Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 март 2013 г.

Пътна безопасност: Европейският съюз съобщава най-ниския досега брой на загиналите по пътищата и започва разработването на стратегия относно нараняванията

Броят на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия в ЕС е намалял с 9 % през 2012 г. Съгласно последните данни, публикувани днес от Европейската комисия, броят на загиналите по пътищата в държавите от ЕС през 2012 г. е най-ниският, откакто се води такава статистика.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по транспорта Сийм Калас заяви: 2012 година беше забележителна за пътната безопасност в Европа с най-ниския досега брой на регистрираните смъртни случаи по пътищата. Намалението с 9 % означава, че през миналата година е бил спасен животът на 3 000 човека. Тези резултати са особено обнадеждаващи. Да не забравяме обаче, че всеки ден продължават да загиват по 75 човека по европейските пътища, така че няма място за самодоволство. Поставили сме си амбициозната цел до 2020 г. броят на смъртните случаи по пътищата на ЕС да намалее наполовина и трябва да запазим досегашното темпо, за да я постигнем.

Смъртните случаи по пътищата са само „върхът на айсберга“. На всеки смъртен случай по пътищата на Европа се падат по 10 случая на тежки наранявания, като например увреждане на главния или на гръбначния мозък. Нуждаем се от стратегия за намаляване на броя на тежките наранявания при пътнотранспортни произшествия навсякъде в ЕС.“

Статистическите данни по държави от ЕС (виж таблицата по-долу) сочат, че все още са налице големи различия по отношение на броя на загиналите по пътищата. Държавите с най-нисък брой загинали по пътищата продължават да бъдат Обединеното кралство, Швеция, Нидерландия и Дания, които отчитат около 30 смъртни случая на един милион жители.

В сравнение с разочароващите стойности за 2011 г., когато темпото на спад на смъртните случаи по пътищата се понижи на 2 %, намалението от 9 % през 2012 г. означава, че държавите членки отново са на път да постигнат целта за намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата през 2020 г. в сравнение с 2010 г. За постигането на тази цел е необходимо средногодишно намаление от около 7 %.

Най-тревожната характеристика на статистическите данни за 2011 г. относно пътната безопасност беше, че въпреки общото намаляване на броя на загиналите по пътищата бе отбелязано и голямо увеличение на броя на убитите уязвими участници в пътното движение като пешеходци, мотоциклетисти и хора в напреднала възраст. Според неокончателни данни за 2012 г. броят на загиналите през тази година уязвими участници в пътното движение е намалял значително.

Програма за действие в областта на пътната безопасност за периода 2011—2020 година

Европейската програма за действие в областта на пътната безопасност за периода 2011—2020 г. (виж MEMO/10/343) определя амбициозен план за намаляване на броя на смъртните случаи по пътищата наполовина през следващите 10 години. Тя съдържа амбициозни предложения, насочени към подобрения в превозните средства, инфраструктурата и поведението на участниците в пътното движение. Например последните основни инициативи по линия на програмата включват:

ново свидетелство за управление на МПС в Европейския съюз от януари 2013 г. с по-строги правила за достъпа на младежи до мощни мотоциклети;

национални планове за изпълнение — представяни от държавите членки и представляващи богат източник на най-добри практики;

правила за трансгранично прилагане на енергични мерки срещу пътнотранспортни нарушения, извършени в чужбина (шофиране в нетрезво състояние, превишаване на позволената скорост и т.н.), които са в сила от ноември 2012 г;

разработване на стратегия относно нараняванията (виж по-долу).

Разработване на стратегия относно нараняванията: положението в момента

По настоящи данни на всеки смъртен случай по пътищата на Европа се падат 10 случая на тежки наранявания и 40 случая на по-леки наранявания.

Решаващ фактор за успеха в намаляването на смъртните случаи по пътищата беше подходът, основан на резултатите, възприет в две поредни десетгодишни стратегии на ЕС за пътната безопасност. Прилагането на сходен подход към случаите на тежки, но не и смъртоносни наранявания при пътнотранспортни произшествия, крие голям потенциал. Проблемът е, че наличните понастоящем данни за случаите на тежки наранявания са общи и приблизителни. Налице са и проблеми с погрешното или непълно отчитане на случаите на тежки наранявания, така че данните за тях не са съпоставими за целия ЕС.

По тези причини Европейската комисия днес публикува документ относно случаите на тежки наранявания при пътнотранспортни произшествия, в който се очертават следващите стъпки за разработване на всеобхватна стратегия на ЕС относно тези наранявания, а именно: да се приеме общо определение за тежките наранявания при пътнотранспортни произшествия (приложимо от 2013 г.); държавите членки да подобрят събирането на данни относно тежките пътнотранспортни произшествия (като от 2014 г. за пръв път за отчитането да се използват методи за събиране на съпоставими данни за целия ЕС и новото определение); да се приложи принципът за приемане на цел на равнище ЕС за намаляване на случаите на тежки наранявания при пътнотранспортни произшествия (например за периода 2015—2020 г.).

През 2012 г. вече беше направена важна стъпка напред със споразумението за система на равнище ЕС за определянето на тежките наранявания при пътнотранспортни произшествия. Европейската комисия работи интензивно с държавите членки в рамките на групата на високо равнище по пътната безопасност, за да се постигне съгласие относно използването на скалата MAIS (Maximum Abbreviated Injury Score — „Максимално съкратена оценка на нараняванията“) за травмите с оглед на определянето на тежките наранявания при пътнотранспортни произшествия. За повече информация по стратегията относно нараняванията виж MEMO/13/232.

Пет основни факта: какво знаем вече за тежките наранявания?

Наличните данни показват следното състояние.

Всяка година около 250 хил. човека получават тежки наранявания при пътнотранспортни произшествия в ЕС, докато броят на смъртните случаи при такива произшествия през 2012 г. е 28 хил.

Макар броят на загиналите по пътищата да намаля с 43 % през последното десетилетие, този на тежко ранените спадна с едва 36 %.

Тежките наранявания при пътнотранспортни произшествия са най-често на главата и мозъка, следвани от краката и гръбначния стълб.

Уязвимите участници в пътното движение — например пешеходци, велосипедисти, мотоциклетисти или хора от определени възрастови групи и особено по-възрастните — са най-засегнати от тежки наранявания при пътнотранспортни произшествия. Тежките наранявания при пътнотранспортни произшествия са по-често явление в градските райони отколкото по пътищата извън населени места.

За подробности виж работния документ на службите на Комисията „Първи крачки към стратегия относно нараняванията“ (на английски език) на интернет адрес http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_en.htm.

Статистически данни по държави за смъртните случаи по пътищата през 2012 година1

Държава членка

Смъртни случаи на един милион жители

Изменение при смъртните случаи

1965 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Средногодишен спад за периода 2000—2010 г.

2010-2011 г.

2011-2012 г.

Белгия

147

77

78

73

-6 %

2 %

-12 %

България

91

103

89

82

-3 %

-15 %

-8 %

Чешка република

150

76

74

71

-5 %

-4 %

-4 %

Дания

212

46

40

32

-6 %

-14 %

-18 %

Германия

234

45

49

44

-7 %

10 %

-10 %

Естония

178

58

75

65

-10 %

29 %

-14 %

Ирландия

124

47

41

36

-7 %

-12 %

-12 %

Гърция

89

111

101

92

-4 %

-9 %

-10 %

Испания

114

54

45

41

-9 %

-17 %

-9 %

Франция

249

62

61

56

-8 %

-1 %

-8 %

Италия

186

68

64

62

-6 %

-6 %

-2 %

Кипър

162

73

85

59

-5 %

18 %

-28 %

Латвия

290

97

86

86

-10 %

-18 %

-2 %

Литва

250

90

97

100

-9 %

-1 %

2 %

Люксембург

250

64

64

65

-8 %

3 %

3 %

Унгария

86

74

64

60

-6 %

-14 %

-5 %

Малта

36

36

51

26

-1 %

40 %

-48 %

Нидерландия

202

32

33

32

-7 %

2 %

-1 %

Австрия

252

66

62

64

-6 %

-5 %

4 %

Полша

79

102

109

93

-4 %

7 %

-15 %

Португалия

117

79

84

71

-6 %

-7 %

-16 %

Румъния

98

111

94

96

0 %

-15 %

1 %

Словения

327

67

69

59

-7 %

2 %

-13 %

Словакия

128

68

60

55

-5 %

-13 %

-9 %

Финландия

230

51

54

48

-5 %

7 %

-11 %

Швеция

170

28

34

31

-8 %

20 %

-7 %

Обединеното кралство

146

31

31

28

-7 %

3 %

-12 %

Европейски съюз

171

62

60

55

-6 %

-2 %

-9 %

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Стойностите за 2012 г. са въз основа на неокончателни данни; възможни са незначителни промени в окончателните данни за отделни държави. Стойностите за 1965 г. се основават на данни от Икономическата комисия на ООН за Европа (ИКЕ/ООН). За следните държави най-старите налични данни са за: Словакия, Чешката република и Словения — 1970 г., Естония, Латвия и Литва — 1980 г..


Side Bar