χώρα για το 20121

Κράτος μέλος

Θάνατοι ανά εκατ. κατοίκους

Εξέλιξη των θανάτων

 

1965

2010

2011

2012

Μέση ετήσια μείωση κατά τη δεκαετία 2000-2010

2010-2011

2011-2012

Belgique/België

147

77

78

73

-6%

2%

-12%

България/Βουλγαρία

91

103

89

82

-3%

-15%

-8%

Česká republika

150

76

74

71

-5%

-4%

-4%

Danmark

212

46

40

32

-6%

-14%

-18%

Deutschland

234

45

49

44

-7%

10%

-10%

Eesti

178

58

75

65

-10%

29%

-14%

Éire/Ireland

124

47

41

36

-7%

-12%

-12%

Ελλάδα

89

111

101

92

-4%

-9%

-10%

España

114

54

45

41

-9%

-17%

-9%

France

249

62

61

56

-8%

-1%

-8%

Italia

186

68

64

62

-6%

-6%

-2%

Κύπρος

162

73

85

59

-5%

18%

-28%

Latvija

290

97

86

86

-10%

-18%

-2%

Lietuva

250

90

97

100

-9%

-1%

2%

Luxembourg

250

64

64

65

-8%

3%

3%

Magyarország

86

74

64

60

-6%

-14%

-5%

Malta

36

36

51

26

-1%

40%

-48%

Nederland

202

32

33

32

-7%

2%

-1%

Österreich

252

66

62

64

-6%

-5%

4%

Polska

79

102

109

93

-4%

7%

-15%

Portugal

117

79

84

71

-6%

-7%

-16%

România

98

111

94

96

0%

-15%

1%

Slovenija

327

67

69

59

-7%

2%

-13%

Slovensko

128

68

60

55

-5%

-13%

-9%

Suomi/Finland

230

51

54

48

-5%

7%

-11%

Sverige

170

28

34

31

-8%

20%

-7%

United Kingdom

146

31

31

28

-7%

3%

-12%

ΕΕ

171

62

60

55

-6%

-2%

-9%

Αρμόδιοι επαφής:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Τα στοιχεία για το 2012 βασίζονται σε προσωρινά στοιχεία· ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές στα τελικά στοιχεία για μεμονωμένες χώρες. Τα αριθμητικά στοιχεία για το 1965 βασίζονται σε στοιχεία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE). Για τις ακόλουθες χώρες, υπάρχουν τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία: Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία και Σλοβενία (1970), Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία (1980).


Side Bar